Гліци́н (аміноетанова кислота) — одна із двадцяти амінокислот, які входять до складу білків. Хімічна формула: NH2-CH2-COOH. У мРНК кодується триплетами нуклеотидів: GGU, GGC, GGA, GGG. Оскільки, на відміну від інших протеїногенних амінокислот, бічної групи в гліцину немає він не проявляє оптичної активності. Назва гліцин походить від грец. glycos — солодкий.

Гліцин
Назва за IUPAC 2-Амінооцтова кислота
Властивості
Молекулярна формула C2H5NO2
Молярна маса 75,07 г/моль
Густина 1,607 г/см3
Тпл 290 °C
Кислотність (pKa) 2,34; 9,58
Ізоелектрична точка 5,97
Небезпеки
R-фрази -
S-фрази -
R/S фрази -
Головні небезпеки -
NFPA 704
0
0
0
Температура спалаху -
Ідентифікатори
Абревіатури G, Gly
Номер CAS 56-40-6
PubChem 750
Номер EINECS 200-272-2
DrugBank 00145
KEGG D00011 і C00037
Назва MeSH D12.125.481
ChEBI 15428
Код ATC B05CX03
SMILES NCC(=O)O
InChI 1/C2H5NH2/c3
-1-2(4)5/h1,3H2,
(H,4,5)/f/h4H
Номер Бельштейна 635782
Номер Гмеліна 1807
Якщо не зазначено інше, дані наведено для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки

Входить до складу багатьох, особливо фібрилярних білків; бере участь у біосинтезі глутатіону, серину, холіну, пуринових основ, креатину.

Унаслідок місії НАСА Стардаст, гліцин було виявлено на кометі 81P/Wild[1]. За допомогою місії Розетта гліцин виявлено також в атмосфері комети Чурюмова-Герасименко.

Хімічні властивості ред.

Гліцин - білий кристалічний порошок, легкорозчинний у воді, малорозчинний у 96% спирті, практично нерозчинний в ефірі. Тпл — 232–236 °С, із розкладанням. Зберігають у щільно закупореному контейнері.

Перетворення в організмі ред.

У ссавців (у тому числі в людини) синтезується з холіну, а також з інших амінокислот. Тому його відносять до замінних амінокислот. Однак, за іншими даними, кількість гліцину, що виробляється in vivo у свиней, гризунів і людей, недостатня для метаболічної активності. Незначна нестача гліцину не шкідлива для здоров'я, але серйозний дефіцит може призвести до збоїв імунної відповіді, порушення метаболізму поживних речовин і цілої низки небажаних наслідків для здоров'я. Деградація відбувається шляхом окиснення у CO2.

Фармакокінетика ред.

Раніше було поширене твердження, що гліцин не проникає через гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ). Проте це питання добре дослідили Makoto Bannai, Nobuhiro Kawai та співавт. в рамках великої наукової роботи по вивченню впливу гліцину на сон. На тваринній моделі вони показали, що гліцин після перорального введення добре проникає через гематоенцефалічний бар’єр (рівень у спинно-мозковій рідині був в 6 разів вищий порівняно із контролем, кортикальний рівень – у 2 рази)[2][3].

Біологічні функції ред.

Гліцин входить до складу білків рослинного і тваринного походження. Із загального вмісту амінокислот в організмі людини 11,5% представлено гліцином[4]. Він є однією з протеїногенних амінокислот: необхідний для синтезу глутатіону та колагену, завдяки своїй компактній формі бере участь у формуванні альфа-спіралей у структурі вторинного білка. Близько 33% маси молекули колагену складає гліцин[5].

Є дані, що гліцин покращує м’язовий тонус, сприяє відновленню тканин (формування рубців) і сповільнює м’язову дегенерацію[6].

