«Імідж сучасного педагога» — електронне наукове фахове видання Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського і Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічної освіти України. Видається з 1999 року (ел.видання — з 2017) в Полтаві.

«Імідж сучасного педагога»
Скорочена назва ІСП
Обкладинка №1 2016 рік
Країна видання Україна Україна
Тематика педагогіка, педагогічні технології навчання та виховання, післядипломна педагогічна освіта, педагогічна майстерність, освіта та навчання дорослих
Періодичність виходу 6 разів на рік
Мова українська, англійська
Адреса редакції вул. Соборності, 64-ж,
м. Полтава, 36029, Україна
Головний редактор Білик Надія Іванівна
Видавець ТОВ «АСМІ»
Засновник
Засновано 1999
Обсяг 4,6 ум. друк. арк.
Наклад 150 примірників
Передплатний індекс 37543 (в Укрпошта або в ДП «Преса»)
ISSN 2221-6316

isp.poippo.pl.ua

Фахова реєстрація: включено до Переліку електронних наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки», у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року (додаток 7 до наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714)

Галузь науки: педагогічні науки. УДК 37:004.

Відповідно до вимог Міжнародного центру ISSN щодо електронних видань. 

ID-номер запиту (Bib-ID): 2636708

Джерело: International Identifier for serials and other continuing resources, in the electronic and print world

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України (серія КВ № 14968-3940 ПР від 19 лютого 2009 р.)

Спрямованість видання ред.

Девіз журналу: «Людина лише там чогось досягає, де сама вона вірить у свої сили.» (Л. Фейєрбах).

Журнал призначений усім, хто виховує і вчить, вчиться чи просто цікавиться проблемами української національної школи.

Періодичне видання в системі післядипломної педагогічної освіти здійснює такі види діяльності:

 • освітню (включає навчальну, виховну, науково-методичну, методичну діяльність);
 • педагогічну (підвищення рівня педагогічної майстерності освітян);
 • педагогічно-публіцистичну (публікації різного психолого-педагогічного спрямування);
 • науково-педагогічну (публікації наукових статей);
 • соціально-педагогічну (конкурси, проекти тощо);
 • просвітницьку (підтримка та допомога молодим науковцям, вчителям, учням і ін.);
 • видавничу (друкування матеріалів про теоретичні та практичні здобутки в галузі педагогічної науки як в Україні, так і в інших країнах світу);
 • інноваційну (введення новітніх підходів до видання педагогічного журналу).

Рубрикація ред.

 • «Точка зору»— суб'єктивна точка зору особистості чи колективу однодумців, яких хвилює проблема освіти; власне судження щодо навчання, виховання та розвитку особистості дитини. Це щира відкритість думок педагога, трибуна гострих дискусій педагогічних працівників на хвилюючі їх теми.
 • «Неперервна освіта»– нові здобутки післядипломної педагогічної освіти: нові програми, методичні рекомендації, інформація про проведення конференцій, педагогічних акцій тощо.
 • «Педагогічний менеджмент»— висвітлення проблем управлінської діяльності, піднесення ролі освітнього менеджменту та самоменеджменту керівника навчального закладу.
 • «Вища школа» — розкриття концептуальних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів.
 • «Навчаючи — вчимося» — так говорить народна мудрість. Саме професія педагога потребує навчати інших і все своє життя навчатися самому. Це філософські, педагогічні, психологічні та інші ідеї науковців, які можуть стати інтелектуальною основою для розвитку навчального закладу та особистості педагога.
 • «Досвід зарубіжних країн» — представлення зарубіжного досвіду з проблем педагогіки тощо.
 • «Презентація автора» — це можливість представити свою авторську програму, посібник, монографію тощо. Розкрити та показати свої творчі напрацювання, допомогти іншим скористатися вашими ідеями та впроваджувати їх у своїй педагогічній діяльності.
 • «Орієнтири соціальної педагогіки» — висвітлення різних форм сумісної діяльності педагогів і соціологів; вирішення соціально-педагогічних проблем і творчо-пошуковий процес розвитку соціального захисту учнівської молоді.
 • «Рідні джерела» — це антологія краєзнавства: історико-географічного, літературного, культурологічного, сільськогосподарського тощо. Це любов до рідної землі, що ти плекаєш з дитинства, любов до своїх земляків, що прославили рідний край. Ніщо так не збагачує людину, як її знання про рідний край.
 • «Поради спеціаліста» — представляє матеріали різних спеціалістів, які мають безпосереднє відношення до сучасного навчального закладу: психологів, логопедів, лікарів та ін.
 • «Калейдоскоп мов» — це матеріали з української, англійської, російської мов, які викладаються в навчальних закладах України.
 • «Режисура уроку» — дає можливість продемонструвати режисерські здібності педагога щодо побудови сучасного уроку. Це методи, прийоми та нові форми занять. Це уроки творчості з новою неповторною режисерською їхньою постановою.
 • «Шкільна родина» — висвітлення позакласної та позашкільної роботи з дітьми. Це позиція педагогів, учнів та їхніх батьків щодо виховання. Це незвичайні сценарії напруженої творчої роботи найкращих освітян.
 • "Вінок митців і мисткинь"—

