Дідур Володимир Аксентійович

Дідур Володимир Аксентійович — доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти, завідуючий кафедрою «Технічний сервіс в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету.

Дідур Володимир Аксентійович
Народився 7 вересня 1943(1943-09-07) (76 років)
Очеретня, Кривоозерський район, Миколаївська обл., Українська РСР, СРСР
Місце проживання Мелітополь
Громадянство Україна Україна
Alma mater Таврійський державний агротехнологічний університет
Сфера інтересів сільське господарство, гідравліка і теплотехніка, технічний сервіс в АПК
Заклад Таврійський державний агротехнологічний університет
Посада завідувач кафедри «Технічний сервіс в АПК»
Вчене звання професор, член Академії наук України та Міжнародної академії аграрної освіти
Науковий ступінь доктор технічних наук
Нагороди Почесна Грамота Міністерства вищої освіти України, знак «За наукові досягнення», Трудова відзнака «Знак Пошани», Подяка Міністерства освіти і науки України, знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ (у 2008 р.) та ІІ (у 2009 р.) ступенів Міністерства аграрної політики України

БіографіяРедагувати

Володимир Аксентійович Дідур народився 7 вересня 1943 року в селі Очеретня, Кривоозерського району, Миколаївської області. Свою трудову діяльність розпочав одразу після закінчення середньоосвітньої школи механізатором колгоспу.

В 1961 році вступив до Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, який в 1966 році успішно закінчив.

З 1966 року вся трудова діяльність Дідура В. А. безпосередньо пов'язана з рідним учбовим закладом. Спочатку — на посаді асистента, старшого викладача, далі доцента, професора, завідуючого кафедрою, проректора з наукової роботи агротехнологічної академії.

У 1972 році Володимир Аксентійович захистив дисертацію і отримав вчене звання кандидат технічних наук, а згодом, в 1990 році, він захищає докторську дисертацію.

Сфера наукових досліджень Дідура В. А. — надійність сільськогосподарських гідроприводів та енергоресурсозбереження в технологічних процесах АПК України. Наукові праці Володимира Аксентійовича в цій галузі відомі не тільки в Україні, а і за її межами. Свідченням цього є те, що він довгий час забезпечував наукове і організаційне керівництво міжнародної науково-виробничої системи «Ремгідропривод», яка об'єднувала науковців та всі відомі спеціалізовані заводи та науково-виробничі фірми 8 держав, які були задіяні на ремонті гідроагрегатів.

З 1997 до 2002 року В. А. Дідур працював директором Запорізького науково-дослідного центру і за сумісництвом завідувачем кафедри Таврійської державної агротехнічної академії.

З 2002 року Володимир Аксентійович очолював кафедру Гідравліки та теплотехніки. Він є членом спеціалізованої наукової ради із захисту дисертації ТДАТУ та ЛНАУ, дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної освіти (м. Москва), президент Українського відділення МААО.

Доктор технічних наук, професор Дідур В. А. керівник наукової школи «Проблеми ресурсо- та енергозбереження в агропромисловому комплексі». Разом зі своїми послідовниками він має значні досягнення в напрямку розробки гідроприводів сільськогосподарської техніки, технологічних та технічних основ впровадження нетрадиційних джерел енергії, очищення паливно-мастильних матеріалів. За останні роки школа досягла значних здобутків в галузі використання відновлювальних джерел із рослинної сировини для виробництва біопалива для мобільної енергетики. Науковцями розроблено принципово нову технологію та технологічне обладнання для переробки рицини на касторову олію і кормову макуху. Вперше обґрунтована можливість використання касторової олії для виробництва біодизеля та вивчення його хіммотологічних властивостей.

НагородиРедагувати

Держава високо оцінила внесок доктора технічних наук, професора Дідура Володимира Аксентійовича в справу підготовки інженерно-технічних кадрів для сільського господарства.

Дідур В. А. нагороджений Почесною Грамотою Міністерства вищої освіти України, має знак «За наукові досягнення», Трудову відзнаку «Знак Пошани», Подяку Міністерства освіти і науки України, нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ (у 2008 р.) та ІІ (у 2009 р.) ступенів Міністерства аграрної політики України.