Гліцин сприяє кон'югації жовчних кислот, таким чином опосередковано відіграючи роль у всмоктуванні та перетравленні жиророзчинних вітамінів і ліпідів; чинить захисну дію на легені, мозок, шлунок і кишечник; бере участь в обмінних процесах; модулює процеси імунної системи, такі як регенерація тканин, зменшення некрозу, захист від сепсису; гліцин розглядається як модулятор генної експресії[4],[7].

Гліцин, як нейромедіатор ред.

Є у мотонейронах в системі зворотнього зв'язку. Тобто коли мотонейрон часто генерує потенціал дії, відбувається його гальмування. Гліцин пов’язаний з контролем рухових функцій завдяки його здатності покращувати рухову недостатність після хірургічного втручання[8].

Рецептори гліцину іонотропні (швидкі), мають хлоридні канали та мають лише один тип рецепторів. Коли рецептори гліцину активуються, іони хлору потрапляють в нейрони, викликаючи гальмівний постсинаптичний потенціал, що попереджає перезбудження нервової системи.

Гліцин також бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій глутаматними рецепторами N-метил-D-аспартату (NMDA). Повна активація цих рецепторів вимагає зв’язування як глутамату, так і гліцину, а їх основною функцією є підтримка нейропластичності та забезпечення когнітивних функцій[9].

Антагоністи гліцину: стрихнін. При блокаді рецепторів гліцину виникають сильні судоми(відмінні від епілептичних) пов'язані з конкретним м'язом.

Фармакологічні ефекти ред.

Фізіологічні функції гліцину лежать в основі його фармакологічних ефектів, а саме:

 • нейрорегуляторний
 • нейропротективний
 • цитопротекторний
 • антиоксидантний
 • протизапальний
 • імуномодуюючий.

Гальмівна нейтротрансмісія реалізує заспокійливий, антистресовий, стресопротективний терапевтичний потенціал гліцину. При цьому послабляються психоемоціональні реакції, їх прояви стають більш адекватними, зокрема зменшується подразнюваність, агресивність, конфліктність[10],[11],[12],[13].

Дослідження дії гліцину при деяких захворюваннях ред.

Гліцин давно вивчають як фармакотерапевтичний засіб при багатьох захворювання та патологічних станах.

Психоемоційні порушення ред.

Як гальмівний нейромедіатор гліцин має седативну, м'яку анксіолітичну і антидепресивну дію. Його широко використовують при різноманітних психоемоційних розладах та стресі[10],[11],[12],[13].

Порушення сну ред.

Є клінічні дані про значне покращення суб’єктивної якості сну, а також зменшення денної сонливості і поліпшення денної продуктивності в осіб із схильністю до безсоння при прийомі гліцину перед сном[2],[14],[15],[16],[17]. Автори цих спостережень висунули гіпотезу, що одним з механізмів такого ефекту гліцину є зниження внутрішньої температури тіла внаслідок збільшенням шкірного кровотоку. Найбільш ймовірно, що периферична вазодилатація опосередкована активацією NMDA, а не гліцинових рецепторів у мозку[2][14]. Іншим потенційним механізмом покращення сну, на їх думку, може бути підвищення позаклітинних рівнів серотоніну (5-HT) після прийому гліцину, що вони виявили в іншому своєму експерименті[18]. Як відомо, серотонін є прекурсором мелатоніну.

Когнітивна дисфункція ред.

Гліцин бере участь у збудливій нейротрансмісії, опосередкованій NMDA-рецепторами. Саме цим пояснюється його позитивний вплив на когнітивні функції, виявлений як в експерименті на тваринах[19], так і в рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні[20]. Автори іншого експериментального дослідження[19] також виявили підвищення рівня серотоніну після прийому гліцину. Це пов’язане з тим, що серотонінергічна система відіграє важливу роль у реалізації когнітивних функцій.

Шизофренія ред.

Активно вивчається можливість застосування гліцину у якості допоміжної терапії шизофренії[21][22][23], оскільки вважається що в її патогенезі важливу роль відіграє дисфункція NMDA-рецепторів. Згідно з результатами цих досліджень, високі дози гліцину (від 15 до 60 г щодня) можуть підвищити ефективність ліків для терапії шизофренії. Гліцин помітно покращує результати лікування фенотіазином, який ефективний переважно щодо «позитивних» симптомів шизофренії, таких як галюцинації та марення, і менш корисний щодо «негативних», таких як апатія, депресія та соціальна замкнутість. Одне дослідження показало, що гліцин підвищив ефективність оланзапіну та рисперидону[23].

Інсульт ред.

Є клінічні дані на користь того, що гліцин у дозі 1,0-2,0 г/добу може бути корисними для обмеження пошкодження мозку при інсульті[24]. В експериментальній роботі було показано, шо гліцин зменшує апоптоз клітин, запальну реакцію та порушення метаболізму глюкози при ішемічному інсульті через шлях miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1[25]. В іншому дослідженні встановили, що гліцин може пригнічувати NF-κB p65 і фактор 1α, індукований гіпоксією (Hif-1α). Цей механізм пригнічує спричинену ішемією поляризацію мікроглії M1 і зменшує нейрозапалення[26].

Метаболічний синдром та цукровий діабет ред.

Встановлено, що гліцин є стимулятором секреції глюкагоноподібного пептиду-1, інсуліну та глюкагону[27][28][29]. У людей із цукровим діабетом 2 типу та метаболічним синдромом знижена експресія гліцинового рецептора (GlyR)[30] та менший рівень гліцину в плазмі крові[31]. Клінічні дослідження показали, що більш високі концентрації гліцину в крові допомагають знизити ризик розвитку ЦД 2 типу[32] та покращити його контроль[33].

Загоєння ран, цитопротекція ред.

Гліцин як окремо, так і в поєднанні з іншими амінокислотами показав здатність прискорювати загоєння ран[34]. Дослідження на тваринах свідчать про те, що гліцин може захистити печінку, нирки та серце від хімічного пошкодження[35][36][37][38]. Гліцин ефективно захищає від гепатотоксичності, спричиненої алкоголем та окисленими оліями[39][40][41].

Артеріальна гіпертензія ред.

В експериментальних роботах добавка гліцину сприяла зниженню підвищеного артеріального тиску. У патогенезі цього захворювання задіяний окисний стрес, а гліцин має антиоксидантні властивості. За рахунок цього, а також участі у синтезі колагену та еластину, що є важливими білками судинної стінки, гліцин може покращувати перебіг артеріальної гіпертензії[42].

Хронічне системне запалення ред.

Завдяки протизапальному ефекту гліцин може бути корисним при низці хронічних захворювань, що супроводжуються системним запальним синдромом[4]. Наприклад, встановлено чіткий зв’язок між зниженням рівня гліцину в плазмі крові та підвищеним ризиком інфаркту міокарда[43].

Застосування ред.

Гліцин входить до складу антистресового лікарського засобу Гліцисед, що застосовують при функціональних та органічних захворюваннях нервової системи. А також є компонентом деяких дієтичних добавок (Гліцисед МАКС та ін.), що рекомендовані для захисту нервової системи при стресі, зниження підвищеної збудливості і дратівливості, покращення сну та засинання.

Посилання ред.

Примітки ред.

