Відкрити головне меню

Гураль Роман Іванович (14 листопада 1979(19791114)) — український науковець, спеціаліст у галузі дослідження прісноводних молюсків, малаколог та паразитолог. Кандидат біологічних наук, науковий співробітник, Державного природознавчого музею НАН України. Автор більш ніж 100 наукових публікацій у галузях малакології, музеології, серед яких — визначники наземних молюсків України та її західного регіону. Один із засновників Просвітницької інтернет-програми «Молюски».

Гураль Роман Іванович
Gural Roman Ivanovych.jpg
Народився 14 листопада 1979(1979-11-14) (39 років)
Громадянство
(підданство)
Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність малаколог
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Науковий ступінь кандидат біологічних наук
Заклад Державний природознавчий музей НАН України
Систематик живої природи
Band 1x200px.png
Дослідник, який окреслив низку зоологічних таксонів. Назви цих таксонів для вказівки авторства супроводжують позначенням «Gural».

Фахова біографіяРедагувати

У 1996 закінчив біологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Біолог. Зоолог». З 2001 по 2004 рр. вчився в аспірантурі Державного природознавчого музею НАН України, з 2005 року займав посаду молодшого наукового співробітника. У лютому 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Прісноводні малакокомплекси басейну верхів'я Дністра: структура, вплив природних і антропогенних чинників» у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. З 2010 р. по даний час працює на посаді наукового співробітника у Державному природознавчому музеї НАН України. З 2012 р. є одним з авторів Просвітницької інтернет-програми «Молюски», спрямованої на популяризацію малакологічних знань і віртуальне експонування матеріалів малакологічного фонду Державного природознавчого музею.

Монографічні виданняРедагувати

 1. Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Визначник наземних молюсків заходу України. — Львів, 2005. — 217 с.
 2. Сверлова Н. В., Хлус Л. Н., Крамаренко С. С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде. — Львов, 2006. — 226 с.
 3. Каталог колекції прісноводних молюсків В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І. В., Гураль Р. І., Романова Х. Й. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 58 с.
 4. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4. Малакологічний фонд. — Львів, 2012. — 253 с.
 5. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Визначник наземних молюсків України. — Львів, 2012. — 216 с.
 6. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики [Электронный ресурс]. — 2015. — Режим доступа: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/unionidae.php – 4.03.2015. — Моллюски семейства Unionidae в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины, их конхологическая изменчивость и особенности диагностики. — ISBN 978-966-02-7540-9 (електронне видання).

Розділи в колективних монографіяхРедагувати

 1. Гураль Р. І., Сверлова Н. В. Клас: Черевоногі — Gastropoda // Башта А.-Т. В., Канарський Ю. В., Решетило О. С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. — Львів, 2006. — С. 101—104.
 2. Гураль Р. І. Клас: Двостулкові — Bivalvia // Башта А.-Т. В., Канарський Ю. В., Решетило О. С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. — Львів, 2006. — С. 105—107.
 3. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Черевоногі // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. ред. О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. — Ужгород: Карпати, 2011. — C. 197—207.
 4. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Двостулкові // Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. ред. О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. — Ужгород: Карпати, 2011. — C. 208—209.
 5. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Клас черевоногі — Gastropoda // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області / Ред. Башта А.-Т. В., Канарський Ю. В., Козловський М. П. — Львів, 2013. — С. 91-96.
 6. Гураль Р. І. Клас двостулкові — Bivalvia // Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області / Ред. Башта А.-Т. В., Канарський Ю. В., Козловський М. П. — Львів, 2013. — С. 97-99.

