Державна премія Білорусі в галузі науки і техніки

Державна премія Республіки Білорусь в галузі науки і техніки — державна премія Білорусі, що є вищим визнанням заслуг діячів науки і техніки перед суспільством і державою.

Підстави для нагородження ред.

Присуджується:

Кількість премій ред.

Один раз на два роки (кожен парний рік) присуджуються чотирнадцять державних премій в галузі науки і техніки, в тому числі:

Порядок присудження ред.

Підготовка пропозицій про присудження Державних премій Республіки Білорусь покладається на Комітет з Державних премій Республіки Білорусь.

Комітет формується з великих керівників, фахівців-практиків, видатних вчених, майстрів літератури, мистецтва, архітектури. Склад Президії Комітету і двох підкомітетів затверджується Президентом Республіки Білорусь.

Державна премія присуджується одному претендентові або колективу претендентів, що складається не більше ніж з трьох чоловік, творчий внесок яких у роботу, висунуту на здобуття Державної премії, є найбільш значним.

Не допускається включення до колективу претендентів Державної премії осіб, які здійснювали у процесі виконання роботи тільки адміністративні, консультативні або організаційні функції.

Нагородження ред.

Особі, якій присуджено Державну премію, присвоюється звання лауреата Державної премії і вручаються Почесний знак лауреата Державної премії, Диплом лауреата Державної премії та грошова винагорода у розмірі 3500 базових величин.

Президент Республіки Білорусь вручає лауреатові Державної премії Почесний знак та Диплом.

У разі присудження Державної премії колективу авторів звання лауреата Державної премії присвоюється кожному з авторів, грошова частина премії ділиться між ними в рівних частках, а Почесний знак та Диплом вручаються кожному лауреату.

Джерела ред.