Задача пошуку ізоморфного підграфа

NP-повна задача перевірки того, чи є один граф підграфом іншого

Задача пошуку ізоморфного підграфа — обчислювальна задача, в якій входом є два графи і і потрібно визначити, чи містить підграф, ізоморфний графу . Задача є узагальненням як задачі про найбільшу кліку, так і задачі про перевірку, чи містить граф гамільтонів цикл, тому є NP-повною[1]. Проте, з деякими видами підграфів задачу пошуку ізоморфного підграфа можна розв'язати за поліноміальний час[2][3].

Задача розв'язності та обчислювальна складність Редагувати

Для доведення, що задача пошуку ізоморфного підграфа NP-повна, її потрібно сформулювати як задачу розв'язності. Входом задачі розв'язності є пара графів   і  . Відповідь задачі ствердна, якщо   ізоморфний деякому підграфу графа   і заперенчна в іншому випадку.

Формальна задача: Нехай  ,   — два графи. Чи існує підграф  , такий, що  ? Тобто, чи існує відображення  , таке, що  ?

Доведення NP-повноти задачі пошуку ізоморфного підграфа просте і ґрунтується на зведенні до цієї задачі задачі про кліку, NP-повної задачі розв'язності, в якій входом є один граф   і число  , а питання полягає таке: чи містить граф   повний підграф із   вершинами. Для зведення цієї задачі до пошуку ізоморфного підграфа, просто візьмемо як граф   повний граф  . Тоді відповідь задачі пошуку ізоморфного подграфа зі вхідними графами   і   дорівнює відповіді для задачі про кліку для графа   і числа  . Оскільки задача про кліку NP-повна, така поліноміальна звідність показує, що задача пошуку ізоморфного підграфа також NP-повна[4].

Альтернативне зведення задачі про гамільтонів цикл відображає граф  , який перевіряється на гамільтоновість, на пару графів   і  , де   — цикл, що має таке ж число вершин, як і  . Оскільки задача про гамільтонів цикл є NP-повною навіть для планарних графів, то задача пошуку ізоморфного підграфа також залишається NP-повною навіть для планарного випадку[5].

Задача пошуку ізоморфного підграфа є узагальненням задачі про ізоморфізм графів, у якій запитується, чи граф граф   ізоморфний графу   — відповідь для задачі про ізоморфізм графів «так» тоді й лише тоді, коли графи   і   мають однакове число вершин і ребер та задача пошуку ізоморфного підграфа для графів   та   дає «так». Проте статус задачі ізоморфізму графів з погляду теорії складності залишається відкритим.

Грегер[6] показав, що якщо виконано гіпотезу Аандераа — Карпа — Розенберга[ru]про складність запиту[en] монотонних властивостей графа, то будь-яка задача пошуку ізоморфного підграфа має складність запиту  . Тобто розв'язання задачі пошуку ізоморфного підграфа вимагає перевірки існування або відсутності у вході   різних ребер графа[7].

Алгоритми Редагувати

Ульман[8] описав рекурсивну процедуру із поверненням для розв'язання задачі пошуку ізоморфного підграфа. Хоча час роботи цього алгоритму, в загальному випадку, експоненційний, він працює за поліноміальний час для будь-якого фіксованого   (тобто час роботи обмежено поліномом, який залежить від вибору  ). Якщо   — планарний граф (або, загальніше, граф із обмеженим розширенням), а   — фіксований, час розв'язання задачі пошуку ізоморфного підграфа можна скоротити до лінійного часу[2][3].

2010 року Ульман[9] суттєво оновив алгоритм зі статті 1976 року.

Застосування Редагувати

Задачу пошуку ізоморфного подграфа застосовано в галузі хемоінформатики для пошуку схожості хімічних сполук за їх структурними формулами. Часто в цій галузі використовують термін підструктурний пошук[8]. Структура запиту часто визначається графічно з використанням структурного редактора. Засновані на SMILES бази даних зазвичай визначають запити з використанням SMARTS[en], розширення SMILES.

Тісно пов'язані задачі підрахунку числа ізоморфних копій графа   у більшому графі   використовуються для виявлення шаблону в базах даних[10], у біоінформатиці взаємодії протеїн-протеїн[11] і в методах експоненційних випадкових графів для математичного моделювання соціальних мереж[12].

Ольріх, Ебелінг, Гітинг і Сатер[13] описали затсосування задачі пошуку ізоморфного підграфа в системі автоматизованого проєктування електронних схем. Задача є також підкроком під час перетворення графа (що потребує найбільшого часу виконання), тому надається інструментальними засобами перетворення графа.

До задачі також є інтерес у галузі штучного інтелекту, де її вважають частиною групи завдань зіставлення зі зразком у графах. Також у цій галузі розглядається розширення задачі пошуку ізоморфного графа, відоме як аналіз графа[en][14].

Примітки Редагувати

 1. В оригінальній статті Кука (Cook, 1971), яка містить доведення теореми Кука — Левіна, вже показано, що задача пошуку ізоморфного підграфа NP-повна, зведенням із задачі 3-SAT із використанням клік.
 2. а б Eppstein, 1999, с. 1–27.
 3. а б Nešetřil, Ossona de Mendez, 2012, с. 400–401.
 4. Wegener, 2005, с. 81.
 5. de la Higuera, Janodet, Samuel, Damiand, Solnon, 2013, с. 76–99.
 6. Gröger, 1992, с. 119–127.
 7. Тут Ω — омега велике.
 8. а б Ullmann, 1976, с. 31–42.
 9. Ullmann, 2010.
 10. Kuramochi, Karypis, 2001, с. 313.
 11. Pržulj, Corneil, Jurisica, 2006, с. 974–980.
 12. Snijders, Pattison, Robins, Handcock, 2006, с. 99–153.
 13. Ohlrich, Ebeling, Ginting, Sather, 1993, с. 31–37.
 14. http://www.aaai.org/Papers/Symposia/Fall/2006/FS-06-02/FS06-02-007.pdf [Архівовано 2017-08-29 у Wayback Machine.]; розширена версія на https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/332302.pdf Архівна копія на сайті Wayback Machine.

Література Редагувати