Богатирьов Іван Григорович

Богатирьов Іван Григорович
Bogatyrov.jpg
Народився 9 травня 1954(1954-05-09) (68 років)
Халимонове, Бахмацький район, Чернігівська область, Українська РСР, СРСР
Країна Україна
Галузь кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія
Звання професор
Ступінь доктор юридичних наук
Нагороди заслужений діяч науки і техніки України

Богатирьов Іван Григорови (9 травня 1954) — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч наук і техніки України, видатний український кримінолог, спеціаліст у галузі кримінального та кримінально-виконавчого права.

БіографіяРедагувати

Богатирьов Іван Григорович народився 09 травня 1954 р. на Чернігівщині у с. Халимоново, Бахмацького району. Одружений, має дочку, яка є доктором юридичних наук та сина - кандидат юридичних наук.

У 1983 році закінчив Ленінградське Вище політичне училище ім. 60-річчя ВЛКСМ МВС СРСР, отримавши вищу освіту за спеціальністю юрист.

Професійний досвід: служба у Збройних силах СРСР (1972–1974 рр.); служба в органах внутрішніх справ (1974–1999 рр;) служба у Державному департаменті з питань виконання покарань (1999–2005 рр.;) служба у Державній пенітенціарній службі України (2011–2012 рр.).

На викладацькій ниві з 1986 р.: викладач, старший викладач, начальник циклу загально-юридичних дисциплін, проректор з навчальної та методичної роботи Чернігівського юридичного коледжу ДДУПВП. З 2006–2008 рр. — професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 2008–2011 рр. — ректор Поліцейської фінансово-правової академії (м. Бровари); 2011–2012 рр. — начальник Інституту кримінально-виконавчої служби (м. Київ). На даний час завідувач кафедри правознавства Буковинського державного фінансово-економічного університету.

Богатирьов Іван Григорович є головою науково-експертної ради Державної пенітенціарної служби України. З 2011 року — експерт ВАК України. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 — кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність. Член редколегії «Наукового вісника Інституту кримінально-виконавчої служби», «Наукового вісника Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» та журналу «Фемида» (Республіка Казахстан).

Засновник пенітенціарної наукової школи «Інтелект»[1], яка займається науковим пошуком кримінальної, кримінологічної та кримінально-виконавчої характеристик покарань та засуджених, які їх відбувають за вчинені злочини. До наукової школи входить понад 40 членів по всій Україні. Науковий консультант та науковий керівник понад 45 дисертаційних робіт.

Науково-педагогічні здобутки і нагородиРедагувати

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. на тему: «Правове і організаційне забезпечення виховно-профілактичного впливу на засуджених, які стоять на обліку інспекції виправних робіт». У 2002 р. — присвоєно вчене звання доцента. У 2006 р., захистивши дисертацію на тему: «Кримінальні покарання, не пов'язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою нспекцією)», було присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 2007 р. — присвоєно вчене звання професора.

Указом Президента України № 269/2015 від 15.05.2015 р. нагороджений державною нагородою «Заслужений діяч науки і техніки України».

