Загальнонаукові методи

Загальнонауко́ві ме́тоди використовуються в теоретичних і емпіричних дослідженнях. До них належать:

Дана серія є частиною
серії з методології


Філософський портал · ред.