 1. Bill Steigerwald NASA Researchers Make First Discovery of Life's Building Block in Comet [Архівовано 22 грудня 2014 у Wayback Machine.] (англ.)
 2. а б в M, Bannai; N, Kawai (2012). New therapeutic strategy for amino acid medicine: glycine improves the quality of sleep. Journal of pharmacological sciences (англ.) 118 (2). ISSN 1347-8648. PMID 22293292. doi:10.1254/jphs.11r04fm. Процитовано 21 листопада 2023. 
 3. N, Kawai; M, Bannai; S, Seki; T, Koizumi; K, Shinkai; K, Nagao; D, Matsuzawa; M, Takahashi та ін. (2012 Jun). Pharmacokinetics and cerebral distribution of glycine administered to rats. Amino acids (англ.) 42 (6). ISSN 1438-2199. PMID 21647662. doi:10.1007/s00726-011-0950-y. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 4. а б в Aguayo-Cerón, Karla Aidee; Sánchez-Muñoz, Fausto; Gutierrez-Rojas, Rocío Alejandra; Acevedo-Villavicencio, Lourdes Nallely; Flores-Zarate, Aurora Vanessa; Huang, Fengyang; Giacoman-Martinez, Abraham; Villafaña, Santiago та ін. (2023-01). Glycine: The Smallest Anti-Inflammatory Micronutrient. International Journal of Molecular Sciences (англ.) 24 (14). с. 11236. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms241411236. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 5. P, de Paz-Lugo; Ja, Lupiáñez; E, Meléndez-Hevia (2018 Oct). High glycine concentration increases collagen synthesis by articular chondrocytes in vitro: acute glycine deficiency could be an important cause of osteoarthritis. Amino acids (англ.) 50 (10). ISSN 1438-2199. PMID 30006659. doi:10.1007/s00726-018-2611-x. Процитовано 21 листопада 2023. 
 6. S, Walrand; E, Chiotelli; F, Noirt; S, Mwewa; T, Lassel (10 вересня 2008). Consumption of a functional fermented milk containing collagen hydrolysate improves the concentration of collagen-specific amino acids in plasma. Journal of agricultural and food chemistry (англ.) 56 (17). ISSN 1520-5118. PMID 18707117. doi:10.1021/jf800691f. Процитовано 21 листопада 2023. 
 7. Z, Luka; R, Cerone; Ja, Phillips; Hs, Mudd; C, Wagner (2002 Jan). Mutations in human glycine N-methyltransferase give insights into its role in methionine metabolism. Human genetics (англ.) 110 (1). ISSN 0340-6717. PMID 11810299. doi:10.1007/s00439-001-0648-4. Процитовано 21 листопада 2023. 
 8. R, Gonzalez-Piña; A, Nuño-Licona (2007). Effects of glycine on motor performance in rats after traumatic spinal cord injury. Proceedings of the Western Pharmacology Society (англ.) 50. ISSN 0083-8969. PMID 18605249. Процитовано 21 листопада 2023. 
 9. V, Eulenburg; W, Armsen; H, Betz; J, Gomeza (2005 Jun). Glycine transporters: essential regulators of neurotransmission. Trends in biochemical sciences (англ.) 30 (6). ISSN 0968-0004. PMID 15950877. doi:10.1016/j.tibs.2005.04.004. Процитовано 21 листопада 2023. 
 10. а б Применение препарата Глицисед в практике детского невролога | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023. 
 11. а б Досвід лікування непсихотичних психічних розладів у дітей | Интернет-издание "Новости медицины и фармации". www.mif-ua.com. Процитовано 21 листопада 2023. 
 12. а б Кричун І. І. та спів. Вплив препарату гліцисед-КМП на показники якості життя студентів-медиків з проявами вегетативної дистонії. Психоневрологічне здоров'я населення України та завдання чи психоневрологічної науки та служби. - 2004. - Т. 2. - С. 143.
 13. а б Вивчення ефективності та переносимості препарату Гліцисед-КМП у хворих з вегетосудинними розладами. health-ua.com (ua). Процитовано 21 листопада 2023. 
 14. а б N, Kawai; N, Sakai; M, Okuro; S, Karakawa; Y, Tsuneyoshi; N, Kawasaki; T, Takeda; M, Bannai та ін. (2015 May). The sleep-promoting and hypothermic effects of glycine are mediated by NMDA receptors in the suprachiasmatic nucleus. Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology (англ.) 40 (6). ISSN 1740-634X. PMID 25533534. doi:10.1038/npp.2014.326. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 15. Inagawa, Kentaro; Hiraoka, Takenori; Kohda, Tohru; Yamadera, Wataru; Takahashi, Michio (2006-02). Subjective effects of glycine ingestion before bedtime on sleep quality. Sleep and Biological Rhythms (англ.) 4 (1). с. 75–77. ISSN 1446-9235. doi:10.1111/j.1479-8425.2006.00193.x. Процитовано 21 листопада 2023. 
 16. Yamadera, Wataru; Inagawa, Kentaro; Chiba, Shintaro; Bannai, Makoto; Takahashi, Michio; Nakayama, Kazuhiko (2007-04). Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with polysomnographic changes: Effects of glycine on polysomnography. Sleep and Biological Rhythms (англ.) 5 (2). с. 126–131. doi:10.1111/j.1479-8425.2007.00262.x. Процитовано 21 листопада 2023. 
 17. Bannai, Makoto; Kawai, Nobuhiro; Ono, Kaori; Nakahara, Keiko; Murakami, Noboru (2012). The Effects of Glycine on Subjective Daytime Performance in Partially Sleep-Restricted Healthy Volunteers. Frontiers in Neurology 3. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2012.00061. Процитовано 21 листопада 2023. 
 18. M, Bannai; N, Kawai; K, Nagao; S, Nakano; D, Matsuzawa; E, Shimizu (2011 Mar). Oral administration of glycine increases extracellular serotonin but not dopamine in the prefrontal cortex of rats. Psychiatry and clinical neurosciences (англ.) 65 (2). ISSN 1440-1819. PMID 21414089. doi:10.1111/j.1440-1819.2010.02181.x. Процитовано 21 листопада 2023. 
 19. а б Imtiaz, Samia; Ikram, Huma; Ayaz, Mazhar; Qadir, Muhammad Imran; Muhammad, Syed Aun (2018-09). Effect of glycine: Studying memory and behavioral changes in mice. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 31 (5). с. 1943–1949. ISSN 1011-601X. PMID 30150193. Процитовано 21 листопада 2023. 
 20. Se, File; E, Fluck; C, Fernandes (1999 Dec). Beneficial effects of glycine (bioglycin) on memory and attention in young and middle-aged adults. Journal of clinical psychopharmacology (англ.) 19 (6). ISSN 0271-0749. PMID 10587285. doi:10.1097/00004714-199912000-00004. Процитовано 21 листопада 2023. 
 21. U, Heresco-Levy; Dc, Javitt; M, Ermilov; C, Mordel; G, Silipo; M, Lichtenstein (1999 Jan). Efficacy of high-dose glycine in the treatment of enduring negative symptoms of schizophrenia. Archives of general psychiatry (англ.) 56 (1). ISSN 0003-990X. PMID 9892253. doi:10.1001/archpsyc.56.1.29. Процитовано 21 листопада 2023. 
 22. Ae, Evins; Sm, Fitzgerald; L, Wine; R, Rosselli; Dc, Goff (2000 May). Placebo-controlled trial of glycine added to clozapine in schizophrenia. The American journal of psychiatry (англ.) 157 (5). ISSN 0002-953X. PMID 10784481. doi:10.1176/appi.ajp.157.5.826. Процитовано 21 листопада 2023. 
