Автомат лінійний

Автома́т ліні́йний — один із спеціальних видів автоматів. Його вхідні значення x(t), внутрішні стани a(t) та вихідні значення y(t) є векторами на деяким скінченним полем P (розмірів l, n, m відповідно), а функції переходів та виходів визначено таким чином:

  • a(t+1) = R · a(t) + S × x(t);
  • y(t) = U · a(t) + V · x(t), де
  • R = [rij]n×l;
  • U = [uij]m×n;
  • V = [vij]m×l — матриці над тим же полем P.

Лінійні автомати широко застосовують при проектуванні керуючих приладів цифрових ЕОМ, побудові датчиків випадкових чисел, при використанні коригуючих кодів, і так далі. Ці автомати розглядають як проміжну ланку між скінченними автоматами та динамічними системами.

Джерела інформаціїРедагувати