Дзержинський Микола Едуардович

Мико́ла Едуа́рдович Дзержи́нський (*8 вересня 1957, Бахмач) — Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету КНУ ім. Шевченка

Закінчив біол. факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1980 р., а потім аспірантуру при кафедрі цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету.

В Київ. нац. університеті працює з 1983 р. мол. наук. співр. лабораторії генетики індивідуального розвитку біол. факультету, з 1987 р. — асистент., з 1990 р. — доц., з 1997 р. — завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку біол. факультету. У 2001 р. отримав звання професора. У 1989 — 1998 рр. працював заст. декана з навч. роботи біол. факультету. Читає нормативні і спеціальні курси «Біологія розвитку», «Загальна цитологія та гістологія», «Теорія еволюції», «Хронобіологія».

Напрямок наукових інтересів — гістофізіологія нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин. Результати наук. досл. представлені на багатьох вітчизн. та міжн. форумах, вони є теорет. підґрунтям для розробки сучасн. технологій регуляції розмноження тварин. Йому вдалося закріпити й зміцнити позиції кафедри як провідного осередка в Україні з підготовки висококваліфікованих фахівців-морфологів, дослідників мікроскопічної будови та функцій живих організмів.

Є заступником голови спец. вченої ради Д.26.001.38 по захисту дисертацій Київ. нац. університету ім. Т. Шевченка, член спец. вченої ради з морфологічних дисциплін Д.26.003.06 Київ. мед. університету ім. О. Богомольця.

Член редколегій фахових журналів «Фізіологія нейровегетативних функцій» та «Фізика живого». Член Європейської асоціації порівняльної ендокринології та Міжнар. нейроендокринологічної федерації.

ПублікаціїРедагувати

Автор бл. 200 наук. та наук.-метод. робіт.

Основні праці:

  1. Монографія «Нейроендокринна регуляція сезонного циклу розмноження птахів» (К.: Вид-во «Сільгоспосвіта», 1996 — 282 с.).
  2. Навч. посібник до лабораторних занять з курсу «Загал. цитологія та гістологія» (К.: ВПЦ «Київ. університет». 2002. — 294 с.).
  3. Навч. посібник «Загал. цитологія та гістологія» (К.: ВПЦ «Київ. університет», 2006.- 272с.) до лабораторних занять із курсу «Загал. цитологія та гістологія» (К.: «Фітосоціоцентр», 2006. — 256 с.).
  4. Дзержинський Микола Едуардович. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо- гіпофізарно- гонадної та гіпоталамо- гіпофізарно- тиреоїдної систем: Дис… д-ра біол. наук: 03.00.11 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1997. — 298л.

ПосиланняРедагувати

ДжерелаРедагувати