В оптимізації (розділі математики), допустимий розв'язок — елемент множини можливих розв'язків даної задачі. Допустимий розв'язок не повинен бути ймовірним чи доцільним розв'язком задачі — це просто набір, який задовольняє всім обмеженням.

Декілька лінійних обмежень при двох змінних утворюють область можливих значень для цих змінних. Такі задачі з розв'язками повинні мати допустиму область (англ. feasible region) у формі простого многокутника.

Простір усіх допустимих розв'язків називається допустимою областю, допустимою множиною, простором пошуку або простором розв'язків.

Див. також Редагувати

Література Редагувати

  • Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: Наука, 1981. — С. 613.