Відкрити головне меню

Міра (місто)Мири ЛікійськіРедагувати

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с.
III. Правопис слів іншомовного походження
IV. Правопис власних імен (прізвищ та географічних назв)

У розділі IV нічого немає про правопис в українській мові слів, які у дореформеній російській орфографії містили літеру Ѵ (іжиця, рос. и́жица). Літера Ѵ, у свою чергу, походить від грецької літери Υ υ (іпсилон). Втім, у розділі III відсутня навіть згадка про слова грецького походження. Але у підрозділі «Передача звука j та голосних», § 90, п. 5 a), пп. 5), знаходимо наступні дві примітки:

Примітка 1. У ряді слів іншомовного походження, що давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н пишеться відповідно до вимоги и: бурмистер (але бургомістр), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін., а також у словах, запозичених із східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, киргиз, кисет, кишлак.
Примітка 2. З и, а не з і пишуться також слова церковного вжитку: диякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, камилавка, митра, митрополит, християнство тощо.

«Святий Миколай Мирлікійський, єпископ Мир Лікійських, Мири Лікійські» — слова, давно засвоєні українською мовою. Водночас це слова церковної лексики. На противагу, назва «Міра (місто)» поки що сприймається як штучна. Для цієї назви не наведено АД. Крім того, її орфографія хибно ґрунтується лише на пункті параграфу, не враховуючи приміток.

Пропоную перейменувати статтю.

Юpiй Дзядuк в), 06:18, 23 серпня 2012 (UTC).

  • Скоріш за все, підтримую пропозицію. Якщо глянути у друкованих джерелах, то назва міста зустрічається лише у церковних АД, тому варто використовувати усталений у цих джерелах варіант. [1] --yakudza 09:11, 23 серпня 2012 (UTC)
Однак у наведеному правилі правопису йдеться про загальні назви. Про давнозасвоєні власні назви див. §90, п.5.в) 5).--Анатолій (обг.) 09:29, 23 серпня 2012 (UTC)
  • Дякую за вказаний окремий підпункт «§90, п.5.в) 5)», що стосується саме географічних назв. Його застосування до «Міра → Мири Лікійські» повністю співпадає з результатом застосування загального правила «§90, п.5.а) 5), примітки 1 та 2» до географічних назв. — Юpiй Дзядuк в), 10:16, 23 серпня 2012 (UTC).

Рішення. Перейменовано. Рідкісний випадок, повна згода. — Юpiй Дзядuк в), 13:16, 30 серпня 2012 (UTC).