Амбіполярна дифузія — одночасна дифузія різнойменних заряджених частинок у квазінейтральному середовищі. Зокрема така дифузія характерна для плазми, в якій одночасно рухаються електрони та йони. Попри те, що частинки різного заряду мають різні коефіцієнти дифузії, кулонівська взаємодія між ними призводить до того, що дифузія швидких частинок сповільнюється, а дифузія важких прискорюється. В умовах, коли зберігається квазінейтральність, загальний коефіцієнт дифузії має проміжне значення.

При амбіполярній дифузії виникає електричне поле, пропорційне градієнту концентрації частинок.

ТеоріяРедагувати

Найпростіше розглянути амбіполярну дифузію для двокомпонентної плазми без магнітного поля. Струми електронів та йонів задаються формулами:

 
 

де   та   - електронний та йонний струм, відповідно,   та   - концентрації електронів та йонів,   та   - рухливості,   та   - коефіцієнти дифузії.

В умовах квазінейтральності концентрації електронів та йонів рівні:  , а сумарний електричний струм дорівнює нулю. Тоді,

 ,

а сумарний коефіцієнт дифузії

 .

Рухливість електронів зазвичай набагато більша від рухливості йонів, тому наближено

 .

Використовуючи співвідношення Ейнштейна, коефіцієнт амбіполярної дифузії матиме вигляд:

 ,

де   та   - температури йонної та електронної компонент плазми, відповідно. У разі коли ці температури однакові, коефіцієнт амбіполярної дифузії удвічі більший від коефіцієнта дифузії іонів.