Наукові праціРедагувати

 1. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / Чернігівський юридичний колледж / І. Г. Богатирьов. − Чернігів: «Юрист». − 1997. − 285 с.
 2. Юридична деонтологія: навч. посіб / І. Г. Богатирьов. − Чернігів: ДКП ВВ управління у справах преси та інформації, 2000. − 86 с.
 3. Виправні роботи як вид покарань: кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми: монограф. / І. Г. Богатирьов. — К. : «МП Леся», 2002. — 139 с.
 4. Корекційна поведінка засуджених жінок в установах виконання покарань: навч. посіб. / І. Г. Богатирьов. − Чернігів: ПОД Чернігівського ДЦНТІ, 2003. − 168 с.
 5. Європейські стандарти підготовки офіцерів пробації: підруч. з провадж. програм / За заг. ред. канд. юрид. наук., доц. І. Г. Богатирьова. − Чернігів, 2005. − 123 с.
 6. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: моногр. / І. Г. Богатирьов — К. : Атіка, 2005. — 312 с.
 7. Державна кримінально-виконавча служба України. Історія та сучасність / І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова. − Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. − 352 с.
 8. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. для студентів, курсантів, слухачів вищих юрид. навч. закладів освіти III–IV рівня акредитації [2-е вид, доп. і перероб.] / І. Г. Богатирьов. − Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. − 244 с.
 9. Кримінально-виконавче право України: курс лекц. / Під. заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. Богатирьова. — Чернігів: Просвіта, 2007. − 236 с.
 10. Кримінально-виконавче право України: навч.-метод. комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи) / І. Г. Богатирьов. − Чернігів: КП «Вид-во Чернігівські обереги», 2007. − 48 с.
 11. Робочо-навчальна програма дисципліни «Кримінально-виконавче право України» (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів юридичних факультетів та вузів) за вимогами кредитно-модульної системи / І. Г. Богатирьов. − Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. − 28 с.
 12. Правові засади ОРД: навч.-метод. комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи) / І. Г. Богатирьов. − Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. − 2007. − 48 с.
 13. Програма розвитку наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права на 2007–2012 роки / І. Г. Богатирьов. − Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. − 2007. − 9 с.
 14. Кримінально-виконавче право України в контексті міжнародних правових актів: лекц. / І. Г. Богатирьов. — Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ; Чернігів: «Чернігівські обереги», 2007. − 36 с.
 15. Науково-дослідна робота у галузі Кримінально-виконавчого права України: лекц. / І. Г. Богатирьов. — Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. − 28 с.
 16. . Кримінально-виконавче право України: підруч. / І. Г. Богатирьов. -К .: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008–352 с.
 17. Українська пенітенціарна наука: моногр. / І. Г. Богатирьов. — Х. : Харків юридичний, 2008. — 294 с.
 18. Кримінально-виконавча інспекція як суб'єкт запобігання злочинам: моногр. / І. Г. Богатирьов, C. І. Халимоном. — Х.: Харків юридичний, 2009. — 320 с.
 19. Оперативно-розшукова діяльність в установах виконання покарань: моногр. / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, М. П. Ільтяй. — Х. : Харків юридичний, 2009. — 188 с.
 20. Юридична деонтологія: навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, П. В. Макушев, В. М. Торяник. — Х. : Харків юридичний, 2009. — 212 с.
 21. Правові засади ОРД: навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, К. В. Антонов, с. І. Халимон, В. В. Вишня, О. В. Сачко. — Х. : Харків юридичний, 2009. — 344 с.
 22. Міліція Чернігівщини (події та люди) / І. Г. Богатирьов, І. П. Катиренчук, П. с. Скнар — Х. : Харків юридичний, 2009. — 464 с.
 23. Настільна книга судді / І. Г. Богатирьов, І. П. Баглай. — Х. : Харків юридичний, 2009. — 464 с.
 24. Кримінально-виконавче право України: підруч. / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; За заг. ред.. докт. юрид. наук, проф. О. М. Джужи. — К.: Атіка, 2010. — 725 с.
 25. Кримінологічні засади запобігання статевим злочинам: моногр. / І. Г. Богатирьов, М. О. Ларченко. — Ніжин, 2010. — 219 с.
 26. Кримінологічні засади запобігання злочинності у великому місті на регіональному рівні: моногр. / І. Г. Богатирьов, М. О. Кисельов. — Бровари, 2010. — 219 с.
 27. Кримінально-виконавчі засади виконання і відбування кримінальних покарань у виправних колоніях максимального рівня: моногр. / І. Г. Богатирьов, C. В. Царюк. — Чернігів, 2010. — 159 с.
 28. Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. коментар / І. Г. Богатирьов, В. О. Глушков, О. М. Джужа та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. — К. : Атіка, 2010. — 384 с.
 29. Пробація — як альтернатива позбавленю волі в Україні: наук. вид. / І. Г. Богатирьов. — Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2010. — 76 с.
 30. Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально-практичні завдання / І. П. Баглай, І. Г. Богатирьов, О. І. Богатирьова, О. М. Литвинов та ін.; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. І. Г. Богатирьова. — К. : Атіка, 2011. — 640 с.
 31. Богатирьов І. Г. Соціальна робота із засудженими в Україні: навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, С. В. Лучко, М. С. Пузирьов / за заг. ред. І. Г. Богатирьова. — К. : ВД «Дакор», 2013. — 200 с.
 32. Богатирьов І. Г. Міліція Чернігівщини у 1919–1940 рр. : навч. посіб. / І. Г. Богатирьов, О. Г. Михайлик. — К. : ВД. Дакор. 2013. — 192 с.
 33. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавча характеристика покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців: моногр. / І. Г. Богатирьов, Ю. В. Сокоринський. — К. : ВД «Дакор», 2013. — 200 с.
 34. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавча характеристика наркозалежних осіб в умовах позбавлення волі: моногр. / І. Г. Богатирьов, В. В. Голец, Н. В. Коломієць — К.: ВД «Дакор» 2013. — 244 с.
 35. Богатирьов І. Г. Пенітенціарні установи України (теоретико-правове дослідження): наук. вид. (трьома мовами) / І. Г. Богатирьов. — К. : ПП «Заграй» Київ, 2013. — 444 с.
 36. Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука. Наукові здобутки школи «Інтелект» / І. Г. Богатирьов. — К. : ПП «Заграй» Київ, 2013. — 352 с.
 37. Богатирьов І. Г. Кримінально-виконавче право України: підруч. / І. Г. Богатирьов, О. В. Лісіцков. — К. : ВД «Дакор» — 2014. — 376 с.
 38. Богатирьов І. Г Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи України нового типу (інноваційний проект) / І. Г. Богатирьов. — К. : ВД «Дакор» — 2014. — 56 с.
 39. Богатирьов І. Г. Трансформація кримінально-виконавчого законодавства України (пенітенціарна доктрина) / Богатирьов І. Г., Богатирьов А. І., Іваньков І. В., Пузирьов М. с., Царюк с. В. — К. : Дакор, 2014. −153 с.
 40. Богатирьов І. Г. Режим у виправних колоніях Державної пенітенціарної служби України (теорія і практика) / І. Г. Богатирьов, О. В. Щербина. — К. : ВД «Дакор». — 2015. — 165 с.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. школа «Інтелект». Архів оригіналу за 18 грудня 2014. Процитовано 3 червня 2015.