Ключові наукові публікаціїРедагувати

 1. Уваева А., Гураль Р. И. Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины // Ruthenica. — 2008. — Т.18, № 2. — С. 25-38.
 2. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины // Ruthenica. — 2010. — Т. 20, № 1. — С. 1-12.
 3. Гураль-Сверлова, Гураль Р. И. Морфологические, анатомические и поведенческие особенности слизней из комплекса Arion lusitanicus s.l. (Arionidae) на западе Украины // Ruthenica. — 2011. — Т. 21, № 2. — С. 97-111.
 4. Гураль-Сверлова Н. В., Балашев И. А., Гураль Р. И. Современное распространение наземных моллюсков семейства Agriolimacidae на территории Украины // Ruthenica. — 2009. — Т. 19, № 2. — С. 53-61.
 5. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р.И Интересные находки брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Aciculidae, Terrestribythinellidae) на территории Украинских Карпат // Зоол. журн. — 2009. — Т. 88, вып. 7. — С. 794—799.
 6. Гураль-Сверлова Н. В., Мартынов В. В., Гураль Р. И. Первые находки слизней Parmacella ibera и Deroceras subagreste (Gastropoda, Pulmonata) в Украине // Вестн. зоологии. — 2010. — Т. 44, № 3. — С. 265—269.
 7. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Слизни из комплекса Arion subfuscus (Arionidae) на равнинной территории Украины // Ruthenica. — 2015. — Т. 25, № 3. — С. 99-102.
 8. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Конхиологические особенности интродуцированного вида Chondrula microtraga (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) в Одессе // Вестн. зоологии. — 2009. — Т. 43, № 2. — С. 161—166.
 9. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2012. — Вип. 28. — С. 131—142.
 10. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Рідкісні та маловідомі черевоногі молюски (Gastropoda) рівнинної частини заходу України // Біологічні студії/Studia Biologica. — 2014. — T. 8, № 3-4. — С. 255—272.

Інші наукові публікаціїРедагувати

 1. Гураль Р. І. Прісноводні молюски «лісових» мікробіотопів Лапаївського лісництва // Наук. зап. держ. прир. музею. — 2002. — Т.17. — С.159-161.
 2. Гураль Р. І. Видовий склад прісноводних черевоногих молюсків басейну верхів'я Дністра // Вісник. Львів. ун-ту. — Серія Біологічна. — 2003. — Вип.33. — С.104-109.
 3. Гураль Р. І. Фауна черевоногих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) водойм верхів'я басейну Дністра // Уч. зап. Таврического нац. Ун-та им. В. И. Вернадского. — 2003. — Т.16, № 3. — С.49-53.
 4. Гураль Р. І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2003. -Т.18. — С. 135—147.
 5. Гураль Р. І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар'єрах Львівської області // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2004. -Т.19. — С.115-122.
 6. Гураль Р. І. Еколого — паразитологічна характеристика родини Lymnaeidae (Pulmonata, Gastropoda) верхів'я басейну Дністра // Наук. вісн. Львівської нац. ак. вет. Мед. Імені С. З. Ґжицького. — 2004. — Т.6, № 3. Ч.6. — С.29-34.
 7. Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (Gastropoda) західної частини Подільської височини // Вісн. Льв. ун-ту. — 2004. — Серія Географічна. — Вип.30. — C.288-293.
 8. Гураль Р. І., Яворський І. П. Прісноводні молюски м. Львова та їхні паразити — личинкові форми трематод // Вісн. Льв. ун-ту. — 2004. — Вип.35. — Серія Біологічна. — С.190-198.
 9. Гураль Р. І. Еколого — паразитологічна характеристика молюсків родини Planorbidae з гідротопів верхів'я басейну р. Дністер // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2005. -Т.21. — С.147-156.
 10. Мельниченко Р. К., Павлюченко О. В., Гураль Р. І. Розповсюдження, екологія і морфологія Pseudoanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2005. -Т.21. — С.89-100.
 11. Гураль Р. І. Особливості накопичення черепашкою Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) іонів важких металів // Вестн. зоол. — 2005. — Т.35, № 9. — С.79-82.
 12. Царик Й., Гураль Р., Шидловський І., Яворський І., Федик У. Колекція прісноводних молюсків В. І. Здуна у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Льв. ун-ту. — 2005. — Вип.40. — Серія Біологічна. — С.111-119.
