Відкрити головне меню

Звукови́й тиск — змінний тиск у середовищі, зумовлений поширенням у ньому звукових хвиль. Звуковий тиск прийнято розуміти в двох значеннях:

Вимірювання звуку
Звуковий тиск p
Рівень звукового тиску (SPL)
Particle velocity v
Particle velocity level (SVL)
   (Sound velocity level)
Particle displacement ξ
Інтенсивність звуку I
Рівень інтенсивності звуку (SIL)
Sound power Pac
Sound power level (SWL)
Sound energy density E
Sound energy flux q
Acoustic impedance Z
Швидкість звуку c

- Миттєвий звуковий тиск оцінюється силою дії звукової хвилі на одиницю площі, та виражений у ньютонах на квадратний метр (1 Н/м²), або Паскалях (Па);

- Діючий звуковий тиск - середньо-квадратичне значення миттєвого звукового тиску за деякий період часу . Діючий звуковий тиск є вагомою характеристикою періодичних сигналів, та використовується як узагальнена характеристика звукового тиску для визначення інтенсивності звуку та рівня звукового тиску:

Наприклад, якщо миттєвий звуковий тиск виражено періодичною функцією:

,

тоді, враховуючи що

,

маємо:

Інтенсивність звуку визначається за формулою:

,

де Z - акустичний опір середовища в якому поширюється звук Па·с/м.

Рівень звукового тиску

Оскільки вухо людини має логарифмічну характеристику реакції на звук, в акустиці часто застосовують вимірювання звукового тиску логарифмічною шкалою у децибелах.

Ця шкала називається рівнем звукового тиску, за точку відліку цієї шкали приймається найтихіший звук, який може сприйняти вухо людини при частоті 1 кГц, тобто — Н/м². Співвідношення між двома шкалами визначається наступною формулою:

дБ.


Діючий звуковий тиск також пов'язаний залежністю:

Z — акустичний опір Па·с/м
v — швидкість частинок м/с
J — інтенсивність звуку Вт/м²

Зміст

ПрикладиРедагувати

Нижче приводяться значення діючого звукового тиску та рівня звукового тиску для різних джерел звуку:

Джерело звуку Звуковий тиск Рівень звукового тиску
  Па дБ
Теоретичний максимум гучності при атмосферному тиску в
1 атмосферу
101 325 Па 191 дБ
Реактивний двигун на відстані 30 м 630 Па 150 дБ
Постріл з рушниці на відстані 1 м 200 Па 140 дБ
Больовий поріг 20 — 100 Па 120 — 130 дБ
Концерт рок-музики 2 — 20 Па 100 — 120 дБ
пневматичний відбійний молоток на відстані 1 м 2 Па близько 100 дБ
симфонічний оркестр на фортіссімо 2×10−2 — 2 Па 80 — 100 дБ
автомобіль на відстані 10 м 2×10−2 — 2×10−1 Па 60 — 80 дБ
Домашній телевізор на відстані 1м 2×10−2 Па близько 60 дБ
Звичайна розмова на відстані 1 м 2×10−3 — 2×10−2 Па 40 — 60 дБ
Тихий шепіт 2×10−4 — 6×10−4 Па 20 — 30 дБ
шелест листя, спокійне дихання 6×10−5 Па 10 дБ
поріг чутності на частоті 1 kHz 2×10−5 Па 0 дБ

Цікаві фактиРедагувати

В. І. Коробко в книзі «Золота пропорція й проблеми гармонії систем» (1998 р.) наводить дані, які свідчать про значення золотого перетину для шкали гучності стосовно людського голосу.

Максимальна гучність звуку, що викликає болючі відчуття, дорівнює 130 дб. Якщо розділити цей інтервал «золотим перетином», що дорівнює 1,618, то одержимо 80 дб, які характерні для гучності людського лементу. Якщо тепер 80 дб розділити «золотим перетином», то одержимо 50 дб, що відповідає гучності людської мови. Нарешті, якщо розділити 50 дб квадратом «золотого перетину» 2,618, то одержимо 20 децибел, що відповідає шепоту людини.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати