Зв'язок між релігією та наукою

Різні аспекти зв'язку релігії та науки були розглянуті сучасними істориками науки і релігії, філософами, теологами, науковцями та іншими вченими з різних географічних регіонів і культур. Навіть незважаючи на те, що у давніх та середньовічних світах не було концепцій, що нагадують сучасне розуміння «науки» та «релігії», певні елементи цих сучасних ідей зустрічаються протягом усього часу. Це було в XIX столітті, коли в літературі вперше з'явилися фрази «релігія та наука» або «наука та релігія». Ці процеси зародились з формуванням «науки» від «природної філософії» та «релігії» в якості різних понять в останні кілька століть почасти через персоніфікацію наук, протестантську Реформацію, колонізацію та глобалізацію. З тих пір багато хто охарактеризував відносини релігії і науки як конфлікт, гармонію, складність, або взаємну незалежність.

Релігії лауреатів Нобелівської премії між 1901 і 2000 роками[1]

І наука, і релігія є комплексом соціально-культурних прагнень, які розрізняються в різних культурах і змінюються з плином часу.[2][3][4] Більшість науково-технічних нововведень до наукової революції були досягнуті товариствами, що були організовані релігійними традиціями. Елементи наукового методу були розпочаті давніми язичницькими, ісламськими та християнськими вченими. Роджер Бекон, якому часто приписують оформлення наукового методу, був ченцем-францисканцем.[5] Індуїзм історично охоплює причини і емпіризму, вважаючи, що наука приносить правдиве, але неповне знання про світ. Конфуціанство займало різні думки науки з плином часу. Більшість буддистів сьогодні розглядають науку як таку що доповнює свої переконання. Хоча класифікація матеріального світу древніми індусами та греками  в повітря, землю, вогонь і воду була більш філософською, середньовічний Близький Схід використовував практичне та експериментальне спостереження для класифікації матеріалів[6]

Взаємозв'язки науки і релігії в історії людства характеризувалися як гострими, нерідко трагічними й конфліктними, так і спробами примирити науку й релігію. Конфлікти виникали тоді, коли релігія намагалася привласнити монопольне право визначати все духовне життя суспільства, бути вищим арбітром істини в поглядах на світ. У боротьбі з теологією наука завоювала собі право на незалежне від релігії існування. Відбулося розмежування сфер релігійної віри і наукового пізнання — наука, пізнаючи навколишній світ, використовує власні методи і відповідно до принципів наукового мислення пояснює його на основі внутрішніх закономірностей розвитку. Релігія зосередила свою увагу на так званих граничних питаннях людського буття, зокрема на питаннях про походження людини, сенсу і цінності життя, безсмертя душі, її існуванні в потойбічному світі тощо.

Історичні процеси, що відбуваються на пострадянському просторі на рубежі XX—XXI ст., дозволяють заявити про глибокі трансформації всіх сторін суспільного життя: культурної, політичної, економічної, соціальної, релігійної та інших. Розпад Радянського Союзу, крах комуністичної ідеології, перехід до інших форм господарювання і управління суспільством призвели не тільки до погіршення матеріального становища громадян, але і до духовної кризи, яка спонукає шукати вихід з неї, в тому числі звертаючись до традиційних духовних цінностей.

Чотири точки зоруРедагувати

З питання взаємодії науки і релігії існує кілька точок зору, які можна умовно розділити на чотири типи[7]:

 1. Конфлікт. Відповідно до цієї точки зору наука і релігія перебувають у протиріччі і несумісні одна з одною. Відомими представниками цієї точки зору є Ендрю Діксон Уайт, Річард Докінз, Річард Фейнман, Пітер Еткінс, Віталій Гінзбург.
 2. Незалежність. Наука і релігія мають справу з різними областями пізнання. Дана точка зору ґрунтується на вченні про трансцендентному пізнанні Іммануїла Канта, сформульованому в «Критиці чистого розуму».
 3. Діалог. Області пізнання перехрещуються і виникає необхідність усунення протиріч з окремих питань шляхом спростування, деякого узгодження позицій.
 4. Інтеграція. Обидві області пізнання об'єднуються в цілісну систему міркувань. Відстоюється деякими філософами і теологами, наприклад, П'єром Тейяр де Шарденом, Іаном Барбура. Прихильники цієї точки зору вважають, що існування Бога можна вивести з доказів існування задуму природи, які наука зробила ще переконливішими, оскільки надала свідоцтва і докази впорядкованості та рівноваги цих природних властивостей. Найбільш яскраво модель інтеграції виявлялася в епоху Середньовіччя, однак, і в епоху Відродження і на початку Нового часу багато вчених також прагнули до об'єднання своєї наукової діяльності та релігійної віри. Так, деякі мислителі XVII століття проголошували свої дослідження і наукові праці пошуками порядку під всесвітом, що керується розумним Творцем. Наприклад, Рене Декарт стверджував, що відкриває "закони, дані природі Богом ". Ісаак Ньютон заявляв, що впорядкованість Сонячної системи передбачає "раду і владу розумної і могутньої Істоти ", а Йоганн Кеплер висловлював ідею, що розкриваючи геометрію творіння, ти повторюєш слідом за Богом Його думки[8]. Френсіс Бекон відзначав: «Тільки поверхневе знання природи може відвести нас від Бога; навпаки, більш глибоке і ґрунтовне знання веде нас назад, до Нього». А ось думка видатного фізика XX в. Макса Планка: "Релігія і наука зовсім не виключають один одного, як це вважали раніше і чого бояться багато наших сучасників; навпаки, вони узгоджуються і доповнюють один одного. Для релігії вона є фундаментом, для науки — вінцем розробки світогляду "[9][10].

