До́слідний зразо́к (виробу) (англ. pilot sample) — зразок продукції, виготовлений за наново розробленою документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності її заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість впровадження у виробництво і (чи) використання за призначенням[1].

Дослідний зразок бронетранспортера «Дозор-Б» на виставці «Сила нескорених» до Дня захисника України (2015)

Сукупність дослідних зразків виробу, виготовлених за встановлений інтервал часу, називається дослідною партією.

Призначення дослідного зразка ред.

При виготовленні дослідного зразка відбувається одночасно перевірка основної ідеї конструкції виробу й коригування креслеників. В цей же час розробляється технологія серійного виробництва, проектується необхідне технологічне оснащення. Проектування технології та оснащення також викликає необхідність деяких змін і уточнень до конструкторської документації, спрямованих на підвищення технологічності конструкції і забезпечення технологічності складання виробу.

Для дрібносерійного та одиничного виробництва продукції, при тривалому циклі її виготовлення та монтажу, виготовлення дослідного зразка не передбачається. У даному разі випускається головний зразок — перший екземпляр виробу, виготовлений за новоствореною документацією для застосування замовником з одночасним відпрацюванням конструкції і технологічної документації для виробництва і експлуатації решти виробів даної партії чи серії.

Роль і місце дослідного зразка у проектуванні виробу ред.

Проектування і виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) проводиться на стадії розроблення робочої документації виробу і може передбачати до п'яти етапів.

На першому етапі розробляють конструкторську документацію для виготовлення дослідної партії (дослідного зразка). Одночасно визначають можливість одержання від постачальників деяких деталей і вузлів, блоків (комплектуючих). Всю документацію передають в експериментальний цех для виготовлення нею дослідної партії (дослідного зразка).

На другому етапі здійснюють виготовлення і заводські випробування дослідної партії (дослідного зразка). Зазвичай, проводять заводські механічні, електричні, кліматичні й інші випробування.

Третій етап полягає у коригуванні технічної документації за результатами заводських випробувань дослідних зразків.

Якщо виріб проходить державні випробування (четвертий етап), то в процесі цих випробувань уточнюються параметри і показники виробу в реальних умовах експлуатації, виявляються всі недоліки, які згодом усуваються.

П'ятий етап полягає у коригуванні документації за результатами державних випробувань і узгодженні з технологами питань, що стосуються шорсткості поверхонь, точності виготовлення, допусків і посадок.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

Джерела ред.

  • ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.
  • Економіка підприємства: підручник / ред. С. Ф. Покропивний. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2001. — 528 с. : іл. — ISBN 966-574-148-9
  • Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посібник / І. М. Бойчик. — К. : Атіка, 2002. — 479 с. — ISBN 966-8074-29-7