Акт тлумачення права

Акт офіційного тлумачення норм права (інтерпретаційно-правовий акт) — офіційний документ уповноваженого державного органу чи посадової особи, а також міжнародної установи, чию юрисдикцію визнала держава, якій належить сам акт, що містить роз'яснення змісту норм права.

ОзнакиРедагувати

 • розкриває зміст (смисл, мсту) правових норм, виражених у приписах відповідного юридичного акта;
 • діє в єдності з тим нормативно-правовим актом, у якому містяться норми права, що тлумачаться; залежить від нього і, як правило, поділяє його долю;
 • є формально-обов'язковим для всіх, хто застосовує норми, що роз'яснюються;
 • не виходить за межі норми, що роз'яснюється; становить уточнювальне судження про норму права, а не новий нормативний припис;
 • в ієрархії юридичних актів слідує за актом, положення якого розтлумачено, його місце серед юридичних актів визначається компетенцією органу чи установи, які його ухвалили;
 • приймається лише нормотворчими чи спеціально уповноваженими суб'єктами, установами — національними (наприклад. Конституційним Судом України) і міжнародними, чию юрисдикцію визнала держава (наприклад, акти Європейського суду з прав людини, Комітету ООН з прав людини);
 • має спеціальну письмову форму вираження акта-документа (роз'яснення, інформаційний лист та ін.);
 • діє у просторі відповідно до простору дії витлумаченої норми права, а у часі може набувати як прямої, так і зворотної сили;

Межі його зворотної сили визначаються моментом набрання чинності юридичним актом, який тлумачиться.

КласифікаціяРедагувати

За суб'єктами, на яких поширюється дія акта, розрізняють такі акти тлумачення: акти загального і акти казуального тлумачення.

Акти загального тлумаченняРедагувати

Акти загального (абстрактного) тлумачення — це акти тлумачення які застосовуються для поширення на невизначене коло осіб і випадків.

Прикладами такого тлумачення є рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції.

Видами актів загального тлумачення є:

 • акти автентичного тлумачення — видаються тим самим уповноваженим нормотворчим суб'єктом, який прийняв цей нормативно-правовий акт ("автор" видання і тлумачення норми права той самий);
 • акти делегованого тлумачення — видаються нормотворчим суб'єктом, якому офіційно делеговані повноваження щодо тлумачення норм права, виданих іншими органами.

Акти загального тлумачення також поділяються на:

 • акти, які мають обов’язковий характер — тобто офіційне тлумачення Конституції України Конституційнии Судом України.
 • акти, які мають переконливий характер – тобто офіційне тлумачення положень міжнародно – правових договорів з прав людини, яке міститься в загальних рекомендаціях відповідних моніторингових органів (Комітет ООН з прав людини).

Акти казуального (індивідуального) тлумаченняРедагувати

Акти казуального (індивідуального) тлумачення — акти тлумачення, які мають відношення тільки до застосування норм щодо конкретного випадку. Їх ухвалюють з метою надання роз'яснень щодо змісту норм права у контексті конкретної справи. Прикладом можуть бути безоплатне одержання будь-яких податкових пояснень органами податкової служби.

Видами такого тлумачення є:

 • акти судового тлумачення — мотивувальна частина рішення суду; роз'яснення (лист, рекомендації) касаційного суду або наглядової судової інстанції, яка здійснює перевірку законності акта застосування норм права;
 • акти адміністративного тлумачення — акт про скасування вищим органом незаконного акта або рішення про результати розгляду скарги підвідомчої організації у зв'язку із застосуванням санкцій за порушення законодавства чи лист-роз'яснення законодавства у відповідь на запит.

Інші класифікації актів тлумаченняРедагувати

 • за формою вираження: усні і письмові;
 • за формою документа: постанови, рішення, ухвали, роз'яснення, висновки, інформаційні листи та ін.;
 • за юридичною природою: інтерпретаційні акти нормотворчих органів (постанови Верховної Ради); акти право - застосовних органів (прокуратури, суду тощо);
 • за галузевою належністю норми, яка тлумачитися: акти тлумачення конституційного, цивільного, кримінального права тощо.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Інтерпретаційно-правовий акт // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. — 2017. — Т. 3 : Загальна теорія права. — С. 195. — ISBN 978-966-937-233-8.
 • Загальна теорія держави і права — Цвік М. В.,Петришин О. В., Аврвменко Л. В.-Харків,-2009 рік
 • Теорія держави і права — Скакун О.
 • Венгеров А. Б. Теорія держави і права. — М. — 2004
 • Структура актів тлумачення норм права / Н. Я. Лепіш // Публічне право. - 2013. - № 2. - С. 307-313.
 • Інтерпретаційна техніка актів тлумачення норм права / А. В. Зубенко // Форум права. - 2012. - № 4. - С. 395-398.
 • Функції актів тлумачення норм права/ Н. Я. Лепіш // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2013. - Вип. 2. - С. 486-493.
 • Нормативно-правовий акт у співвідношенні з актом застосування та актом тлумачення норм права/ І. А. Сердюк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 3. - С. 152-159 .
 • Акти тлумачення норм права у світлі концепцій праворозуміння/ А. В. Зубенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2011. - Вип. 16. - С. 63-69.
 • Чинники, що зумовлюють необхідність актів тлумачення норм права в сучасній українській державі/ Н. Я. Лепіш, В. Я. Лепіш // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. - 2015. - Вип. 1. - С. 36-46.
 • Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія / О. В. Капліна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2008. - 296 с.
 • Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права: автореферат дис. ... д-ра юрид. наук О. В. Капліна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : [б. в.], 2009. - 40 с.
 • Акти тлумачення норм права в системі правових актів: автореферат дис. ... канд. юрид. наук  А. В. Зубенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с.
 • Окремі теоретичні питання тлумачення норм права / М. М. Садовський. //Збірник наукових праць / Класичний приватний університет  - Запоріжжя : КПУ – 2014 – С. 4-8.

ПосиланняРедагувати