Квазіімпульс — це квантове число властиве для квазічастинок у кристалах. Має багато рис спільних із імпульсом, але є певні відмінності. Так, квазіімпульс обмежений першою зоною Бріллюена.

Квазіімпульс визначається за формулою , де обмежений першою зоною Бріллюена хвильовий вектор.

Доволі часто, зважаючи на очевидний зв'язок між двома величинами, квазіімпульсом називають хвильовий вектор .

При додаванні квазіімпульсів результат приводиться до першої зони Бріллюена, додаючи чи віднімаючи вектор оберненої ґратки. Завдяки цьому закон збереження квазіімпульсу має цікаву особливість, і в кристалі можливі процеси із зміною квазіімпульсу на вектор оберненої ґратки. Такі процеси називають процесами перекиду. Цими процесами, зокрема, зумовлена теплопровідність у кристалах.

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

  • Пінкевич І.П., Сугаков В.Й. (2006). Теорія твердого тіла. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет".