Закон дисперсії — загальна назва законів залежності різних фізичних характеристик від частоти або імпульсу.

Закон дисперсії релятивістських частинок:

,

де E - енергія, p - імпульс, m - маса, c - швидкість світла.

При малих імпульсах ця залежність квадратична:

.

На відміну від масових частинок закон дисперсії для безмасових частинок, таких як фотони, лінійний:

.

В оптиці Редагувати

В оптиці дисперсією називають залежність показника заломлення середовища від частоти. Показник заломлення залежить від діелектричної проникності. Закон дисперсії для електромагнітної хвилі в однорідному ізотропному середовищі в загальному випадку визначається рівнянням:

 ,

де   - циклічна частота, c - швидкість світла,   - діелектрична проникність, яка в загальному випадку залежить як від частоти, так і від хвильового вектора,   - хвильовий вектор.

У теорії твердого тіла Редагувати

Залежність енергії квазічастинки від квазі-імпульсу.

У вужчому сенсі для електронних зон — залежність енергії одноелектронного стану від квазі-імпульсу.

Див. також Редагувати