Повідомлення безпеки (англ. S-phrases) — стандартні фрази, які використовуються у Європі та інших країнах світу для відображення ступенів ризику та засобів використання тих або інших речовин. Дані фрази визначено у Додатку IV Директиви 67/548/EEC Євросоюзу Інструкції з безпеки щодо небезпечних речовин та препаратів.[1] Нижче наводиться неофіційний переклад.

 • S1: Зберігати у зачинених місцях
 • S2: Зберігати в недоступності для дітей
 • S3: Зберігати у прохолодному місці
 • S4: Зберігати поза житловими приміщеннями
 • S5: Зберігати вміст під … (відповідну рідину вказує виробник)
 • S6: Зберігати під … (інертний газ вказує виробник)
 • S7: Зберігати у щільно зачиненій тарі
 • S8: Зберігати у сухій тарі
 • S9: Зберігати тару у добре провітрюваному місці
 • S12: Зберігати у незапечатаному стані
 • S13: Зберігати подалі від їжі, напоїв та корму для тварин
 • S14: Зберігати подалі від … (несумісні речовини вказує виробник)
 • S15: Зберігати подалі від тепла
 • S16: Зберігати подалі від джерел вогню — Не палити
 • S17: Зберігати подалі від горючих матеріалів
 • S18: Поводитись та відкривати обережно
 • S20: Під час використання не їсти і не пити
 • S21: Під час використання не курити
 • S22: Не вдихати пил
 • S23: Не вдихати газ/дим/пару/розпорошену рідину (відповідне поняття вказує виробник)
 • S24: Уникати потрапляння на шкіру
 • S25: Уникати потрапляння в очі
 • S26: У випадку потрапляння в очі, негайно промити очі великою кількістю води та звернутися по допомогу до медичних працівників
 • S27: Негайно зняти увесь заражений одяг
 • S28: У випадку потрапляння на шкіру, негайно промити великою кількістю … (речовину вказує виробник)
 • S29: Не зливати у водогін та каналізацію
 • S30: У жодному разі не додавати воду до даної речовини
 • S33: Вжити запобіжних заходів проти статичних розрядів
 • S35: Дана речовина та її тара повинні утилізуватися безпечним чином
 • S36: Надягати відповідний захисний одяг
 • S37: Надягати відповідні захисні рукавиці
 • S38: У разі недостатньої вентиляції надягати відповідне респіраторне оснащення
 • S39: Надягати захисні засоби для очей/обличчя
 • S40: Для миття підлог та інших об'єктів, що забруднені даною речовиною, використовувати … (вказує виробник)
 • S41: У випадку пожежі і/або вибуху не вдихати дим
 • S42: Під час фумігації/розпилювання надягати відповідне респіраторне оснащення (вказує виробник)
 • S43: У випадку пожежі використовувати … (вказується тип обладнання для пожежогасіння. Якщо вода збільшує ризик, додати — У жодному разі не використовувати воду)
 • S45: У нещасних випадках або при виникненні відчуття недуги, негайно звернутися за медичною допомогою (якщо можливо, із зазначенням відповідної етикетки)
 • S46: У випадку проковтування, негайно звернутися за медичною допомогою та показати дану тару або етикетку
 • S47: Зберігати при температурах, що не перевищують … °C (вказує виробник)
 • S48: Зберігати у вологому стані з … (відповідну речовину вказує виробник)
 • S49: Зберігати тільки в оригінальній тарі
 • S50: Не змішувати з … (вказує виробник)
 • S51: Використовувати тільки в добре провітрюваних місцях
 • S52: Не рекомендується використання всередині приміщень на великих площинах
 • S53: Не залишати відкритим для зовнішніх впливів — отримати особливі інструкції перед використанням
 • S56: Утилізувати дану речовину і її тару в місцях збору небезпечних речовин або спеціального сміття
 • S57: Використовувати придатну тару, щоб уникнути забруднення довкілля
 • S59: Звернутися до виробника/постачальника за інформацією про відновлення та утилізацію
 • S60: Дану речовину та її тару треба утилізувати як небезпечні відходи
 • S61: Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Дивіться спеціальні інструкції/інформацію з безпеки
 • S62: У випадку проковтування не викликати блювання: негайно звернутися за медичною допомогою та показати дану упаковку або етикетку
 • S63: У разі нещасного випадку після вдихання: вивести постраждалого на свіже повітря та дати спокій на деякий час
 • S64: У випадку проковтування промити рот водою (тільки якщо постраждалий у свідомому стані)

Комбінації ред.

 • S1/2: Зберігати у зачинених місцях і в недоступності для дітей
 • S3/7: Зберігати у прохолодному місці у щільно зачиненій тарі
 • S3/7/9: Зберігати у прохолодному, гарно провітрюваному місці у щільно зачиненій тарі
 • S3/9/14: Зберігати у прохолодному, гарно провітрюваному місці подалі від … (несумісні речовини вказує виробник)
 • S3/9/14/49: Зберігати тільки в оригінальній тарі у прохолодному, гарно провітрюваному місці подалі від … (несумісні речовини вказує виробник)
 • S3/9/49: Зберігати тільки в оригінальній тарі у прохолодному, гарно провітрюваному місці
 • S3/14: Зберігати у прохолодному місці подалі від … (несумісні речовини вказує виробник)
 • S7/8: Зберігати у щільно зачиненій та сухій тарі
 • S7/9: Зберігати у щільно зачиненій тарі у гарно провітрюваному місці
 • S7/47: Зберігати у щільно зачиненій тарі при температурах, що не перевищують … °C (вказує виробник)
 • S20/21: Під час використання не їсти, не пити і не курити
 • S24/25: Уникати потрапляння на шкіру та очі
 • S27/28: У випадку потрапляння на шкіру, негайно зняти увесь заражений одяг і промити постраждале місце великою кількістю … (вказує виробник)
 • S29/35: Не зливати у водогін та каналізацію; утилізувати дану речовину та її тару безпечним чином
 • S29/56: Не зливати у водогін та каналізацію; утилізувати дану речовину та її тару в місцях збору небезпечних речовин або спеціального сміття
 • S36/37: Надягати відповідний захисний одяг та рукавиці
 • S36/37/39: Надягати відповідний захисний одяг, рукавиці та захисні засоби для очей/обличчя
 • S36/39: Надягати відповідний захисний одяг та захисні засоби для очей/обличчя
 • S37/39: Надягати відповідні захисні рукавиці та захисні засоби для очей/обличчя
 • S47/49: Зберігати тільки в оригінальній тарі при температурах, що не перевищують … °C (вказує виробник)

Примітки ред.