Вікіпедія:Вікімарафон 2021/Пропоновані теми/Точні та природничі науки

Якщо ви хочете приєднатися до Вікімарафону й написати статтю до Вікіпедії, але ще не визначилися з темою — перегляньте список нижче. Червоні посилання біля назви статті означають, що її ще не створили.

Щоб «зарезервувати» за собою статтю зі списку (щоб її не створив хтось інший), скористайтеся шаблоном {{Пишу}}: почніть створювати статтю, поставте цей шаблон у першому рядку і збережіть статтю; потім можна буде до неї повернутися.

На цій сторінці — теми до створення з точних і природничих наук. Інші теми дивіться на сторінці Вікіпедія:Вікімарафон 2021/Пропоновані теми.

Біологія, зоологія, екологіяРедагувати

ХіміяРедагувати

Стаття англ. пол. нім. ісп. фр. рос. укр. Σ
Вікідані st.
1 Robinson annulation + - + + + - - 4 Q531398 2 +
2 Реакція МакМюррі + - + + + - - 4 Q634588 2 +
3 1,3-dipolar cycloaddition + - + + + - - 4 Q902907 2
4 оксид арсену(III) + + + + + + + 7 Q7739 16 +
5 post-transition metal + - - + + + - 4 Q19591 3 +
Σ → Автосписок→ галерея 5 1 4 5 5 2 1 23 сер: 5\3\66% 25  


МатематикаРедагувати

Стаття англ. пол. нім. ісп. фр. рос. укр. Σ
Вікідані st.
1 Динамічні прямокутники + - - - - - - 1 Q5319007 2
2 Поверхня Клебша + - - - - - - 1 Q5131020 1
3 Ежен Шарль Каталан + + + + + + - 6 Q41485 22 +
4 Теорема Енна + - + + - - - 3 Q15859323 2
5 Програма Гільберта + - + + + + - 5 Q968548 1
6 Обчислюване число + - + + + + - 5 Q818895 3
7 Вільгельм Аккерман + + + + + + - 6 Q61037 26 +
8 Ватассері Парамешвара + - + + - - - 3 Q891045 11
9 Теорема про еквівалентність циркулів + - + - - - - 2 Q1779238 0
10 Математичні науки + - - - - - - 1 Q4387017 1
11 вершинна фігура + - - + + + - 4 Q598843 3 +
12 задача пакування + - - + - + - 3 Q3851477 3 +
13 зміна змінних + - + + + + + 6 Q1934165 1
14 Словник ріманової та метричної геометрії + - - + + - - 3 Q3237377 2
15 Мінімальна поверхня обертання + - - - - - - 1 Q6865337 1
16 складність гри + - + + - - - 3 Q903738 1
17 рядкові та стовпчикові вектори + - - - - - - 1 Q20294235 2
18 теорема Штайніца + - + - - + + 4 Q7606897 2
19 слово + - - - - - - 1 Q10944557 2
20 C3-ліанеризація + - - - - + - 2 Q4035554 0
21 Структурна жорсткість + - - + + - - 3 Q7625050 0
22 Комерційний код + - - - + - - 2 Q5152551 1
23 Система Штейнера + - + - + + - 4 Q4420916 1 +
24 наслідок + - + + + + - 5 Q1343870 1
25 хиба + - - + - - + 3 Q5432619 7 +
26 Обернена неімплікація + - - + + - - 3 Q5166459 5 +
27 Розподіл степенів + - - + + + + 5 Q1002603 1 +
28 Функція Розенброка + + - + + + - 5 Q2981936 6 +
29 Ортографічна проєкція + + + + + - - 5 Q980329 3 +
30 Знак тотожності + - - - - - - 1 Q7843500 2
31 Код Ріда — Мюллера + - + - + - - 3 Q201972 3
32 Послідовність «Подивися-і-скажи» + - + + + + - 5 Q1129511 3
33 Теорема Балінського + - + + - + - 4 Q32182 2
34 Дерево гри + + - + + - - 4 Q1377033 4
35 Задовільна стратегія + + + - + - - 4 Q1777902 4
36 Квазі-ньютонів метод + + + - + + - 5 Q1476018 3
37 Глобальна оптимізація + - - - - - - 1 Q5570875 1
38 Випадкова оптимізація + - - - + - + 3 Q3354463 1
39 Метаоптімізація + - - + - - - 2 Q6822261 1
Σ → Автосписок→ галерея→ по часу 39 7 18 22 21 16 5 128 сер: 3\18\47% 135  