БібліографіяРедагувати

Володимир Аксентійович автор понад 200 наукових праць, у тому числі чотирьох монографій, зокрема «Эксплуатация гидроприводов сельскохозяйственных машин» (1982), «Методы прогнозирования отказов силовых гидроприводов» (1990), «Межотраслевая научно-производственная система „Ремгидропривод“» (1990), підручників, понад 20 авторських свідоцтв та патентів України. Під керівництвом д. т. н., професора Дідура В. А. підготовлено 10 кандидатів технічних наук, він є консультантом двох докторських дисертацій та веде підготовку 6 аспірантів та здобувачів вченого ступеню. Держава високо оцінила внесок доктора технічних наук, професора Дідура Володимира Аксентійовича в справу підготовки інженерно-технічних кадрів для сільського господарства. Найвідоміші публікації автора:

 • Гидроника и её использованиев энергетике АПК: учебное пос. / В. А. Дидур, Л. И. Грачева, Н. Н. Радул, А. Н. Орел; под общ. ред. В. А. Дидура. — М.: МГАУ, 2008. — 395 с.
 • Гідравліка: навч. посібник / За ред.: В. І. Дуганця, І. М. Бендери, В. А. Дідура; Подільський державний аграрно-технічний університет, ТДАТУ. — Кам'янець-Подільський: Сисин О. В.: Абетка, 2013. — 572 с.
 • Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі: підручник / В. А. Дідур [та ін.]; за ред. В. А. Дідура. — К.: Аграрна освіта, 2008. — 577 с.
 • Гідравліка, сільськогосподарське водопостачання та гідропневмопривод: навч. посібник / В. А. Дідур [та ін.]; за ред. В. А. Дідура. — Запоріжжя, 2005. — 464 с.
 • Дідур В. А. Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві: навч. посібник / В. А. Дідур, М. І. Стручаєв; за ред. В. А. Дідура. — К.: Аграрна освіта, 2008. — 233 с.
 • Дидур В. А. Гидроаэромеханика и ее использование в энергетике АПК: учеб.пособие для сельскохозяйственных вузов / В. А. Дидур, Л. И. Грачева, Н. Н. Радул, А. Н. Орел . — М., 2008. — 391 с.
 • Дидур В. А. Исследование некоторых путей повышений ресурса распределителей тракторных гидросистем при ремонте: автореферат дис… канд. техн. наук: 05.412 / В. А. Дидур; ЦНИИМЭСХ. — Минск, 1972. — 22 с.
 • Дидур В. А. Методологические принципы повышения надежности силовых сельскохозяйственных гидроприводов путем совершенствования их функциональных параметров и технической эксплуатации: автореферат дис. … д. т. н.: 05.20.03 / В. А. Дидур; ЦНИИМЭСХ. — Минск, 1989. — 47 с.
 • Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК: навчальний пос. / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова; за ред. В. А. Дідура. — К.: Аграрна освіта, 2012. — 416 с.
 • Ткаченко А. Оборудование и технология сушки семян подсолнечника высших репродукций: монография / А. Ткаченко, В. Дидур. — [б. м.]: Lap Lambert Academic Publishing, 2014. — 160 с.
 • Foundation of operating practices of seed meal moisture and heat treatment on oil extraction from castor beans / A. Chebanov, V. Didur, A. Aseev V. Didur // Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та навколишнє середовище] / Tavria state agrotechnological universit. — Melitopol, 2017. — Vol. 1, № 1 .
 • Дідур В. А. Методика проектування електротехнологічного комплексу очищення рослинних олій / В. А. Дідур, І. П. Назаренко, В. В. Дідур // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. — Мелітополь, 2016. — Вип. 16, т. 2: Технічні науки. — С. 224—229.
 • Дідур В. А. Термодинамічні характеристки елементів насіння соняшнику / В. А. Дідур, А. В. Ткаченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП; відп. ред. Д. О. Мельничук. — К., 2016. — № 251. — С. 2. — (Техніка та енергетика АПК).

Хронологічний період авторських публікацій з 1967 до 2013 року включно охоплює бібліографічний покажчик:

 • Володимир Аксентійович Дідур: бібліографічний покажчик основ. публ. з 1966 року / Таврійський державний агротехнологічний ун-т; наукова бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. — Мелітополь, 2013. — 44 с. — («Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ»)

ПосиланняРедагувати

 1. REDIRECT Категорія: Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного