Геологічний ярус (рос. ярус геологический; англ. geological stage; нім. geologisches Stockwerk, geologische Etage f, geologische Stufe f) — одиниця загальної стратиграфічної шкали, підпорядкована геологічному відділу. Виділяється за палеонтологічними ознаками, які характеризують певний етап у розвитку органічного світу, що простежується в межах низьких таксономічних категорій палеонтологічної системи. Підрозділяється на стратиграфічні зони. Об'єднує товщу гірських порід, що утворилася протягом одного геологічного віку і відповідає певному етапу геологічного розвитку Землі. Характеризується типовими для нього і тільки йому властивими родами, підродами та групами видів.

Геологічний ярус
Зображення
Досліджується в стратиграфія і Хроностратиграфія
Стандартизується Міжнародна комісія зі стратиграфії

Вирішальним критерієм для встановлення обсягу та меж ярусу є дані біостратиграфічного аналізу.

Загальне число геологічних ярусів, виділених в інтервалі кембрійнеоген, досягає 88.

Джерело ред.