Комп'ютерні наукиРедагувати

Стаття англ. пол. нім. ісп. фр. рос. укр. Σ
Вікідані st.
1 Надлишковий код + - - - + + + 4 Q5385031 1
2 Original Chip Set + + + - + + - 5 Q1969923 4
3 UNIVAC LARC + - + - - + - 3 Q694960 1
4 scoreboarding + - + + - - - 3 Q1242829 0
5 serial presence detect + + + + - - - 4 Q1548452 5
6 reservation station + - - - - - - 1 Q1088863 2
7 Недолуге сортування + - + - + + + 5 Q1754846 5 +
8 Прихований розподіл Діріхле + - + + + + - 5 Q269236 10
9 Ансамблеве навчання + - + - + + - 4 Q245652 1
10 Функція Розенброка + + - + + + - 5 Q2981936 6 +
11 Okapi BM25 + - - + + + - 4 Q2068750 2
12 Обернений клітинний автомат + - - + - + - 3 Q7318293 1
13 Профілювання даних + - + - + - - 3 Q1172167 1
14 Екзистенційний ризик від сильного штучного інтелекту + - - - - - - 1 Q21715237 1
15 міграція даних + + + + + - + 6 Q1932543 3
16 Зв'язування іменованих сутностей + - - - + + + 4 Q17012245 3
17 неструктуровані дані + - + - + + + 5 Q1141900 4
18 Приклади інтелектуального аналізу даних + - - - - - - 1 Q22682309 0
19 структурна подібність + - + - + + - 4 Q770846 1
20 Функції втрат для класифікування + - - - - - + 2 Q25048582 0
21 косегментація об'єкту + - - - - - - 1 Q60790473 1 +
22 Cross Industry Standard Process for Data Mining + + - + + + - 5 Q3003768 0
23 профільний експерт + + + - - - - 3 Q4833645 2
24 SUBCLU + - - - - - - 1 Q7394939 1
25 Apache HBase + - - + + + - 4 Q2538066 15
26 AdaBoost + + - - + + - 4 Q2823869 3
27 Векторне квантування + - + + + - - 4 Q612536 1
28 обчислювальна задача + + - + + - - 4 Q3435924 3 +
29 Терм (логіка) + + + - + + + 6 Q1318370 3
30 гешування ознак + - - - - - - 1 Q5439682 2
31 лексична неоднозначність + - + + + + - 5 Q48522 4
32 Глобальна оптимізація + - - - - - - 1 Q5570875 1
33 Приріст інформації в деревах рішень + - - - - - - 1 Q17083041 3
34 Виявляння об'єктів + + - + + - - 4 Q3045304 2
35 Logic Theorist + - - + + - - 3 Q4391896 3
36 Пов'язані дані + - - + + + - 4 Q515701 7 +
37 розпізнавання емоцій + - + - - - + 3 Q1339090 2
38 Hierarchical Data Format + - + - + + - 4 Q1069215 7
39 Алгоритм Левенберга — Марквардта + + + + + + + 7 Q1426494 2
40 Пакетне унормовування + - - - - - - 1 Q55080248 2
41 Пошук нейроархітектури + - - - + - - 2 Q55080142 0
42 Метаоптімізація + - - + - - - 2 Q6822261 1
43 Автоналаштування + - - - - - - 1 Q7448229 2
44 Гіперпараметр (машинне навчання) + - - - + - + 3 Q28374376 2
45 Поясненний штучний інтелект + - + + - - + 4 Q40890078 1
46 Модель «торба слів» у комп'ютернім баченні + - - - - - - 1 Q6884747 2
47 Юрген Шмідгубер + - + + - + - 4 Q92735 19 +
48 Secondary School Admission Test + + - - - + - 3 Q841153 0
49 time tracking software + - - + - - - 2 Q7805487 3
50 апаратно-програмний комплекс + - + - + + + 5 Q621580 7 +
51 Термінальні та нетермінальні символи + - - - + - - 2 Q954063 1
52 The Register + + + + + + - 6 Q1363733 10
53 нумерація від нуля + - - - - - - 1 Q4355278 4
54 Знак тотожності + - - - - - - 1 Q7843500 2
55 ALGOL 60 + - + - - - - 2 Q1209759 11
56 Неоднозначна граматика + - + + + + - 5 Q1917459 1
57 синтаксична помилка + + + + - + - 5 Q1195374 4
58 Аналіз програм + + + + - - - 4 Q2112188 2 +
59 Стрічковий літерал + + - - - - - 2 Q4736519 3
60 AMS-LaTeX + - + + + + - 5 Q295299 5 +
61 Математична гра + - + - + - - 3 Q1507104 1 +
62 lex + + + + + + - 6 Q306650 4
63 обчислювальні науки + - + + + - - 4 Q117801 6 +
64 Закон Брукса + + - + + - - 4 Q850028 2
65 складений тип даних + - - - - + - 2 Q1413465 2
66 Десятковий тип даних + - - - - - - 1 Q5249172 2
67 Статична змінна + + + + - - + 5 Q1896011 2
68 узгодження імен + - + + + + - 5 Q461984 1
69 Виклик-відповідь + - + + + + - 5 Q1059963 2
70 Задача пошуку максимальної підпослідовності + - - - - - - 1 Q1334332 3
71 Setuptools + - - - - - - 1 Q10370776 7 +
72 Еталонна реалізація + - + + + + - 5 Q2136722 1
73 Раціональне (тип даних) + - - - - + - 2 Q7295757 0
74 Синтаксис Python + - - + - - - 2 Q6553861 2
75 Продуктивність на ват + - - - + - - 2 Q3375344 1
76 Копіювання об'єктів + - + - + - - 3 Q1551768 1
77 примітивний тип даних + - - + - + - 3 Q1188648 3
78 CIE XYZ + + + + + - - 5 Q374617 6 +
79 YIQ + + + + + + - 6 Q2164044 1
80 Тріангуляція мінімальної ваги + - - + - - - 2 Q6865406 1
81 Неструктурована мережа + - - - - + + 3 Q17078677 0
82 MeshLab + - - - + - + 3 Q3306840 13 +
83 обмежувальна сфера + - - - + + + 4 Q3493405 0
84 Йошуа Бенжіо + + + + + + - 6 Q3572699 20 +
85 triangle strip + - + - - - - 2 Q1653118 0
86 Вододіл (обробка зображень) + - + + + - - 4 Q947851 2
87 Найкращий, найгірший та середній випадки + - - + - - - 2 Q186094 1
88 Об'ємна відбудова з декількох зображень + - - - + - - 2 Q3422083 0
89 проєкт GNU + + + + + + + 7 Q7598 22 +
90 Mozilla + + + + + + - 6 Q9661 13 +
91 Код Ріда — Мюллера + - + - + - - 3 Q201972 3
92 Послідовність «Подивися-і-скажи» + - + + + + - 5 Q1129511 3
93 Теорема Балінського + - + + - + - 4 Q32182 2
94 C3-ліанеризація + - - - - + - 2 Q4035554 0
95 Дерево гри + + - + + - - 4 Q1377033 4
96 Задовільна стратегія + + + - + - - 4 Q1777902 4
97 Квазі-ньютонів метод + + + - + + - 5 Q1476018 3
98 Випадкова оптимізація + - - - + - + 3 Q3354463 1
Σ → Автосписок→ галерея→ по часу 98 27 47 45 55 44 18 334 сер: 3\48\49% 334  