 23. а б U, Heresco-Levy; M, Ermilov; P, Lichtenberg; G, Bar; Dc, Javitt (15 січня 2004). High-dose glycine added to olanzapine and risperidone for the treatment of schizophrenia. Biological psychiatry (англ.) 55 (2). ISSN 0006-3223. PMID 14732596. doi:10.1016/s0006-3223(03)00707-8. Процитовано 21 листопада 2023. 
 24. Ei, Gusev; Vi, Skvortsova; Sa, Dambinova; Ks, Raevskiy; Aa, Alekseev; Vg, Bashkatova; Av, Kovalenko; Vs, Kudrin та ін. (2000-01). Neuroprotective effects of glycine for therapy of acute ischaemic stroke. Cerebrovascular diseases (Basel, Switzerland) (англ.) 10 (1). ISSN 1015-9770. PMID 10629347. doi:10.1159/000016025. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 25. Chen, Zhong-Jun; Zhao, Xu-Sheng; Fan, Tie-Ping; Qi, Heng-Xu; Li, Di (2020). Glycine Improves Ischemic Stroke Through miR-19a-3p/AMPK/GSK-3β/HO-1 Pathway. Drug Design, Development and Therapy (англ.) 14. с. 2021. PMID 32546967. doi:10.2147/DDDT.S248104. Процитовано 21 листопада 2023. 
 26. R, Liu; Xy, Liao; Mx, Pan; Jc, Tang; Sf, Chen; Y, Zhang; Px, Lu; Lj, Lu та ін. (15 березня 2019). Glycine Exhibits Neuroprotective Effects in Ischemic Stroke in Rats through the Inhibition of M1 Microglial Polarization via the NF-κB p65/Hif-1α Signaling Pathway. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (англ.) 202 (6). ISSN 1550-6606. PMID 30710045. doi:10.4049/jimmunol.1801166. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 27. A, Gameiro; F, Reimann; Am, Habib; D, O'Malley; L, Williams; Ak, Simpson; Fm, Gribble (15 грудня 2005). The neurotransmitters glycine and GABA stimulate glucagon-like peptide-1 release from the GLUTag cell line. The Journal of physiology (англ.) 569 (Pt 3). ISSN 0022-3751. PMID 16223757. doi:10.1113/jphysiol.2005.098962. Процитовано 21 листопада 2023. 
 28. M, González-Ortiz; R, Medina-Santillán; E, Martínez-Abundis; Cr, von Drateln (2001 Jun). Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme (англ.) 33 (6). ISSN 0018-5043. PMID 11456285. doi:10.1055/s-2001-15421. Процитовано 21 листопада 2023. 
 29. Mc, Gannon; Ja, Nuttall; Fq, Nuttall (2002 Dec). The metabolic response to ingested glycine. The American journal of clinical nutrition (англ.) 76 (6). ISSN 0002-9165. PMID 12450897. doi:10.1093/ajcn/76.6.1302. Процитовано 21 листопада 2023. 
 30. R, Yan-Do; E, Duong; Je, Manning Fox; X, Dai; K, Suzuki; S, Khan; A, Bautista; M, Ferdaoussi та ін. (2016 Aug). A Glycine-Insulin Autocrine Feedback Loop Enhances Insulin Secretion From Human β-Cells and Is Impaired in Type 2 Diabetes. Diabetes (англ.) 65 (8). ISSN 1939-327X. PMID 27207556. doi:10.2337/db15-1272. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 31. M, Imenshahidi; H, Hossenzadeh (2022 May). Effects of glycine on metabolic syndrome components: a review. Journal of endocrinological investigation (англ.) 45 (5). ISSN 1720-8386. PMID 35013990. doi:10.1007/s40618-021-01720-3. Процитовано 21 листопада 2023. 
 32. X, Gao; Y, Wang; G, Sun (2017 Jan). High dietary choline and betaine intake is associated with low insulin resistance in the Newfoundland population. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) (англ.) 33. ISSN 1873-1244. PMID 27908547. doi:10.1016/j.nut.2016.08.005. Процитовано 21 листопада 2023. 
