Відкрити головне меню

Семе́н Усти́мович Гончаре́нко (9 червня 1928, село Шпакове, нині Новомиргородського району Кіровоградської області — 7 квітня 2013, м. Київ) — український педагог. Доктор педагогічних наук (1989). Професор (1990). Дійсний член Академії педагогічних наук України (1992). Провідний методолог педагогічної науки України.

Гончаренко Семен Устимович
Семен Устимович Гончаренко.jpg
Народився 9 червня 1928(1928-06-09)
Новомиргородський район, Кіровоградська область, Українська СРР, СРСР
Помер 7 квітня 2013(2013-04-07) (84 роки)
Київ, Україна
Діяльність педагог
Науковий ступінь доктор педагогічних наук[d]

БіографіяРедагувати

Семен Устимович Гончаренко народився 9 червня 1928 року в с. Шпакове Новомиргородського району Кіровоградської області в звичайній селянській родині. До початку Великої Вітчизняної війни закінчив 6 класів семирічної школи. Під час Другої світової війни, ще підлітком, він воював у складі партизанського загону імені Устима Кармелюка, який діяв на території Вінницької області. В загін потрапив після двох відважних втеч: спочатку з ешелону, який віз його з братом в німецьку неволю, а згодом — з полону в німців. Після війни він закінчив Панчівську середню школу (1948) та вступив на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту який закінчив у 1952 році. З 1952 по 1955 рр. працював вчителем фізики і математики у Тишківській середній школі на Кіровоградщині. Професійне зростання Семена Устимовича відбувалося від учителя сільської школи до академіка Академії педагогічних наук України. З 1955 по 1958 рр. він навчався в аспірантурі Українського НДІ педагогіки. Закінчивши аспірантуру, як перспективний фахівець був запрошений на роботу в НДІ педагогіки спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником сектора фізики, де успішно захистив кандидатську дисертацію «Зв'язок викладання фізики з виробничим навчанням». Загалом в особі Семена Устимовича щасливо поєднувався талант ученого й організатора науки. Період інтенсивних і плідних наукових пошуків учених Інституту педагогіки у другій половині минулого століття пов'язаний із 27-річним перебуванням (1966—1993 рр.) на посаді заступника директора інституту з наукової роботи саме С. У. Гончаренка. У 1989 році Семен Устимович захищає докторську дисертацію «Методологічні і теоретичні основи формування в учнів середньої школи природничо-наукової картини світу». 1990 року йому присвоєно вчене звання професора. 1992 року Семена Гончаренка обрано дійсним членом АПН України. Не переоцінити його роль і в становленні Академії педагогічних наук України, де він з 1993 року був віце-президентом, а згодом академіком-секретарем Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті, вклавши свій багатий досвід і знання в налагодження роботи академії, визначення проблематики перспективних наукових досліджень і їх організацію, підтримку продуктивних педагогічних пошуків у шкільній практиці. Понад 20 років напруженої праці Семен Устимович віддав Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, де з 1994 року він працював за сумісництвом, а з 1998 по 2013 рр. — як головний науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти (з лютого 2007 р. — Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих).

У кожній сфері людської діяльності, у кожній галузі знань є постаті, фаховий авторитет яких безсумнівний, оскільки підкріплений вагомими результатами їхньої праці, що пройшли випробовування часом. До таких постатей в українській педагогіці належить постать академіка Семена Устимовича Гончаренка. Високий інтелект, енциклопедичні знання, постійні наукові пошуки, філософське бачення Вченим освітянських проблем й несприйняття бюрократизму в системі освіти і науки та у проведенні педагогічних досліджень, вміння дискутувати з опонентами, незважаючи на їхній високий державний ранг, й непримиренність до фальші, до лжеконцепцій, які призводили лише до негативних результатів у системі освіти — саме такі особистісні риси були притаманні Семену Устимовичу Гончаренко.

С. У. Гончаренко — взірець ученого-енциклопедиста, методолога, людини дивовижно глибокої і тонкої, невтомного трудівника на ниві педагогічної науки, для якого головне — самотворення і самозростання, самовдосконалення. Ця потужна духовно-інтелектуальна сила рухала Семеном Устимовичем на всіх етапах його науково-педагогічної діяльності. Вона дарувала десяткам-сотням і молодих, і зрілих науковців радість педагогічної творчості, поступ до самопізнання, самоактивності й самотворення. Значним є внесок Семена Устимовича у формування нової педагогічної ідеології, нового педагогічного мислення — вільного від стереотипів, незаперечних істин і догм, мислення, відкритого до плюралізму поглядів, думок і оцінок. Під його керівництвом створено першу концепцію загальноосвітньої школи незалежної України, яка фактично визначила основоположні засади розвитку вітчизняної школи впродовж першого десятиріччя існування молодої української держави.

Коло наукових інтересів Семена Устимовича надзвичайно широке й різноманітне. Методологія і теорія педагогіки, загальна дидактика та дидактика фізики, методологія науково-педагогічних досліджень, проблеми розвитку вітчизняної освіти — ось далеко не повна географія його наукового пошуку, позначеного вагомими здобутками на кожному з маршрутів. Семен Устимович Гончаренко — видатний представник української школи методистів-фізиків, поповнив її надбання вагомими результатами. Він обґрунтував дидактичну систему формування природничо-наукової картини світу в учнів загально-освітньої школи, здійснив ґрунтовні дослідження з проблем змісту шкільної фізичної освіти, підготував і опублікував кількатомну методику навчання фізики, створив перше покоління національних підручників з фізики для поглибленого її вивчення в старшій школі, написав низку посібників для вчителів і учнів.

Людина-гуманіст і взірець духовно-інтелектуальної сили, Професіонал найвищого рівня, «приклад стриманого і спокійного патріотизму» користувався незаперечним авторитетом серед фахівців, численних докторантів і аспірантів. С. У. Гончаренко сформував потужну наукову школу. Офіційно під його керівництвом виконано й успішно захищено понад вісімдесят п'ять докторських і кандидатських дисертаційних досліджень. Не злічити також тих, кому неодноразово допомагав порадою, кого консультував, підтримував, стимулював до пошуку. Одними з визначальних рис Гончаренка-вченого і людини були підтримка ним дослідників у галузі педагогіки та дбайливе ставлення до молодих — не лише талантів, але до всіх небайдужих, зацікавлених певною справою, починаючи зі школярів. Його перу належать добрих два десятки книг і посібників з позакласного читання з фізики для учнів різних класів, збірників олімпіадних задач, науково-популярних видань. Він був незмінним багаторічним головою журі всеукраїнських фізичних олімпіад школярів, автором низки оригінальних олімпіадних завдань, які пробуджували творчу думку і спонукали до пошуку.

Семен Устимович залишив по собі не лише добру і вдячну пам'ять, а й об'ємний науковий доробок, який ще належить всебічно вивчити й оцінити. Семен Устимович збагатив педагогічну науку ґрунтовними дослідженнями з теорії навчання, гуманітаризації освіти, фундаменталізації її змісту, методики навчання фізики. Його остання праця «Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення» є зразком наукового аналізу генези дидактичних систем і концепцій від античності до початку ХХ століття, інтерпретації з позицій сьогодення фундаментальних педагогічних закономірностей. Він постійно дбав про вдосконалення її поняттєво-термінологічного апарату, про уточнення, доповнення й обґрунтування змісту основних категорій, понять і термінів сучасної педагогіки. Учений не міг погодитися із підміною понять, їх примітивним тлумаченням і спрощенням. Енциклопедичні знання С. У. Гончаренка знайшли гідне втілення в «Українському педагогічному словнику». Ця книга унікальна тим, що створена автором одноосібно. Та на цьому Вчений не зупинився, він надалі осмислював і уточнював сутність понять. Результат цієї невтомної праці впродовж 15 років — «Український енциклопедичний педагогічний словник». А його «Педагогічні дослідження», де викладено методологію і техніку наукового пошуку, давно стали настільним керівництвом для науковців, і не лише початківців.

Учений не був байдужим до проблем, пов'язаних із предметом вивчення педагогіки, її законами, закономірностями, принципами і правилами. Він писав: «…Будь-яка наука має свій предмет вивчення, свої закони, закономірності, принципи і правила. Є вони і в педагогіці — науці, яка вивчає освіту як особливу, соціально й особистісно детерміновану педагогічну діяльність з прилучення людини до життя в суспільстві, яка характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом. Без законів і закономірностей наук не буває. Знання педагогічних законів і закономірностей допомагає педагогу знайти відповіді на ключові питання освітньої практики: в ім'я чого і для чого навчати дітей (цілі і цінності освіти)? Кого навчати? Коли починати систематичне навчання? Чого вчити (зміст освіти)? Як учити (методи, прийоми, технології)? Як створити умови для повноцінної та ефективної освіти? Мова йде про пізнання й застосування законів і закономірностей навчально-виховного процесу…».

Невтомні пошуки цього видатного дидакта-філософа спрямовувалися на формування методологічно грамотного вчителя, майстра педагогічної справи, здатного оцінювати факти з точки зору педагогічних законів і закономірностей. Вчений наголошував: «Лише тоді, коли педагогічні закони і закономірності увійдуть до складу особистих переконань учителя, визначаючи бачення ним педагогічної дійсності, вони сприятимуть успіху в його професійній діяльності». Семен Устимович відзначався високим рівнем критичного мислення, саме тому він закликав не приймати на віру жодного авторського твердження, не робити з нього абсолюту, догми, яким привабливим або логічно бездоганним воно не здавалося на перший погляд…

Семен Устимович Гончаренко був справжнім і вірним лицарем педагогіки, усе зроблене ним у її царині, чекає вдумливого вивчення й дослідження. Невтомний педагог працював, шукав і творив до останніх днів свого життя. Семен Устимович Гончаренко житиме довго-довго… Доти, доки його учні, науковці, вчителі та їхні діти читатимуть його підручники і навчальні посібники, методологічні, наукознавчі й методичні праці. Творчий доробок Вченого, створені ним концепції і книги продовжують його життя…

Пам'ятьРедагувати

У 2014 році співробітниками відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України започатковано ініціативу проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи». Доцільність проведення читань зумовлено нагальністю вивчення науково-педагогічної спадщини і збереження пам'яті про велета української педагогічної науки, вченого-енциклопедиста, академіка Гончаренка С. У. (головного наукового співробітника відділу андрагогіки названого Інституту), важливістю проблеми особистісного й професійного розвитку дорослих в умовах швидкоплинності суспільних процесів, адаптації до культурної, етнічної, мовної різноманітності суспільства.

Програму ІІІ Всеукраїнських читань, присвячених пам'яті Семена Устимовича Гончаренка (18 травня 2017 р.), розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України. Завантажити програму можна за посиланням: http://lib.iitta.gov.ua/706762/

 
Премія імені Семена Гончаренка

В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України до дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття Премії імені видатних учених Інституту педагогіки. Премія імені Семена Гончаренка встановлена за напрямом — методика навчання.

Навчання та педагогічна працяРедагувати

 • 1948—1952 — навчався в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О. С. Пушкіна на фізико-математичному факультеті
 • 1952—1955 — учитель фізики та математики Тишківської середньої школи Тишківського району Кіровоградської області

Наукова діяльністьРедагувати

 • 1955—1958 — аспірант Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР
 • 1958—1963 — молодший науковий співробітник сектора фізики НДІ педагогіки УРСР
 • 1961 — захистив кандидатську дисертацію «Зв'язок викладання фізики з виробничим навчанням» (науковий керівник — М. Й. Розенберг)
 • 1963—1966 — старший науковий співробітник відділу методики фізики НДІ педагогіки УРСР
 • 1966—1993 — заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки Міністерства народної освіти УРСР
 • 1989 — захистив докторську дисертацію «Методологічні і теоретичні основи формування в учнів середньої школи природничо-наукової картини світу»
 • 1990 — за результатом захисту докторської дисертації присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук
 • 1991 — присуджено наукове звання професора зі спеціальності «Методика викладання фізики»
 • 1992 — дійсний член Академії педагогічних наук України
 • 1993 — віце-президент, керівник Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України
 • 1994 — академік-секретар Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України
 • 1998—2013 — головний науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти (з лютого 2007 р. — Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих)

Нагороди та відзнакиРедагувати

 • 1960 — нагороджений Грамотою Міністерства освіти УРСР
 • 1975 — нагороджений медаллю «30 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 • 1976 — нагороджений орденом «Знак Пошани»
 • 1977 — нагороджений медаллю А. С. Макаренка
 • 1982 — нагороджений медаллю «В пам'ять 1500-річчя Києва»
 • 1983 — нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти УРСР
 • 1984 — нагороджений медаллю «Ветеран праці»
 • 1985 — нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ступеня
 • 1985 — нагороджений медаллю «40 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 • 1987 — нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР
 • 1987 — нагороджений медаллю Н. К. Крупської
 • 1990 — нагороджений значком «Відмінник освіти СРСР»
 • 1995 — нагороджений медаллю «50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 • 1998 — нагороджений Почесною грамотою АПН України
 • 1998 — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
 • 1999 — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни»
 • 1999 — стипендіат Президента України
 • 2000 — почесний професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
 • 2003 — нагороджений нагрудним знаком «Партизан України»
 • 2003 — нагороджений відзнакою «За популяризацію фізики в Україні» за популяризацію олімпіадного руху в Україні, активну участь в олімпіадах з фізики впродовж сорока років
 • 2005 — нагороджений медаллю «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 • 2008 — нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення»
 • 2008 — нагороджений знаком АПН України «Ушинський К. Д.»
 • 2010 — нагороджений медаллю «65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 • 2011 — нагороджений срібною медаллю «Василь Зеньковський»
 • 2011 — нагороджений медаллю «Трудова слава» Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна»

Вибрані твориРедагувати

 • Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: посіб. для вчителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 205 с.
 • Гончаренко С. У. Методика як наука. — К.; Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2000. — 30 с.
 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методол. поради молодим науковцям. — К.; Вінниця: [б. в.], 2010. — 307 с.
 • Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. — 2-ге вид., доповн. й виправл. — Рівне: Волин. обереги, 2011. — 519 с.
 • Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення / С. У. Гончаренко. — Рівне: Волинські обереги, 2012. — 192 с.
 • Гончаренко С. У. Формування наукової картини світу в дорослих: метод. посіб. [рукопис] — К.: ІПООД НАПН України, 2013.
 • Гончаренко С. У. Етичний кодекс ученого // Естетика і етика пед. дії: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — К. ; Полтава, 2011. — Вип. 1. — С. 25–34.
 • Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип / С. Гончаренко // Шлях освіти. — 2008. — № 1 (47). — С. 2—6.

Бібліографія творів С. У. ГончаренкаРедагувати

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. — К.: АПН України, 1995. — 45 с.
 • Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко. — К.; Хмельницький: ХГПК, 2000. — 29, [1] с.
 • Гончаренко С. У. …І насамперед — прикладна наука: наук.–теорет. вид. / С. У. Гончаренко. — Хмельницький: Хмельниц. гуманітарн.–пед. ін–т, 2003. — 20 с.
 • Гончаренко С. У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. для ВНЗ / [С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федоренко та ін.]; за ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. — К.: Вища шк., 2003. — 323 с.
 • Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям: [навч. посіб.] / Гончаренко Семен Устимович. — К.; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2008. — 278 с.
 • Гончаренко, С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи: сучасне тлумачення / Семен Устимович Гончаренко. — Рівне: Волинські обереги, 2012. — 192 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ З ФІЗИКИ

 • Гончаренко С. У. Конкурсні задачі з фізики. — К.: Техніка, 1964.
 • Гончаренко С. У. Методика навчання фізики в середній школі. Загальні питання. Механіка: посіб. для вчителів / М. Й. Розенберг, С. У. Гончаренко. — К.: Рад. школа, 1964. — 27с.
 • Гончаренко С. У. Конкурсні задачі з фізики. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Техніка, 1966.
 • Гончаренко С. У. Конкурсные задачи по физике: авториз. пер. с 3-го укр. изд. — К.: Техника, 1966. — 430, [1] с. ил.
 • Гончаренко С. У. Вопросы проблемного обучения на страницах польского методического журнала «Fizika w szkole» // Физика в шк. — 1966. — № 4. — С. 43–44.
 • Гончаренко С. У. Задачі для фізичних олімпіад: посіб. для вчителів: [для 6–10 кл.] / С. У. Гончаренко, Є. Л. Корженевич. — К.: Рад. школа, 1967. — 188 с.
 • Гончаренко С. У. Конкурсні задачі з фізики. — 4-те стер. вид. — К.: Техніка, 1967.
 • Гончаренко С. У. По страницам журнала «Fizyka w Szkole» за 1968 г. (Польская Народная Республика) // Физика в шк. — 1969. — № 6. — С. 75–78.
 • Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Механіка. — К.: Техніка, 1970. — 272, [3] с.: іл.
 • Гончаренко С. У. За развиване на физическото мислене на учениците: [методика навчання фізики] // Математика и физика. — София, 1970. — № 2. — С. 15–18; № 3. — С. 23–28.
 • Гончаренко С. У. Фізика і розвиток наукового мислення учнів // Рад. школа. — 1970. — № 5. — С. 65–69: рис.
 • Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Механіка. — Вид. 2-ге. — К.: Техніка, 1972.
 • Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Молекулярна фізика. — К.: Техніка, 1973.
 • Гончаренко С. У. Zadania z fizyki / tłumaczył mgr Jan Kowalski. — Wydanie 3-e. — Warszawa: Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1973. — 587, [1] s.: rys. — Авториз. переклад з-го укр. вид. «Конкурсні задачі з фізики», 1966.
 • Гончаренко С. У. Методика навчання фізики в середній школі. Коливання і хвилі. Оптика. Теорія відносності. Фізика атомного ядра: посіб. для вчителів / С. У. Гончаренко, М. Й. Розенберг. — К.: Рад. школа, 1974.
 • Гончаренко С. У. Задачі для фізичних олімпіад: посіб. для вчителів / С. У. Гончаренко, Є. Л. Корженевич. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Рад. школа, 1975.
 • Гончаренко С. У. Про розв'язування задач з основ електродинаміки // Методика викладання фізики: республік. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. — К., 1975. — Вип. 10. — С. 34–44: мал.
 • Гончаренко С. У. Будова і властивості речовини. — К.: Вища школа, 1976. — 87 с.: іл. — (Бібліотечка фізико-математичної школи. Фізика).
 • Гончаренко С. У. Збірник задач республіканських фізичних олімпіад / [С. У. Гончаренко, М. О. Кицай, Є. Л. Корженевич, Є. В. Коршак]. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Вища школа, 1976.
 • Гончаренко С. У. Методика розв'язування задач з фізики: практикум: навч. посіб. для фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / Є. В. Коршак, С. У. Гончаренко, Н. М. Коршак. — К.: Вища школа, 1976.
 • Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Термодинаміка. — К.: Техніка, 1977.
 • Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики: 6 кл. — К.: Рад. школа, 1981.
 • Гончаренко С. У. Физика: учеб. пособие для 9 кл. вечер. (смен.) сред. общеобразоват. шк. / С. У. Гончаренко, П. Н. Воловик. — Изд. 2-е. — М.: Просвещение, 1981.
 • Гончаренко С. У. Фізика атмосфери: для допитливих. — К.: Техніка, 1981.
 • Гончаренко С. У. Методика навчання фізики в середній школі. Механіка: посіб. для вчителів. — К.: Рад. школа, 1984. — 207, [1] с.: іл.
 • Гончаренко С. У. Физика: учеб. пособие для 9 кл. вечер. (смен.) сред. общеобразоват. шк. / С. У. Гончаренко, П. Н. Воловик. — Изд. 4-е, перераб. — М.: Просвещение, 1984.
 • Гончаренко С. У. Об изучении физики в IX классе // Вечер. сред. школа. — 1984. — № 4. — С. 70–72.
 • Гончаренко С. У. Преподавание физики в школах Югославии // Физика в шк. — 1984. — № 2. — С. 88–90.
 • Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики. Теплові явища: 7 кл. — К.: Рад. школа, 1985.
 • Гончаренко С. У. Фізика атмосфери. — Будапешт: Мюсакі, 1985. — Текст угор.
 • Гончаренко С. У. Книга для читання з фізики: 6 кл. — Софія: Народна просвета, 1986. — Текст болг.
 • Гончаренко С. У. Основні поняття і закони фізики: довід. для учнів / С. У. Гончаренко, О. І. Ляшенко. — К.: Рад. школа, 1986.
 • Гончаренко С. У. Про використання ЕОМ при вивченні фізики [в середній школі] / С. У. Гончаренко, З. В. Сичевська, В. В. Чижик // Методика викладання математики і фізики: республік. наук.- метод. зб. / М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. — К. : Рад. школа, 1987. — Вип. 4. — С. 121—128.
 • Гончаренко С. У. Методика навчання фізики в середній школі. Молекулярна фізика: посіб. для вчителів. — К. : Рад. школа, 1988.
 • Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики: Електромагнітні явища : 8 кл. — К. : Рад. школа, 1989.
 • Гончаренко С. У. Фізика. Основні закони і формули. — К. : Либідь, 1993. — 44, [2] с. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Физика: учеб. для старших кл. общеобразоват. учреждений и сред. спец. учеб. заведений / С. У. Гончаренко, П. Н. Воловик. — М. : Просвещение, 1994. — 255 с.
 • Гончаренко С. У. Фізика: проб. навч. посіб. для шк. III ступеня, гімназій і кл. гуманіт. профілю : 10 кл. — К. : Освіта, 1994. — 269, [1] c. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. Основні закони і формули. — Вид. 2-ге. — К. : Либідь, 1994. — 44, [2] с. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Физика. 10 : проб. учеб. пособие для шк. III ступени, гимназий и кл. гуманитар. профиля : 10 кл. : пер. с укр. — К. : Освіта, 1995.
 • Гончаренко С. У. Физика. 11 класс: проб. учеб. пособие для шк. ІІІ ступени, гимназий и лицеев гуманитар. профиля: пер. с укр. — К. : Освіта, 1995.
 • Гончаренко С. У. Фізика: методи розв'язування задач. — К. : Либідь, 1995. — 127, [1] с. : рис. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Фізика : 11 кл. : проб. навч. посіб. для шк. III ступеня, гімназій і ліцеїв гуманіт. профілю. — К. : Освіта, 1995.
 • Гончаренко С. У. Фізика: проб. навч. посіб. для 11 кл. ліцеїв і гімназій природн.-наук. профілю. — К. : Освіта, 1995. — 447, [1] с. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. 10 : проб. навч. посіб. для ліцеїв та кл. природн.- наук. профілю. — К. : Освіта, 1995. — 429, [1] с. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. Основні закони і формули. — Вид. 3-тє. — К. : Либідь, 1995. — 44, [2] с. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Физика. 10 : проб. учеб. пособие для лицеев и кл. естеств.- науч. профиля: пер. с укр. — К. : Освіта, 1996. — 444, [1] с. : рис., табл.
 • Гончаренко С. У. Фізика: довідк. матеріали для абітурієнтів. — К. : Либідь, 1996. — 205, [1] с. : іл. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Фізика: методи розв'язування задач. — 2-ге вид. — К. : Либідь, 1996. — 127, [1] с. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Фізика: проб. навч. посіб. для шк. III ступеня, гімназій і кл. гуманіт. профілю : 10 кл. — 2-ге вид. — К. : Освіта, 1996. — 269, [1] c. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. Основні закони і формули. — Вид. 4-те. — К. : Либідь, 1996. — 44, [2] с. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Теоретичні основи інтеграції діяльності учнів з розв'язування і складання навчальних фізичних задач у середній школі / С. У. Гончаренко, А. І. Павленко //педагогіка і психологія. — 1996. — № 4. — С. 19–25. — Бібліогр.: 9 назв.
 • Гончаренко С. У. Фізика: Всеукр. олімпіади: завдання та їх розв'язування: [8–11 кл.]. — К. : Либідь, 1997. — 174, [2] с. : рис. — Текст укр. і рос.
 • Гончаренко С. У. Фізика: робочий зошит учня: [10 кл.]. — К. : Абрис, 1997. — 159 с. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. 9 : проб. підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк., гімназій та кл. гуманіт. профілю. — К. : Освіта, 1997. — 430, [1] с. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. Механіка: робочий зошит учня: [9 кл.]: у 2 ч. — К. : Абрис, 1997.
 • Гончаренко С. У. Контрольні роботи з фізики. 10–11 класи: посіб. для вчителя / С. У. Гончаренко, Є. М. Мисечко. — К. : Освіта, 1998. — 140, [1] с. : іл.
 • Гончаренко С. У. Физика. 9 : проб. учеб. для 9 кл. сред. общеобразоват. шк., гимназий и кл. гуманитар. профиля: пер. с укр. — К. : Освіта, 1998. — 446, [1] с. : рис.
 • Гончаренко С. У. Физика. 11 : проб. учеб. пособие для шк. ІІІ ступени, гимназий и лицеев гуманитар. профиля: пер. с укр. — 2-е изд. — К. : Освіта, 1998.
 • Гончаренко С. У. Фізика: олімпіадні задачі. Вип. 1. 7–8 класи / С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак. — Т. : Навч. кн. — Богдан, 1998. — 71, [1] c. — (Готуємось до олімпіад).
 • Гончаренко С. У. Фізика. 10 : проб. навч. посіб. для шк. ІІІ ступеня, гімназій і кл. гуманіт. профілю : 10 кл. — 3-тє вид. — К. : Освіта, 1998. — 286, [1] c. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика. 11 : проб. навч. посіб. для шк. ІІІ ступеня, гімназій і кл. гуманіт. профілю. — 2-ге вид. — К. : Освіта, 1998. — 286, [1] c. : мал.
 • Гончаренко С. У. Fizyka: podręcznik probny dla szkol Ukrainy z polskim językiem nauczania: [11 kl. / na język polski przełozyli: Iryna Sereda, Andrij Krawczyk]. — Lviv: SVIT, 1998. — 293, [1] s. : rys. — Текст пол. — Пер. з вид.: Фізика: проб. навч. посіб. для шк. III ступеня, гімназій і ліцеїв гуманіт. профілю : 11 кл. — К. : Освіта, 1995.
 • Гончаренко С. У. Контрольні роботи [з фізики] для 7–11 класів / С. Гончаренко, Є. Мисечко // Фізика (Шкіл. світ). — 1999. — Груд. (№ 35). — С. 3–4.
 • Гончаренко С. У. Фізика: підруч. для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк. — К. : Освіта, 2002.
 • Гончаренко С. У. Фізика: підруч. для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк. — К. : Освіта, 2002.
 • Гончаренко С. У. Фізика: підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. — К. : Освіта, 2005. — 319, [1] с. : мал.
 • Гончаренко С. У. Фізика: підруч. для 11 кл. серед. загальноосвіт. шк. — К. : Освіта, 2005. — 318, [1] с.
 • Гончаренко С. У. Физика: учеб. для 11 кл. сред. общеобразоват. шк. : пер. с укр. — К. : Освіта, 2006. — 320 с. : рис.
 • Гончаренко С. У. Фізика. 9 : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибл. вивч. фізики та спеціаліз. шк. : [у 2 ч.]. — К. : Освіта, 2006.
 • Гончаренко С. У. Олімпіади з фізики. Завдання. Відповіді. — Х. : Основа: Тріада+, 2008. — 399, [1] с. : рис.

СЛОВНИКИ

 • Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко — К.: Либідь, 1997. — 376 с.
 • Гончаренко С. У. Педагогічний словник для молодих батьків / С. У. Гончаренко. –К.: ТОВ ВКП «Аспект», 2002. — 348 с.
 • Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. — Вид. 2, допов. й виправ. — Рівне: Волинські обереги, 2011. — 552 с.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація освіти / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 156—158.
 • Гончаренко С. У. Демократизація освіти / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 167—168.
 • Гончаренко С. У. Дослідження наукове / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 234—236.
 • Гончаренко С. У. Експеримент психолого-педагогічний / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 253—255.
 • Гончаренко С. У. Закони і закономірності навчання / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 300—301.
 • Гончаренко С. У. Метод / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 486—487.
 • Гончаренко С. У. Методи дослідження в педагогіці / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 490—492.
 • Гончаренко С. У. Методика навчального предмета / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 494—497.
 • Гончаренко С. У. Методологія / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 498—500.
 • Гончаренко С. У. Об'єкт, предмет і завдання педагогічної науки / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 597—598.
 • Гончаренко С. У. Освіта / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 614—616.
 • Гончаренко С. У. Педагогіка / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 635—637.
 • Гончаренко С. У. Педагогічна наука / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 644—646.
 • Гончаренко С. У. Психодіагностика в школі / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 748.
 • Гончаренко С. У. Світогляд / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 806—807.
 • Гончаренко С. У. Світоглядна культура фахівця / С. У. Гончаренко // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — С. 807—808.

Концепції

 • Гончаренко С. У. Концепція середньої загальноосвітньої школи України: [затв. рішенням колегії М-ва нар. освіти України від 12.09.91 р. № 8/61 / кол. авт.: М. Д. Ярмаченко, С. У. Гончаренко (кер. групи) та ін.] // Інформ. зб. М-ва освіти України. — 1992. — № 4. — С. 4–29.
 • Гончаренко С. У. Гуманітаризація загальної середньої освіти: проект концепції / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований. — К., 1994. — 36 с.
 • Гончаренко С. У. Концепція стандарту освітньої галузі «Природознавство»: (Проект) / С. У. Гончаренко // Біологія і хімія в школі. — 1996. — № 2. — С. 3–6.
 • Гончаренко С. У. Стандарт шкільної фізичної освіти / [С. У. Гончаренко, В. Волков, Є. Коршак та ін.] // Фізика та астрономія в школі. — 1997. — № 2. — С.2–8.
 • Концепція середньої загальноосвітньої школи Української РСР: [проект]: схвалено рішенням колегії М-ва нар. освіти УРСР 10 серп. 1990 р. протокол № 7/5 / [Гол. авт.: М. Д. Ярмаченко, С. У. Гончаренко та ін.] // Реформи шкільної освіти в Україні у XX столітті: документи, матеріали і коментарі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. — С. 362—373.

Статті

 • Гончаренко С. У. Науково-технічний прогрес і вдосконалення змісту середньої освіти в процесі здійснення реформи школи // Рад. школа. — 1985. — № 11. — С. 63–69.
 • Гончаренко С. У. Концепція загальної середньої освіти і всебічний розвиток особистості // Рад. школа. — 1988. — № 10. — С. 77–80.
 • Гончаренко С. У. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України: проект: [схвалено рішенням колегії М-ва нар. освіти УРСР 10 серп. 1990 р. протокол № 7/5 кол. авт.: М. Д. Ярмаченко, С. У. Гончаренко (кер. групи) та ін.] // Рад. освіта. — 1990. — 14 серп. (№ 65). — С. 1, 2–3.
 • Гончаренко С. У. Про концепцію національної школи Української РСР // Педагогічна наука — перебудові школи: матеріали наук. конф. Наук.-дослід. ін-ту педагогіки УРСР / наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. — К., 1990. — С. 6–9.
 • Гончаренко С. У. Про принципові положення концепції національної середньої загальноосвітньої школи / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Рад. школа. — 1990. — № 10. — С. 3–5. — (Концепція національної школи: різні точки зору).
 • Гончаренко С. У. Від педагогічної драми — до нової філософії освіти // Рід. школа. — 1993. — № 10. — С. 2–6.
 • Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісн. Акад. пед. наук України. — 1993. — № 1. — С. 11–23.
 • Гончаренко С. У. Соціально-педагогічні проблеми розбудови української школи / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Рід. школа. — 1993. — № 4. — С. 51–56.
 • Гончаренко С. У. Гуманітаризація освіти як першооснова розбудови освітньої системи України: з доп. на Заг. зборах Акад. пед. наук України // Освіта. — 1994. — 30 листоп. (№ 78/79). — С. 4–5.
 • Гончаренко С. У. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти // Пост методика. — 1994. — № 2. — С. 2–3.
 • Гончаренко С. У. Інтегроване навчання. За і проти / Семен Гончаренко, Юрій Мальований // Освіта. — 1994. — 16 лют. (№ 15/16). — С. 5.
 • Гончаренко С. У. Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної освіти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Рід. школа. — 1994. — № 10. — С. 30–33.
 • Гончаренко С. У. Світоглядні функції загальної середньої освіти/ С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. — 1994. — № 1. — С. 44–55.
 • Гончаренко С. У. Гуманітаризація загальної середньої освіти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Почат. школа. — 1995. — № 3. — С. 4–10 ; № 4. — С. 9–13.
 • Гончаренко С. У. І все-таки гуманітаризація! // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 1. — С. 3–7.
 • Гончаренко С. У. Проблеми індивідуалізації процесу навчання / С. У. Гончаренко, В. М. Володько // Педагогіка і психологія. — 1995. — № 1. — С. 63–71.
 • Гончаренко С. У. Концептуальні основи державного стандарту загальної середньої освіти / Семен Гончаренко, Олександр Ляшенко, Юрій Мальований, Олександра Савченко // Фізика та астрономія в шк. — 1996. — № 1. — С. 6–10.
 • Гончаренко С. У. Концепція стандарту освітньої галузі «Природознавство»: [проект] // Біологія і хімія в шк. — 1996. — № 2. — С. 3–6.
 • Гончаренко С. У. Освітній стандарт української школи / Семен Гончаренко, Юрій Мальований // Світло. — 1996. — № 2. — С. 2–6.
 • Гончаренко С. У. Стандарт — загальноосвітній школі / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Освіта України. — 1996. — Черв. (№ 2). — С. 4.
 • Гончаренко С. У. Що таке державний загальноосвітній стандарт / Семен Гончаренко, Юрій Мальований // Біологія і хімія в шк. — 1996. — № 2. — С. 2–3.
 • Гончаренко С. У. Критерії оцінювання якості педагогічних досліджень // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 1998. — № 5. — С. 80–89.
 • Гончаренко С. У. Культурологія і проблеми інтегрованого навчання учнів // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 1999. — № 2. — С. 66–69 : схема.
 • Гончаренко С. У. Методологічні проблеми побудови технічного наукового знання у змісті загальнотехнічних дисциплін / С. Гончаренко, П. Яковишин // Педагогіка і психологія Проф. освіти. — 1999.– № 4. — С. 10–17. — Бібліогр.: 19 назв.
 • Гончаренко С. У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти // Педагогіка і психологія. — 1999. — № 4. — С. 17–25.
 • Гончаренко С. У. Проблеми інтеграції та диференціації у професійній освіті // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 1999. — № 1. — С. 23–25.
 • Гончаренко С. У. Хай стане школа «теплою домівкою» для учня: бесіда нашого кореспондента з д-ром пед. наук, дійсним членом АПН України Семеном Устимовичем Гончаренком [щодо змісту шкіл. освіти] // Педагогіка толерантності. — 1999. — № 1. — С. 27–31.
 • Гончаренко С. У. В лабіринті суперечностей: [зміст заг. освіти, її гуманізація та гуманітаризація] // Світло. — 2000. — № 3. — С. 6–8.
 • Гончаренко С. У. Дитина має право на «Довкілля»: [про освітню програму «Довкілля»] // Директор школи. — 2000. — Берез. (№ 12). — С. 1–2.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація і гуманітаризація освіти / Семен Гончаренко, Юрій Мальований // Шлях освіти. — 2001. — № 2. — С. 2–6 ; № 3. — С. 2–8.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація освіти як основний критерій розробки засобів реалізації сучасних технологій навчання // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Ін-т засобів навчання АПН України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2001. — Вип. 34 : Засоби реалізації сучасних технологій навчання. — С. 3–8.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація освіти як основний критерій розробки засобів реалізації сучасних технологій навчання // Democracy and Education = [Демократія і освіта: матеріали конф., 1–2 черв., 2001 р., м. Київ] / Montclair State University, Kirovograd State Pedagogical University. — Lima, 2002. — S. 167—174.
 • Гончаренко С. У. Дидактична концепція змісту освіти // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти: зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т «Харк. Політехн. ін-т», Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Х., 2002. — Ч. 1. — С. 64–67.
 • Гончаренко С. У. Фундаментальність професійної освіти — потреба часу: [доп. на заг. зборах АПН України, 17 груд. 2004 р.] // Пед. газета. — 2004. — Груд. (№ 12). — С. 3.
 • Гончаренко С. У. Фундаментальність чи вузький професіоналізм освіти // Дидактика проф. школи: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т. — К. ; Хмельницький, 2004. — Вип. 1. — С. 177—184.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація освіти — виховання творчої особистості // Пед. газета. — 2005. — Груд. (№ 12). — С. 2.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація освіти — запорука виховання творчої та духовно багатої особистості // Дидактика проф. школи: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2005. — Вип. 3. — С. 19–23.
 • Гончаренко С. У. Наука і навчальний предмет // Дидактика проф. школи: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ін-т. — К. ; Хмельницький, 2005. — Вип. 2. — С. 6–11. — Бібліогр.: 8 назв.
 • Гончаренко С. У. Педагогічний процес з погляду «філософії ХХІ ст.» / Семен Гончаренко, Василь Кушнір // Шлях освіти. — 2005. — № 1. — С. 2–7.
 • Гончаренко С. У. Про формування наукової новизни в дисертаціях // Шлях освіти. — 2005. — № 2. — С. 2–6.
 • Гончаренко С. У. Фундаментальність професійної освіти — потреба часу // Проф.-техн. освіта. — 2005. — № 1. — С. 5–6.
 • Гончаренко С. У. Головне — якість освіти // Пед. газета. — 2006. — Берез. (№ 3). — С. 4.
 • Гончаренко С. У. Гуманізація — пріоритет творчого начала в освіті // Дидактика проф. школи: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Хмельниц. нац. ун-т. — К. ; Хмельницький, 2006. — Вип. 4. — С. 3–7.
 • Гончаренко С. У. Наука і навчальний предмет // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2006. — Вип. 66, ч. 1. — С. 3–11. — Бібліогр.: 8 назв.
 • Гончаренко С. У. Побудова педагогічної науки // Пед. газета. — 2006. — Листоп. (№ 11). — С. 5.
 • Гончаренко С. У. Про цілісність педагогічного процесу: методологічний аспект // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2006. — № 6. — С. 7–17.
 • Гончаренко С. У. Фундаменталізація професійної освіти // Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. журн., укр.-пол. [щорічник] / за ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Hеллі Ничкало. — Ченстохова ; К., 2006. — [Вип.] 8. — С. 165—173.
 • Гончаренко С. У. Авторська школа креативності // Рід. школа. — 2007. — № 9. — С. 3–4.
 • Гончаренко С. У. Методологічні засади побудови педагогічної теорії // Шлях освіти. — 2007. — № 2. — С. 2–10.
 • Гончаренко С. У. Наука і навчальний предмет // Педагогічна і психологічна науки в Україні: [зб. наук. пр. : в 5 т.] / АПН України. — К., 2007. — Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології. — С. 19–36.
 • Гончаренко С. У. Про якість професійної освіти // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2007 р. / АПН України, Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Хмельницький, 2007. — С. 50–53.
 • Гончаренко С. Дидактичні функції підручника / С. Гончаренко // Проф.-техн. освіта. — 2008. — № 2. — С. 6-8.
 • Гончаренко С. У. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип // Шлях освіти. — 2008. — № 1. — С. 2–6.
 • Гончаренко С. У. Фундаменталізація професійної освіти як дидактичний принцип // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2008. — № 2. С. 87–91.
 • Гончаренко С. У. Цілісність педагогічної системи і процесу: методологічний аспект // Філософія педагогічної майстерності: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К. ; Вінниця, 2008. — С. 13–24.
 • Гончаренко С. У. Дидактичні аспекти освіти дорослих // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К. ; Ніжин, 2009. — Вип. 1. — С. 66–71.
 • Гончаренко С. У. Зміст підготовки викладачів-аграрників освіти у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка. Психологія. Філософія / [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2009. — Вип. 143. — С. 8–23.
 • Гончаренко С. У. Фундаменталізація освіти — вимога постіндустріального суспільства // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V міжнар. наук. практ. конф. 22–24 жовт. 2009 р., м. Хмельницький / АПН України, Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти. — Хмельницький, 2009. — С. 27–30.
 • Гончаренко С. У. Актуальні проблеми методики фізики // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — Вип. 90. — С. 76–81.
 • Гончаренко С. У. Інтерація аграрної освіти України у європейський простір: підготовка викладачів-аграрників // Наук. зап. Сер. пед. та іст. науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — Вип. 85. — С. 39–45.
 • Гончаренко С. У. Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження // Проф. освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр. щорічник, укр.-пол. [журн.] / за ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти Вільш, Івана Зязюна, Hеллі Ничкало. — Ченстохова ; К., 2010. — [Вип.] 12. — С. 113—124.
 • Гончаренко С. У. Про фундаментальні і прикладні педагогічні дослідження, або «Не споруджують освіту на піску» // Шлях освіти. — 2010. — № 2. — С. 2–10.
 • Гончаренко С. У. Етика науки і етичний кодекс ученого // Наук. зап. Сер.: Проблеми методики фіз.-мат. і технол. освіти / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2011. — Вип. 2. — С. 3–12.
 • Гончаренко С. У. Етика науки та етичний кодекс ученого // Шлях освіти. — 2011. — № 3. — С. 2–8.
 • Гончаренко С. У. Етичний кодекс (імперативи) вченого // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2011 р., м. Хмельницький / Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Ін-т педагогіки Ун-ту Казимира Великого в Бидгощі. — Хмельницький, 2011. — С. 14–18.
 • Гончаренко С. У. Етичний кодекс ученого // Естетика і етика пед. дії: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — К. ; Полтава, 2011. — Вип. 1. — С. 25–34.
 • Гончаренко С. У. Наукові школи в педагогіці // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Вища пед. шк. Пол. спілки вчителів у Варшаві, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Василя Кременя і Тадеуша Левовицького. — Житомир, 2012. — С. 27–43.
 • Гончаренко С. У. Педагогічні закони і закономірності // Педагогічна і психологічна науки в Україні: [зб. наук. пр. : в 5 т.] / НАПН України. — К. : Пед. думка, 2012. — Т. 3 Загальна середня освіта. — С. 11–20.
 • Гончаренко С. У. Про покликання вченого // Естетика і етика пед. дії: зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — К. ; Полтава, 2012. — Вип. 3. — С. 44–55.
 • Гончаренко С. У. Формування нелінійного (синергетичного) мислення учнів // Проф.-техн. освіта. — 2012. — № 2. — С. 3–7.
 • Гончаренко С. У. До проблеми становлення педагогічного наукознавства // Креатив. педагогіка. — 2013. — № 7. — С. 36–42. — Текст укр. та англ.

ДжерелаРедагувати

 • Семен Устимович Гончаренко: бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М.; наук. ред. Заліток Л. М.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — К.: Нілан-ЛТД, 2013. — 195, [4] с. — (Сер. «Академіки НАПН України»; вип. 21). — На пошану пам'яті Семена Устимовича Гончаренка.
 • Ничкало Н.Г. Творча спадщина Вченого – народний скарб // Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка. – С. 10-15.
 • Мальований Ю.І. Лицар педагогічної науки // Семен Устимович Гончаренко : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка. – С. 21-23.
 • Семеног О. М. Семен Устимович Гончаренко як акмеособистість у царині методології науково-педагогічних досліджень // Фізико-математична освіта: науковий журнал. — 2016. — Випуск 4(10). — С. 117—120.
 • Самко А. М. Дидактичні аспекти освіти дорослих у працях С. У. Гончаренка / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: Л. Б. Лук'янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. — К.; Луганськ: Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. — Вип. 1 (8). — С. 239—246.
 • Самко А. М. «Я-концепція» академіка С. У. Гончаренка / Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол.: Л. Б. Лук'янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. — К.; Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2014. — Вип. 2 (9). — С. 153—160.
 • Самко А. М. Цінності наукової школи академіка Семена Гончаренка / Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. / за ред. І. П. Аносова — Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. — № 2 (17). — С. 278—284. — (Серія «Педагогіка»).
 • Самко А. М. Проблеми формування у дорослих наукової картини світу в науковій спадщині С. Гончаренка / Європейський Союз — Україна: освіта дорослих: збірник матеріалів Форуму до Міжнародних днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листопада 2014 р.) [колектив авторів]. — К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М, 2015. — С. 174—177.
 • Самко А. М. Андрагогічні засади кар'єрного зростання науковця (на прикладі життєвого шляху академіка Семена Гончаренка) / Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя: зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В.Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. — Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. — С. 310—316.

ПосиланняРедагувати