ГеографіяРедагувати

Стаття англ. пол. нім. ісп. фр. рос. укр. Σ
Вікідані st.
1 Вагенінген   + + + + + + + 7 Q1305 30 +
2 Альтона   + + + + + + + 7 Q1630 19 +
3 Veenendaal   + + + + + + - 6 Q1840 31 +
4 Нотодден   + + + + + + - 6 Q2326 26 +
5 Крагере   + + + + + + + 7 Q2372 24 +
6 Allier   + + + + + + - 6 Q2464 13 +
7 Анголь   + + + + + + - 6 Q3608 17 +
8 Коронель   + + + + + + + 7 Q3873 19 +
9 Hattingen   + + + + + + - 6 Q4082 30 +
10 Еммен   + + + + + + - 6 Q4225 21 +
11 Дургапур   + + + + + + - 6 Q5088 17 +
12 Ріен   + + + + + - - 5 Q5262 26 +
13 Лангса   + + + + + + - 6 Q5781 15 +
14 Сабанг   + + + + + + - 6 Q5787 14 +
15 Ментавайські острови   + + + + + + + 7 Q6038 17 +
16 Зурзеє   + + + + + + - 6 Q7123 25 +
17 Бюлах   + + + - + + - 5 Q9093 24 +
18 Гартфорд   + + + + + + - 6 Q9681 19 +
19 Сіттард-Гелен   + + + + + + - 6 Q9781 29 +
20 Brunssum   + + + + + + - 6 Q9803 28 +
21 Aalburg   + + + + + + - 6 Q9808 27 +
22 Остерхаут   + + + + + - - 5 Q9858 25 +
23 Зюндерт   + + + + + - - 5 Q9883 28 +
24 Берген   + + + + + + - 6 Q9901 26 +
25 Beverwijk   + + + + + + - 6 Q9905 32 +
26 Bloemendaal   + + + + + + - 6 Q9908 29 +
27 Castricum   + + + + + + - 6 Q9910 28 +
28 Diemen   + + + + + + - 6 Q9913 23 +
29 Едам-Волендам   + + + + + + - 6 Q9917 25 +
30 Heemskerk   + + + + + + - 6 Q9926 28 +
31 Гергюговард   + + + + + + + 7 Q9930 30 +
32 Landsmeer   + + + + + + - 6 Q9942 26 +
33 Langedijk   + + + + + + - 6 Q9944 23 +
34 Ларен   + + + + + + + 7 Q9945 29 +
35 Medemblik   + + + + + + - 6 Q9947 29 +
36 Oostzaan   + + + + + + - 6 Q9951 23 +
37 Ouder-Amstel   + + + + + + - 6 Q9953 25 +
38 Ейтхорн   + + + + + + - 6 Q9969 25 +
39 Велзен   + + + + + + + 7 Q9970 32 +
40 Waterland   + + + + + + - 6 Q9971 26 +
41 Wormerland   + + + + + + - 6 Q9976 26 +
42 Borne   + + + + + + - 6 Q9997 29 +
43 Kampen   + + + + + + - 6 Q10014 25 +
44 Оммен   + + + + + + + 7 Q10018 28 +
45 Gevelsberg   + + + + + + - 6 Q11331 26 +
46 Wetter   + + + + + + - 6 Q11343 27 +
47 Джунагадх   + + + + + + - 6 Q11864 19 +
48 Ріполь   + + + + + + - 6 Q12335 33 +
49 Екло   + + + + + + - 6 Q12440 23 +
50 Calella   + + + + + + - 6 Q12540 26 +
51 Безалу   + + + + + + - 6 Q12586 31 +
52 Maldegem   + + + + + - - 5 Q12896 22 +
53 Lloret de Mar   + + + + + + - 6 Q12977 32 +
54 Knokke-Heist   + + + + + + - 6 Q12988 22 +
55 Tossa de Mar   + + + + + + - 6 Q13006 28 +
56 Hualpén   + + + + + + - 6 Q13077 13 +
