Аналіти́чна множина — це множина спільних нулів скінченної сім'ї аналітичних функцій.

Загальний опис

ред.

Для області   розглянемо пучок   голоморфних функцій. Множина спільних нулів   сім'ї функцій  , голоморфних на  , називається аналітичною множиною. Вона може бути оснащена пучком  , де   - когерентний пучок ідеалів, що з відкритою підмножиною   пов'язує  .

Когерентні пучки модулів

ред.

Пучок модулів   над пучком комутативних кілець   називається когерентним, якщо (a)   - скінченного типу (локально існують епіморфізми  ,  ); (b) для довільної відкритої підмножини   ядро довільного морфізма   має скінченний тип. Сам пучок   називається когерентним, якщо він когерентний як пучок модулів над собою. З довільним когерентним пучком ідеалів   пов'язується аналітична множина   околу  , оснащена когерентним пучком  -алгебр  . Маємо  , де радикал пучка ідеалів   визначається як пучок ідеалів  , стебло якого над   - це  .

Література

ред.
  • Велика українська енциклопедія
  • Abhyankar S. S., Local analytic geometry, Pure and Applied Mathematics, vol. XIV, Academic Press, New York-London, 1964.
  • Grauert H., Remmert R., Theorie der Steinschen Räume, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 227, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1977.