Науковці про релігіюРедагувати

Ісаак Ньютон (1642—1727 рр.) у своїй праці «Системи світу» пише: "Небесний Владика управляє всім світом, але не як душа його, а як Володар Всесвіту. Внаслідок Його верховної влади ми називаємо Його верховним Богом. Він править усім світом, тим, що є, і тим, що може бути. Він завжди і всюди Той же Єдиний Бог. Ми дивуємося Йому через Його досконалості, шануємо Його і схиляємося перед ним через Його безмежну владу. Бог же без верховної влади, без провидіння і без мети в своїх творіннях був би нічим іншим, як роком або природою. Через сліпу фізичну необхідність, яка завжди і скрізь однакова, не могло б виникнути ніякого різноманіття, і вся ця відповідна місцю і часу різноманітність створених предметів, що становить лад і життя всесвіту, могла статися тільки за думкою і волею Істоти самобутньої «. Також він висловив свої позитивні вірування в чудеса і пророцтва в своєму тлумаченні на книгу пророка Даниїла і Апокаліпсис».[11]

Карл Лінней (1707—1776 рр.) — говорить про те, що людина може осягати Бога через Його творіння. «Вічний, безмежний, Всемогутній Бог пройшов повз мене. Я не бачив Його лицем до лиця, але відблиск Божества наповнив мою душу безмовною повагою. Я бачив слід Божий у Його творінні, і всюди, навіть в самих дрібних і непомітних Його творіннях. Що за сила, що за мудрість, що за невимовна досконалість! Я спостерігав, як одухотворені істоти, стоячи на вищому щаблі, пов'язані з царством рослин, а рослини в свою чергу з мінеральними речовинами, які знаходяться в надрах земної кулі, і сама земна куля тяжіє до сонця і в незмінному порядку звертається навколо нього, отримуючи від нього життя. Я бачив, як сонце і всі інші зірки, вся сонячна система, нескінченне зоряне небо рухається в просторі, підтримується в порожнечі з волі незбагненного початкового Двигуна, Істоти істот, Причини, Правителя і Зберігача світу, Господа Творця всякого творіння».[11]

Френсіс Бекон: «Робимо висновок, що жодна людина, помилково переоцінюючи здоровий глузд або неправильно приймаючи помірність, не повинна думати або стверджувати, що людина може зайти надто глибоко в своєму дослідженні або вивченні книги Слова Божого або книги Божого творіння, богослов'я або філософії. Але нехай люди прагнуть до нескінченного вдосконалення або успіху в тому і в іншому»[11]

Чарлз Дарвін: «На мене, справляє набагато сильніше враження інше джерело, який переконує в існуванні Бога і виходить не від відчуття, але від розуму. Таке переконання виникає внаслідок надмірної важкості і навіть неможливості розглядати безмежний і чудовий всесвіт разом з людиною, що володіє даром обговорювати минуле і думати про майбутнє, як результат сліпого випадку або необхідності. Коли я над цим розмірковую, я відчуваю себе вимушеним визнати Першопричину, яка володіє певною мірою людським інтелектом, і я цілком заслуговую назви теїста, тобто віруючого в Бога»[11].