 13. Гураль Р. І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова) // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2007. — Т.23. — С.95-100.
 14. Уваєва О. І., Павлюченко О. В., Гураль Р. І. Нові знахідки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) у водоймах України // Наук.-тер. зб. Вісн. ДАУ. — 2007. — Вип. 1(18). — С.100-105.
 15. Гураль Р. І. Прісноводні молюски Розточчя: видовий склад та його зміни, екологія // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2008. — Т.24. — С.145-152.
 16. Гураль Р. І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2010. — Вип. 26. — С. 15-24.
 17. Гураль Р. І. Конхіометрічна мінливість Batavusiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2011. — Вип. 27. — C.25-36.
 18. Гураль Р. І. Етапи формування прісноводних малакокомплексів у антропогенних водоймах // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. імені Володимира Гнатюка. — Серія: Біологія. — 2012. — № 2(51). — С.98-101.
 19. Гураль Р. І. Забруднення гідротопів Львова та його околиць іонами важких металів // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2012. — Вип. 28. — С.69-76.
 20. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Залежність якісних і кількісних конхологічних ознак у львівських колоніях садової цепеї Cepaea hortensis // Природа Західного Полісся. — Луцьк, 2014. — № 11.– С. 251—256.
 21. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Черевоногі молюски Gastropoda західної частини Малого Полісся і Волинської височини // Подільський природничий вісник. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. — С. 52-65.
 22. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata) на западе Украины // Вестн. зоологии. — 2011. — Т. 45, № 2. — С. 173—177.
 23. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Поява іспанського слизняка Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у Львові, її можливі екологічні та економічні наслідки // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2011. — Вип. 27. — С. 71-80.
 24. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини // Біологічні студії / Studia Biologica. — 2009. — Т. 3, № 1. — С. 95-104.
 25. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2009. — Вип. 25. — С. 13-24.
 26. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки. — Біологічні науки. — 2008. — № 15. — С. 110—116.
 27. Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2008. — Вип. 24. — С. 11-20.
 28. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Моллюски рода Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) в фондах Государственного природоведческого музея // Биол. вестник (Харьков. нац. ун-т). — 2009. — Т. 13, № 1-2. — С. 72-75.
 29. Гураль Р. И., Гураль-Сверлова Н. В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки. — 2008. — № 3. — С. 125—128.
 30. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Проникнення нових видів слизняків на територію Львівської області, їх можливе господарське значення та особливості діагностики // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветерин. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2009. — Т. 11, № 3 (42), ч. 1. — С. 269—276.
 31. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. И. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. — 2012. — № 2 (51). — С. 101—105.
 32. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць / відп. ред. Ф. В. Зузук. — Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. — С. 129—136.
 33. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2010. — Вип. 26. — С. 221—222.
 34. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Просторовий розподіл молюсків на заході України та можливості виділення і охорони особливо цінних локальних малакокомплексів // Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти. Матер. міжнар. наук. конф. (30 вересня — 1 жовтня 2011 р.). — Львів, 2011. — С. 38-41.
 35. Гураль Р. І. Созологічна оцінка прісноводних малакокомплексів Львова та околиць // Наук. зап. Держ. прир. музею. — 2014. — Т.30. — С.113-120.
 36. Гураль Р. І. Личинкові стадії трематод в прісноводних молюсках басейну верхнього Дністра // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2015. — Вип. 31. — С.119-130.

