Відкрити головне меню

Суспільні науки

(Перенаправлено з Соціальні науки)

Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) — широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство — як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи. А також людина (соціальна особа, особистість) як Суб'єкт і Об'єкт суспільних зв'язків і відносин.

До соціальних наук належать:

та до групи природничих наук:

Загально-теоретичні питання суспільствознавства розглядає

ДжерелаРедагувати

 • Наука соціальна //Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. – Х . :Право, 2015
 • Суспільствознавство // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — С. 621. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.

ЛітератураРедагувати

 1. Арцишевський Р. А. Світ і людина. — К., 1996.
 2. Вілков В. Ю., Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В., Салтовський О. І. Людина і світ. — Харків, 2004.
 3. Діденко В. Ф., Кондратова-Діденко В.тІ. Людина і світ. — К., 1998.
 4. Людина і світ. Підручник / Голов.ред. Л. В. Губерський. — К., 2001.
 5. Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / Михайличенко О.В. [Текст з іл.] – Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с. http://www.twirpx.com/file/1017798/
 6. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. — К., 1995.
 7. Особа і суспільство. — К., 1997.
 8. Світ сучасної людини. — К., 1996.
 9. Філософія: Навчальний посібник (курс лекцій) / За ред. І. Ф. Надольного. — К.,2001.