 33. M, González-Ortiz; R, Medina-Santillán; E, Martínez-Abundis; Cr, von Drateln (2001 Jun). Effect of glycine on insulin secretion and action in healthy first-degree relatives of type 2 diabetes mellitus patients. Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme (англ.) 33 (6). ISSN 0018-5043. PMID 11456285. doi:10.1055/s-2001-15421. Процитовано 21 листопада 2023. 
 34. Sg, Harvey; Jr, Gibson; Ca, Burke (1985). L-cysteine, glycine and dl-threonine in the treatment of hypostatic leg ulceration: a placebo-controlled study. Pharmatherapeutica (англ.) 4 (4). ISSN 0308-051X. PMID 3933019. Процитовано 21 листопада 2023. 
 35. M, Yin; K, Ikejima; Ge, Arteel; V, Seabra; Bu, Bradford; H, Kono; I, Rusyn; Rg, Thurman (1998 Aug). Glycine accelerates recovery from alcohol-induced liver injury. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics (англ.) 286 (2). ISSN 0022-3565. PMID 9694963. Процитовано 21 листопада 2023. 
 36. Rg, Thurman; Z, Zhong; M, von Frankenberg; Rf, Stachlewitz; H, Bunzendahl (15 червня 1997). Prevention of cyclosporine-induced nephrotoxicity with dietary glycine. Transplantation (англ.) 63 (11). ISSN 0041-1337. PMID 9197363. doi:10.1097/00007890-199706150-00021. Процитовано 21 листопада 2023. 
 37. Z, Zhong; Ge, Arteel; Hd, Connor; M, Yin; Mv, Frankenberg; Rf, Stachlewitz; Ja, Raleigh; Rp, Mason та ін. (1998 Oct). Cyclosporin A increases hypoxia and free radical production in rat kidneys: prevention by dietary glycine. The American journal of physiology (англ.) 275 (4). ISSN 0002-9513. PMID 9755131. doi:10.1152/ajprenal.1998.275.4.F595. Процитовано 21 листопада 2023.  {{cite news}}: рекомендується |displayauthors= (довідка)
 38. Mi, Shosha; Fz, El-Ablack; Ea, Saad (2023 May). Glycine protects against doxorubicin-induced heart toxicity in mice. Amino acids (англ.) 55 (5). ISSN 1438-2199. PMID 36967438. doi:10.1007/s00726-023-03261-w. Процитовано 21 листопада 2023. 
 39. K, Ikejima; Y, Iimuro; Dt, Forman; Rg, Thurman (1996 Jul). A diet containing glycine improves survival in endotoxin shock in the rat. The American journal of physiology (англ.) 271 (1 Pt 1). ISSN 0002-9513. PMID 8760112. doi:10.1152/ajpgi.1996.271.1.G97. Процитовано 21 листопада 2023. 
 40. R, Senthilkumar; P, Viswanathan; N, Nalini (2003-07). Glycine modulates hepatic lipid accumulation in alcohol-induced liver injury. Polish journal of pharmacology (англ.) 55 (4). ISSN 1230-6002. PMID 14581719. Процитовано 21 листопада 2023. 
 41. A, Zeb; Su, Rahman (25 січня 2017). Protective effects of dietary glycine and glutamic acid toward the toxic effects of oxidized mustard oil in rabbits. Food & function (англ.) 8 (1). ISSN 2042-650X. PMID 28091680. doi:10.1039/c6fo01329e. Процитовано 21 листопада 2023. 
 42. M, El Hafidi; I, Pérez; G, Baños (2006 Jan). Is glycine effective against elevated blood pressure?. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care (англ.) 9 (1). ISSN 1363-1950. PMID 16444815. doi:10.1097/01.mco.0000196143.72985.9a. Процитовано 21 листопада 2023. 
 43. Y, Ding; Gf, Svingen; Er, Pedersen; Jf, Gregory; Pm, Ueland; Gs, Tell; Ok, Nygård (31 грудня 2015). Plasma Glycine and Risk of Acute Myocardial Infarction in Patients With Suspected Stable Angina Pectoris. Journal of the American Heart Association (англ.) 5 (1). ISSN 2047-9980. PMID 26722126. doi:10.1161/JAHA.115.002621. Процитовано 21 листопада 2023. 

Джерела ред.