57 Las Condes   + - + + + + - 5 Q14484 16 +
58 Палангкарая   + + + + + + + 7 Q14409 15 +
59 Лебу   + + + + + + - 6 Q14488 12 +
60 Крінс   + + + + + + + 7 Q14571 20 +
61 Luga   + + + + + + - 6 Q14684 13 +
62 Бриг (Швейцарія)   + + + + + + + 7 Q15583 26 +
63 Manzanares   + + + + + + - 6 Q16512 12 +
64 Стокпорт   + + + + + + - 6 Q18655 19 +
65 Амбон   + + + + + + + 7 Q18970 25 +
66 Бременський Роланд   + + + + + + + 7 Q19665 12 +
67 Стівенидж   + + + + + + - 6 Q19795 19 +
68 Арга   + + + + + + - 6 Q20360 13 +
69 Næstved   + + + + - + - 5 Q21178 15 +
70 Кеге   + + + + + + - 6 Q21184 15 +
71 Реме   + + + + + + - 6 Q21191 14 +
72 Реме   + + + + + + - 6 Q21191 14 +
73 Снек   + + + + + + - 6 Q23070 25 +
74 Велікая   + + + + + + - 6 Q23550 16 +
75 Ер   + + + + + + - 6 Q23798 15 +
76 Гампстед   + + + + + + - 6 Q25610 12 +
77 Цзеян   + + + + + + + 7 Q26323 19 +
78 Вестланд   + + + + + + - 6 Q26556 28 +
79 Кьорфез   + + + - + + - 5 Q27161 12 +
80 Гелджюк   + + + - + + - 5 Q27162 16 +
81 Susquehanna River   + + + + + + - 6 Q27538 14 +
82 Веттінген   + + + + + + - 6 Q27576 25 +
83 Цзуньї   + + + + + + + 7 Q28994 21 +
84 Цзямуси   + + + + + + + 7 Q29003 20 +
85 Цзигун   + + + + + + + 7 Q29015 20 +
86 Мінгора   + + + + + + + 7 Q31356 12 +
87 Хублі   + - - + - - - 2 Q33412 10 +
88 Фусінь   + + + + + + + 7 Q34750 18 +
89 Віньлонг   + + + + + + - 6 Q34789 10 +
90 Гулбарга   + + + + + + - 6 Q37112 11 +
91 Маомін   + + + + + + + 7 Q38927 21 +
92 Сан-Гванн   + + + + + - - 5 Q39507 11 +
93 Ваді-Рам   + + + + + + + 7 Q40729 8 +
94 Тутікорін   + + + + + + - 6 Q41562 11 +
95 Кумі   + + + + + + - 6 Q42073 11 +
96 Чеджу   + + + + + + + 7 Q42142 15 +
97 Чхунчхон   + + + + + + - 6 Q42148 13 +
98 Егль   + + + + + + + 7 Q43195 30 +
99 Фгура   + + + + + + - 6 Q44388 14 +
100 Нашар   + + + + + - - 5 Q44397 13 +
101 Jieznas   + + + + + + - 6 Q47068 13 +
102 Станге   + + + + + + - 6 Q48542 24 +
103 Ringebu   + + + + + + - 6 Q48637 24 +
Σ → Автосписок→ карта галерея→ по часу 103 101 102 100 101 96 24 627 сер: 6\90\87% 2165  


АстрономіяРедагувати

Стаття англ. пол. нім. ісп. фр. рос. укр. Σ
Вікідані st.
1 Argo Navis + + + + + + + 7 Q9258 7 +
2 list of constellations + + + + + - - 5 Q9241 4 +
3 Мімоза (зірка) + + + + + + + 7 Q13105 19
4 Мірфак + + + + + + + 7 Q13790 21 +
5 Saiph + + + + + + - 6 Q14028 19 +
6 Beta Ursae Minoris + + + + + + - 6 Q14059 20 +
Σ → Автосписок→ галерея 6 6 6 6 6 5 3 38 сер: 6\5\90% 90