Луї Пастер: "Настане день, коли будуть сміятися над дурістю нашої сучасної філософії. Чим більше я займаюся вивченням природи, тим більше зупиняюсь в побожному здивуванні перед справами Творця. Я молюся під час робіт в лабораторії ". «Так як я мислив і вивчав, то тому і залишився вірним, подібно бретонцеві. А якби ще більш розмірковував і займався наукою, то став би таким віруючим, як бретонська селянка»[11]

Альберт Ейнштейн у листопаді 1930 року відповів журналісту, який зацікавився його думкою про буття Бога: «Моя релігія полягає в почутті скромного захоплення перед безмежною розумністю, яка проявляє себе в найдрібніших деталях тієї картини світу, яку ми здатні лише частково охопити і пізнати нашим розумом. Ця глибока емоційна впевненість у вищій логічній стрункості влаштування всесвіту і є моя ідея Бога».[11]

Галілей (1564—1642) — фізик і астроном писав: «Святе Письмо не може в жодному разі ні говорити зла, ні помилятися, — вислови його є абсолютно і беззаперечно істинними».[11]

Хімік Роберт Бойль (1626—1691): «В порівнянні з Біблією всі людські книги, навіть найкращі, є тільки планетами, що запозичують весь свій світ і сяйво від сонця» .[11]

ХристиянствоРедагувати

 
Наука та релігія зображуються в гармонії на вітражі Тіффані «Освіта» (1890).

Вплив біблійної картини світу на ранню модерністську наукиРедагувати

 
Середньовічна мистецька ілюстрація сферичної Землі в копії XIII століття «L'Image du monde» (близько 1246)

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. Baruch A. Shalev, 100 Years of Nobel Prizes Архівовано 1 жовтня 2018 у Wayback Machine. (2003), Atlantic Publishers & Distributors, p.57: between 1901 and 2000 reveals that 654 Laureates belong to 28 different religion. Most 65.4 % have identified Christianity in its various forms as their religious preference. While separating Roman Catholic from Protestants among Christians proved difficult in some cases, available information suggests that more Protestants were involved in the scientific categories and more Catholics were involved in the Literature and Peace categories. Atheists, agnostics, and freethinkers comprise 10.5 % of total Nobel Prize winners; but in the category of Literature, these preferences rise sharply to about 35 %. A striking fact involving religion is the high number of Laureates of the Jewish faith — over 20 % of total Nobel Prizes (138); including: 17 % in Chemistry, 26 % in Medicine and Physics, 40 % in Economics and 11 % in Peace and Literature each. The numbers are especially startling in light of the fact that only some 14 million people (0.02 % of the world's population) are Jewish. By contrast, only 5 Nobel Laureates have been of the Muslim faith-0.8 % of total number of Nobel prizes awarded — from a population base of about 1.2 billion (20 % of the world‘s population)
 2. Stenmark, Mikael (2004). How to Relate Science and Religion: A Multidimensional Model. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co. с. 45. ISBN 0-8028-2823-X. «Recognizing that science and religion are essentially social practices always performed by people living in certain cultural and historical situations should alert us to the fact that religion and science change over time.» 
 3. Roberts, Jon (2011). 10. Science and Religion. У Shank, Michael; Numbers, Ronald; Harrison, Peter. Wrestling with Nature : From Omens to Science. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0226317838. 
 4. Lindberg, David C. (2007). 1. Science Before the Greeks (On changes in science here). The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450 (вид. 2nd). Chicago: University of Chicago Press. с. 2–3. ISBN 0226482057. 
 5. Clegg, Brian. «The First Scientist: A Life of Roger Bacon» Архівовано 8 липня 2018 у Wayback Machine.. Carroll and Graf Publishers, NY, 2003
 6. Science and Islam, Jim Al-Khalili. BBC, 2009
 7. И. Барбур. Религия и наука: наука и современность. — 2-е изд. — М.: ББИ, 2001. — Серия «Богословие и наука».
 8. Н., Островский, С. (2018). Наука и религия: современные пути взаимодействия (рос.). Архів оригіналу за 11 жовтня 2018. Процитовано 10 жовтня 2018. 
 9. Брук, Дж. Х. Наука и религия: Историческая перспектива / Пер. С англ. / Дж. Х. Брук, пер. с англ. Л. Сумм. — Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. — 352 с
 10. Религия и наука. Характеристика соотношения. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www. mudriyĕ losof.ru/2015/11/religiya-i-nauka.html. — Дата доступа: 23.03.2017.
 11. а б в г д е ж и Наука и религия - читать, скачать - святитель Лука (Войно-Ясенецкий). azbyka.ru (рос.). Архів оригіналу за 1 жовтня 2018. Процитовано 30 вересня 2018. 

ПриміткиРедагувати

Подальше читанняРедагувати

ПосиланняРедагувати