Відкрити головне меню

Білоус Петро Васильович

Білоус Петро Васильович (13 жовтня 1953, с. Никонівка Бердичівського р-ну Житомирської обл.) – літературознавець, перекладач, письменник, викладач кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка, доктор філологічних наук, професор.

Білоус Петро Васильович
Народився 13 жовтня 1953(1953-10-13) (66 років)
Никонівка, Бердичівський район, Житомирська область, Українська РСР, СРСР
Alma mater Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науковий ступінь доктор філологічних наук[d]

ЖиттєписРедагувати

Освіту здобував у Никонівській восьмирічній та Половецькій середній школах (1961-1971 рр.). 1971 року вступив на філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, де за чотири роки здобув фах учителя української мови та літератури. У студентські роки нагороджений медаллю «За трудову відзнаку» (1973 р.). З 1975 року працює на кафедрі української літератури цього ж навчального закладу (тепер – університет). Упродовж 1977–1981 років заочно навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. 5. 03. 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Просвітницько-гуманістичні ідеї першої половини ХVІІІ ст. і творчість В. Григоровича-Барського». 1988 року П. Білоусу присуджено звання доцента. 1998 року П. Білоус захистив докторську дисертацію «Паломницька проза в історії української літератури». 1999 року Петро Білоус – відмінник освіти України, а 2001 року науковцю присвоєно вчене звання професора. Лауреат обласних літературних премій імені Лесі Українки, Бориса Тена і Василя Земляка.

Навчальна та наукова діяльністьРедагувати

За час роботи на кафедрі української літератури викладав такі навчальні курси: історія української літератури, українська усна народна творчість, вступ до літературознавства, теорія літератури, історія української книги, історія українського мистецтва, історія української літературної критики, газетно-журнальне редагування, теорія журналістики, видавнича справа, спецкурси – «Українська міфологія», «Психологія літературної творчості», «Сучасний літературний процес». Автор понад 350 наукових публікацій (з них – 3-томне видання вибраних студій «Літературна медієвістика», 20 монографії, 37 навчальних посібників для студентів та вчителів, решта – статті в українських та зарубіжних виданнях). Наукову діяльність П. Білоус поєднує із художньою творчістю. Він – автор 15 поетичних збірок, 10 прозових книг, засновник і редактор літературного часопису «Філео+Логос», що видається в Навчально-науковому інституті філології та журналістики, упорядник альманахів та збірок молодих літераторів. Учений бере активну участь у науковому, краєзнавчому та культурному житті області та всієї України.

ПраціРедагувати

Ряд праць П. Білоуса присвячено питанням української фольклористики та краєзнавства:

 • Білоус П. В. Українська міфологія. Навчальні матеріали / П. В. Білоус. – Житомир, 1996. – 32 с.;
 • Легенди поліського краю: збірник / упоряд., літ. ред., післямова П. В. Білоуса. – Житомир, 1998. – 160 с.;
 • Топонімічні легенди Житомирщини: збірник / упоряд. і передмова П. В. Білоус. – Житомир, 1998. – 73 с.;
 • Білоус П. В. Фольклорна практика: методичні рекомендації / П. В. Білоус. – Житомир, 1999. – 24 с.;
 • Білоус П. В. Флора Житомирщини у легендах / П. В. Білоус // Цікава ботаніка. – Житомир, 1999. – С. 187-190;
 • Білоус П. В. Легенди про найдавніші назви міст і сіл Житомирщини / П. В. Білоус // Житомирщина на зламі тисячоліть. – Т. 21. – Житомир, 2000. – С. 294-296;
 • Білоус П. В. Коростенська трагедія Х ст.: міфо-епічний контекст / П. В. Білоус // Волинь-Житомирщина: історико-філологічний зб. – Житомир, 2000. – № 4. – С. 4-42;
 • Білоус П. В. Поліське весілля: Дослідження, матеріали / П. В. Білоус. – Житомир, 2002. – 60 с.;
 • Білоус П. В. Давньоукраїнська література і фольклор: проблема художнього коду. 1985. - 246 с.
 • Монографія / П. В. Білоус. – Житомир, 2006. – 110 с.
 • Л І Т Е Р А Т У Р О З Н А В С Т ВО
 • Білоус П. В. Творчість В. Григоровича-Барського: монографія. - К.: Наукова думка, 1985. - 246 с.
 • Білоус П.В. Паломницький жанр в історії української літерпатури: монографія. - Житломир, 1997. - 160 с.
 • Білоус П.В. Українська паломницька проза: монографія. - К., 1998. - 128 с.
 • Білоус П.В. Зародження української літератури: монографія. - Житомир, 2001. - 96 с.
 • Білоус П.В. Світло зниклих світів: зб. статей. - Житомир, 2003.
 • Білоус П.В. Актуальні питання української літературної медієвістики: монографія. - Житомир, 2009. - 248 с.
 • Білоус П.В. Літературна медієвістика. Вибрані студії: у 3-х томах. - Житомир, 2011 - 2012.
 • Білоус П.В. Тяжіння Святої Землі: українська паломницька проза. - К.: Академія, 2013.
 • Білоус П.В. Віра Тараса Шевченка:монографія. - Житомир, 2014. - 184 с.
 • Білоус П.В. УКраїнська середньовічна література: монографіія. - Житломир, 2015. - 584 с.
 • Білоус П.В. Тринадцяте століття. Епізод з історії української літератури: монографія. - Житломир, 2016. - 180 с.
 • Білоус П.В. Слово і канон: студії з літературної медієвістики. - Житомир, 2017. - 392 с.
 • Білоус П.В. Технологія літературної творчості: монографія. - Житомир, 2017. - 216 с.
 • Білоус П.В. Давня українська література. Пасеїстичні есеї. Вибране. - Житомир, 2017. - 256 с.
 • Білоус П.В. (у спвівавт.). Християнська символіка в українській середньовічній літературі. - Житомир, 2018. - 220 с.
 • Білоус П.В. Філософія літературної творчості. - Житомир, 2018. - 192 с.
 • Білоус П.В. (у співавт.). Демонізація української міфології: монографія. - Житомир, 2019. - 208 с.
 • Н а в ч а л ь н і п о с і б н и к и (підручники):
 • Білоус П.В. Історія української літератури ХІ - XVIII ст. - К.: Академія, 2009. - 424 с.
 • Білоус П.В. Вступ до літературознавства. - К.: Академія, 2011. - 322 с.
 • Білоус П.В. Теорія літертури. - К.: Академія, 2013. - 328 с.
 • Білоус П.В. Психологія літературної твлорчості. - К.: Академія, 2014. - 216 с.
 • Білоус П.В. Інтерпретація літературного твору. - Житомир, 2017. - 304 с.
 • Українська література ХІ - XVIII ст. Хрестоматія / за ред. П.В. Білоуса. - К.: Академівя, 2011.
 • Давня українська література. Словник-доаідник / за ред. П.В. Білоуса. - К.: Академія, 2015.
 • Мандри Василя Григоровича-Барського по країнах Сходу з 1723 по 1747 рік / переклад з давньоукраїнської млви П. Білоуса. - К.: Основи, 2000. - 786 с.
 • Мандри Василя Григоровича-Барського на Святу Гору Афон / переклад з давньоукраїнської мови П. Білоуса - К.: АДЕФ-Україна, 2018. - 376 с.

ДжерелаРедагувати