Кайнотипні гірські породи

Кайнотипні гірські породи (рос. кайнотипные горные породы, англ. cenotypal rocks, kainotype rocks; нім. känotype Gesteine n pl) – незмінені чи частково змінені вторинними процесами ефузивні та інтрузивні магматичні гірські породи незалежно від їх віку.

ЛітератураРедагувати