Біоло́гія ро́звитку — розділ біології, що вивчає причинні механізми й рушійні сили індивідуального розвитку (онтогенезу) організмів тварин і рослин.

Генеза ред.

Біологія розвитку — спадкоємиця раніше виниклого в ембріології експериментального напрямку — механіки розвитку — сформувалася до середини 20 ст. на основі ембріології; на стику її з клітинною біологією, генетикою, фізіологією і молекулярною біологією. Успіхи, досягнуті цими дисциплінами, уможливили об'єднання різних підходів і методів для розв'язання таких фундаментальних проблем біології розвитку, як способи реалізації генетичної інформації в індивідуальному розвитку, молекулярно-генетичні основи диференціювання клітин, тканин і органів, механізми клітинних взаємодій і регуляторних процесів, що забезпечують цілісність організму, що розвивається, молекулярні механізми нормального і пухлинного росту й інші. Досягнення біології розвитку відкривають великі перспективи для практики (керування розвитком тварин і рослин, регуляція статі, регуляція чисельності тварин і т. д.).

Основні завдання ред.

Основними завданнями біології розвитку є вивчення:

 • способів реалізації генетичної інформації в індивідуальному розвитку,
 • молекулярно-генетичних механізмів диференціації клітин, тканин і органів,
 • механізмів клітинних взаємодій і регуляторних процесів, що забезпечують цілісність організму,
 • молекулярних механізмів нормального й аномального розвитку з метою розроблення ефективних методів керування ростом, розвитком і розмноженням організмів.

Напрямки досліджень ред.

Основні напрямки досліджень:

 • Біологія розвитку тварин.
 • Біологія розвитку рослин.
 • Експериментальна ембріологія.
 • Молекулярна біологія клітини.
 • Генетична регуляція розвитку.
 • Молекулярні механізми диференціації.
 • Розроблення нових методів біології розвитку.
 • Цитологічні основи онтогенезу.

Див. також ред.

Джерела ред.

 • Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986.—831 с., ил., 29 л. ил.
 • ВАК України. Паспорт спеціальності.