Геологічний вік

одиниця часу в геології, коротша за епоху та довша за хрон

Геологічний вік — термін, що має різні значення:

  • Час, що минув від певної геологічної події, або час, коли вона відбулася. Розрізняють абсолютний і відносний вік:
    • Абсолютний вік виражається в абсолютних одиницях часу (зазвичай мільйони років); установлюється радіометричними методами.
    • Відносний вік — час тих чи інших геологічних подій в історії Землі відносно інших геологічних подій. Встановлюється на основі взаємного розташування шарів у розрізі.
  • Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення відкладів одного ярусу. Частина геологічної епохи. За даними радіоізотопних визначень, тривалість віків у палеозої близька до 10 млн років, а в мезозої та кайнозої — до 5—6 млн років.
Геологічний вік
Досліджується в геохронологія
Стандартизується Міжнародна комісія зі стратиграфії

Див. також ред.

Література ред.