Алгебраїчна незалежність

Алгебраїчна незалежність — поняття теорії розширень полів. Нехай - деяке розширення поля . Елементи називаються алгебраїчно незалежними, якщо для довільного не тотожно рівного нулю многочлена з коефіцієнтами з поля

.

У іншому випадку елементи називаються алгебраїчно залежними. Нескінченна множина елементів називається алгебраїчно незалежною, якщо незалежною є кожна її скінченна підмножина, і залежною в іншому випадку. Визначення алгебраїчної незалежності можливо поширити на випадок, коли кільце і — його підкільце.

Приклад

ред.

Підмножина   поля дійсних чисел   не є алгебраїчно незалежною над полем  , оскільки многочлен   є нетривіальним з раціональними коефіцієнтами і  .

Література

ред.

Посилання

ред.