Універсальна газова стала

(Перенаправлено з Газова стала)

Універсальна газова стала — константа, що дорівнює роботі розширення одного моля ідеального газу в ізобаричному процесі при збільшенні температури на 1 К. Позначається латинською буквою R.

У Міжнародній системі одиниць (SI) універсальна газова стала дорівнює точно

R = 8,31446261815 Дж(моль∙К).

Її значення пов'язане зі сталою Больцмана співвідношенням:

де  — число Авогадро.

Форми запису рівняння стану ідеального газу й визначення сталихРедагувати

Експериментально визначені рівняння стану класичного ідеального газу мають вигляд

 ,

де P — тиск; V — об'єм, Т — температура; M — маса газу, а Ri — певна, характерна для кожного газу, стала, яка отримала назву індивідуальної газової сталої.

Це рівняння можна записати також у вигляді

 ,

де n —кількість речовини,   — молярна маса, а R називається універсальною газовою сталою. Це рівняння відоме під назвою рівняння Менделєєва-Клапейрона.

У фізиці рівняння стану однокомпонентного ідеального газу записують як

 ,

де   — стала Больцмана, а N — число молекул газу.

Індивідуальна газова сталаРедагувати

Індивідуальні газові сталі для різних ідеальних газів зв'язані з універсальною газовою сталою R співвідношенням

 ,

де μ — молярна маса.

Rповітря =287,2 Дж/(кг•К).

ЛітератураРедагувати

ВиноскиРедагувати