Бра́мсель (від нід. bramzeil) — пряме вітрило, що ставиться на брам-реї над марселем[1][2]. Залежно від приналежності до тієї чи іншої щогли брамсель відповідно отримує назву: на фок-щоглі — фор-брамсель, на грот-щоглі — грот-брамсель і на бізань-щоглі — крюйс-брамсель.

Розрізні брамселі барка «Крузенштерн» (виділено червоним). Видно фор-брамселі, грот-брамселі першої і другої грот-щогл. У барка відсутні крюйс-брамселі, бо на бізань-щоглі в цього типу вітрильників ставлять тільки косі вітрила.

Над брамселем може підійматися вітрило 4-го ярусу — бом-брамсель.

Брамсель є летючим вітрилом, якщо його рея не споряджена топенантами і брасами.

На великих сучасних вітрильних суднах конструкцією можуть бути передбачені два брамселі — верхній і нижній (таке вітрило називається розрізним). Шхуни, що несуть на фок-щоглі брам-стеньгу з брамселем, називаються брамсельними шхунами.

Для кріплення шкотів брамселів (брам-шкотів) застосовувався брамшкотовий вузол.

Слабкий вітер, при якому можна підіймати верхні вітрила, називається «брамсельним»[3].

Розташування брамселів

ред.
Розташування нерозрізних брамселів Розташування розрізних брамселів
   
 1. крюйс-брамсель
 2. грот-брамсель
 3. фор-брамсель
 1. нижній крюйс-брамсель
 2. верхній крюйс-брамсель
 3. нижній грот-брамсель
 4. верхній грот-брамсель
 5. нижній фор-брамсель
 6. верхній фор-брамсель

Примітки

ред.
 1. Станюкович К. М. Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах.
 2. Брамсель // Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch[ru] / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1986—1987. (рос.)
 3. Брам // Толковый словарь живого великорусского языка / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880—1882. (рос.)

Джерела

ред.