Музеологічні публікаціїРедагувати

 1. Чорнобай Ю. М., Гураль Р. І. Особливості використання уніфікованих програм у створенні бази даних колекції молюсків // Зб. мат. Міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-пед. працівників (21-22 березня 2006 р.). — 2006. — С.181-182.
 2. Гураль Р. І. Новітні інформаційні технології у роботі музеїв (на прикладі сайту Державного природознавчого музею НАН України) // Мат. наук. конф. «Сучасний музей: наукова й експозиційна діяльність». (15 травня 2008 р., м. Чернівці). — 2008. — C.186-189.
 3. Гураль Р. І. Особливості створення та функціонування музейних баз даних // Мат. IV Всеукр. конф. молодих уч. «ІТОНТ 2008» (5-7 травня 2007 р., м. Черкаси). — 2008. — С.8.
 4. Гураль Р. И. Мультимедийные технологии в работе музеев // Тез. докл. VII Всерос. научн.-практ. конф. Асоциации естественноисторических музеев России «Музейные формы популяризации эволюционной теории». (19-23 октября 2009 г., г. Москва). — М.: изд. ГДМ, 2009. — С.19-20.
 5. Гураль Р. І. Автоматизація музейної роботи // Мат. Міжн. наук. конф. присв. 50-річчю з дня опублікування монографії «Животный мир Советской Буковины». (Чернівці, 2009 р.). — 2010. — С.264-267.
 6. Гураль Р. І. База даних Гербарій судинних рослин LWS Державного природознавчого музею НАН України // Тез. доп. VІІ Всеукр. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2010): Черкаси, 4-6 травня 2010 р. У 2 томах. — Черкаси: ЧДТУ, 2010. — Т.1. С.7.
 7. Гураль Р. И. Музейные базы данных. Плюсы и минусы их использования // Мат. докл. Всерос. научн.-практ. конф. посв. 80-летию Дагестанского государственного университета и 45-летию Биологического музея ДГУ «Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве». (19-20 июня 2011, г. Махачкала). — 2011. — С.15-18.
 8. Гураль Р. І. Нові форми просвітницької діяльності природничих музеїв // Зб. доп. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти природничої музеології» (Київ–Канів, 11–14 вересня 2012 р.). — 2012. — С.123-124.
 9. Климишин О. С., Гураль Р. І. Електронні бази даних природничомузейної інформації // Зб. доп. ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти природничої музеології» (Київ–Канів, 11–14 вересня 2012 р.). — 2012. — С.58-59.
 10. Гураль Р. І. Місце і роль сервера в повсякденній роботі музею // Мат. наук.-пратк. конф. Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи (Київ, 24-25 вересня 2013 р.). — С.24-26.
 11. Гураль Р. І. Місце інформаційних технологій в сучасних музеях // Тез. докл. и собщн. ІІ Міжн. конф. «Музеї ХХІ ст. — нові реалії, нові підходи, нові можливості» (Крим, Євпаторія, 2-6 жовтня 2013 р.). — С. 27-28.
 12. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. Просвітницька інтернет-програма як нова форма освітньої та експозиційної діяльності музею // Мат. наук.-практ. конф. «Музеї Львова: історія, колекція, люди» (25-26 жовтня 2012 р.). — Львів: Ліга-Прес, 2013. — С. 169—179.
 13. Гураль Р. І., Гураль-Сверлова Н. В. Просвітницька інтернет-програма «Молюски»: досвід перших 20 місяців роботи та перспективи подальшого розвитку // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2014. — Вип. 30. — С. 85-96.

107. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-програма «Молюски» [Електронний ресурс]. — 2014. — 87 с. — Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/muzeynii-proekt.php – 23.10.2014. — Музейний освітній проект Просвітницька інтернет-програма «Моллюски». — ISBN 978-966-03-7404-4 (електронне видання).

 1. Гураль Р. І. Електронні видання — перспективна форма популяризації природничих знань // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». (17-21 березня 2014 року, м. Черкаси). — 2014. — С. 126—128.
 2. Гураль Р. І. Специфіка музейних баз даних // Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Інформаційні управляючі системи та технології» (ІУСТ- ОДЕСА -2014) (23–25 вересня, 2014 р., Одеса). — 2014. — С.64-66.
 3. Гураль Р. І. Мобільні аплікації — сполучна ланка між природничими музеями і вищою школою // Тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України» (8-9 жовтня 2014 р., м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2014. — С.256-262.
 4. Гураль Р. І. Новітні технології у музейній справі // ІІ Науково-практична конференція «Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи». (25-26 вересня, 2014 р., м. Київ). — К:, 2014. — С.26-28.
 5. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Скринсейвери як форма ненав'язливої освіти // ІІ Науково-практична конференція «Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи». (25-26 вересня, 2014 р., м. Київ). — К:, 2014. — С.28-31.
 6. Гураль Р. І. Зоологічні бази даних Державного природознавчого музею НАН України // Зб. наук. пр. «Зоологічні колекції та музеї». — К., 2014. — С.18-20.
 7. Гураль Р. І. Віртуальне експонування музейних предметів — мета і форми // Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку». (16-20 березня 2015 року, м. Черкаси). — 2015. — С. 189—190.
 8. Климишин О. С., Гураль Р. І. Портал Державного природознавчого музею НАН України в мережі Інтернет // Наук. зап. Держ. природозн. музею. — Львів, 2015. — Вип. 31. — С.23-28.

Науково-популярні публікаціїРедагувати

 1. Гураль-Сверлова Н., Гураль Р. 50 найпомітніших молюсків Львова та околиць. — Львів, 2013. — 67 с.
 2. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Молюски Львова [Електронний ресурс]. — 2014. — 66 с. — Режим доступу: http://www.pip-mollusca.org/page/epubl/index.php – 14.03.2014. — Молюски Львова. — ISBN 978-966-02-7183-8 (електронне видання).

ПосиланняРедагувати