Відкрити головне меню

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків — провідний науковий центр в галузі буряківництва. Створений 1922 у Києві.

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Засновано 1922
Розташування Київ, вул. Клінічна, 25
Приналежність Україна Україна
Телефон/факс +38 044 275 50 00
Сайт bio.gov.ua

Напрямки наукової діяльностіРедагувати

 • науково-технологічне забезпечення галузі буряківництва України та підготовка наукових кадрів;
 • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків на гетерозис;
 • створення конкурентоспроможних, високопродуктив-них, стійких до комплексу несприятливих факторів зовніш-нього середовища гібридів цукрових буряків, придатних для механізованих технологій виробництва, що забезпечують збір цукру 8,5-9,0 т/га;
 • розробка принципово нових ресурсо- і енергозберігаю-чих технологічних процесів та технологій вирощування і збирання цукрових буряків та їх насінників, адаптованих до ґрунтово-кліматичних зон бурякосіяння, з метою досягнен-ня максимального генетичного потенціалу продуктивності культури та високого коефіцієнту розмноження насіння;
 • розробка технологій підготовки насіння цукрових буряків до сівби (шліфування, калібрування, інкрустація, дражування, обробка захисно-стимулюючими речовинами), доведення його якісних показників до міжнародного рівня та реалізація;
 • наукове обґрунтування побудови бурякових сівозмін у нових умовах господарювання та земельних відносин, роз-робка систем обробітку ґрунту та удобрення з розрахунку на запланований урожай, застосування інтегрованої системи захисту посівів від бур'янів, шкідників та хвороб на основі прогнозування їх появи;
 • створення нових конкурентоспроможних, високопроду-ктивних сортів та гібридів кормових буряків, зернових, зернобобових, круп'яних культур та трав, цикорію кореневого, стевії

медової, розробка технологій їх механізованого вирощування та насінництва, реалізація насіння високих репродукцій та розсади стевії;

 • визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт
 • обґрунтування організаційно-економічної моделі опти мального функціонування буряко-цукрового підкомплексу АПК України за ринкових умов, розробки проектів короткострокових та довгострокових програм його розвитку;
 • наукове консультування та наукова експертиза з питань ведення буряківництва

ІсторіяРедагувати

Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук організовано в 1922 році. Це була одна з перших після революції великих сільськогосподарсь ких наукових установ, створених для розробки наукових і практичних питань селекції.

В залежності від напрямку науково-дослідної роботи і відомчої підпорядкованості Інститут міняв і свою назву:

 • 1922—1930 — НІС (Науковий інститут селекції);
 • 1930—1934 — УНІС (Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
 • 1934—1945 — ВНДІЦП (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрової промисловості);
 • 1945—1992 — ВНІЦ (Всесоюзний науково-дослідний інститут цукрових буряків);
 • 1992—2011 — ІЦБ (Інститут цукрових буряків);
 • 2011 і досі— ІБКЦБ (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків).

Біля витоків організації і становлення Інституту стояли начальник Сортоводно-насінницького управління А. К. Запорожець, відомі вчені проф. В. В. Колкунов, який і був першим директором, академік Е. Ф. Вотчал, проф. М. К. Малюшицький, проф. Олександр Табенцький, проф. Григорій Левитський, вчений секретар Вченого сільгоспкомітету України П. Є. Ярошевський.

Інститут з часу свого заснування став провідним науково-дослідним центром в галузі буряківництва.

З Інститутом і науково-дослідними установами його мережі в різні роки була пов'язана наукова діяльність видних вчених, зокрема таких як

 • академіки Е. Ф. Вотчал, Олександр Душечкін, О. І. Опарін, І. В. Якушкін, І. Ф. Бузанов, А. Л. Мазлумов, П. А. Власюк, В. Ф. Зубенко, М. В. Роїк; члени-кореспонденти Г. А. Левитський, Є. В. Зверезомб-Зубовський, В. П. Муравйов, Н. Г. Гізбуллін, О. О. Іващенко;
 • Лауреати Ленінської премії О. К. Коломієць, Олександр Попов, Г. С. Мокан, Бордонос Марія Григорівна, В. П. Зосимович;
 • Лауреати Державних премій А. А. Горлач, В. М. Шевченко, А. С. Оканенко, О. Й. Петруха; Герої Соціалістичної праці М. В. Гнатенко, І. Т. Сергієнко;
 • доктори наук М. І. Орловський, В. Ф. Савицький, М. О. Неговський, О. Ф. Гельмер, О. І.  Федоров, О.;В. Добротворцева, З. О. Пожар, Б. Я. Варшавський, Ю. А. Тонкаль, І. А. Геллер, І. Г. Рождественський, П. М. Шиян, О. Ф. Ушаков;
 • кандидати наук С. Т. Бережко, М. А. Греков, Л. А. Барштейн, А. А. Зелінський, С. Я. Богачов, М. М. Мартинович, А. Ф. Од-рехівський, М. К.П'ятківський, А. О. Сидоров, Т. І. Ареф'єв, А. А. Мусієнко, Я. П. Подтикан, О. Н. Мельничук та багато інших.

Інститут очолювали В. В. Колкунов, М. М. Панасюк, А. С. Міщенко, І. Ф. Бузанов, В. Ф. Зубенко, а з 1993 року — М. В. Роїк.

КонтактиРедагувати

03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25. Тел.: +38 044 275 50 00, E-mail: sugarbeet@ukr.net

ПосиланняРедагувати