Журнал має також змінні рубрики: «Професійна освіта», «Педагогічна вітальня», «Творчий портрет», «Журнал у журналі», «Талан-доля юних»; «Вінок митців та мисткинь»; «Імідж-реклама», «Імідж-інформація», «Книжковий хіт-парад».

Також редакція журналу передбачає динамічність, введення нових рубрик, якщо це відповідатиме запитам читацької аудиторії.

Історія виддання ред.

Журнал «Імідж сучасного педагога». Серія Педагогіка. 

ISSN 2221-6316" видається з 1999 року.

Засновники: 1999 — до 01.03.2017

 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • ТОВ «АСМІ»

З 22.05.2017 — по 2022:

 • Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічної освіти України
 • З 22.05.2022 — по теперішній час:
 • Полтавська вкадемія неперервної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічної освіти України

Перший журнал, вийшов у світ 1 червня 1999 року і був присвячений 1100-й річниці з дня заснування м. Полтави.

У журналі публікувалися матеріали докторів педагогічних наук: І. Зязюна, В. Олійника, В. Гладуш, М. Гриньової, Л. Даниленко, Г. Єльникової, В. Ільченко, М. Лещенко, Л. Лукьянової, Н. Ничкало, О. Савченко, А. Самодрина, В. Семиченко, Л. Сергеєвої, М. Степаненка, А. Степанюк, В. Стрельнікова, В. Рашковської, З. Рябової, Г. Тарасенко, Д. Тхоржевського, В. Тюріної, І. Трубавіної, Л. Хомич, Є. Хрикова, Є. Чернишової, В. Шпак та ін.

Спецвипуски журналу ред.

Номери журналу тематично спрямовані, наприклад, окремі спецвипуски 2006—2016 мають тематику:

 • 2006 — № 9–10 «Модернізація освіти регіону»;
 • 2007 — № 7–8 «Лідерство в освіті»;
 • 2008 — № 7–8 «Проектування освітніх систем»;
 • 2009 — № 8–9 «Управління адаптивною школою»;
 • 2010 — № 1 «Нові підходи до післядипломної педагогічної освіти»;
 • 2011 — № 1 «Теорія і практика навчання дорослих»;
 • 2012 — № 10 «Модернізація післядипломної педагогічної освіти»;
 • 2013 — № 8–9 «Новаторський рух у післядипломній педагогічній освіті України»;
 • 2014 — № 1 «Трибуна інноваційного розвитку педагогів»;
 • 2015 — № 9 «Щоб встигати у світі, треба випереджати в освіті»;
 • 2016 — № 3 «Освіта: післядипломна, професійна, вища».

Тематика електронного наукового фахового журналу "Імідж сучасного педагога" (2017-2023)

«Перші кроки до оновленої школи» №3/1 (172), 2017
«Наукова школа саморегуляції» №4/2 (173) 2017
«Музична культура України» №5(174) 2017
«Розвиток педагогічної свідомості» №6(175) 2017
«Навчатися впродовж життя» №7(176) 2017
«Громадсько-державне управління

закладом загальної середньої освіти»

№8(177) 2017
2018
«Cучасні освітянські реалії» №1(178) 2018
«Світоглядні ідеї Івана Зязюна

у новій українській школі»

№2(179) 2018
«Інтеграція наук» №3(180) 2018
«Менеджер Нової української школи» №4(181) 2018
«Управління освітнім процесом» №5(182) 2018
«Педагогічна освіта та освіта дорослих» №6(183) 2018
2019
«Освіта: стан і перспективи» №1(184), 2019
«Інноваційна діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» №2(185), 2019
«Анімаційна педагогіка, інтеграція, маркетинг, інклюзія в освіті» №3(186), 2019
«Трансформації української школи» №4(187), 2019
«Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність» №5(188), 2019
«Читацька компетентність дорослих» №6(189), 2019
2020
«Інновації в освіті» №1(190), 2020
«Рівень освіченості людини – умова прогресу людства» №2(191), 2020
«Розвиток професійної компетентності педагога» №3(192), 2020
«Особистість педагога» №4(193), 2020
«Ефективність надлишкових знань учителя» №5(194), 2020
«Цифрова компетентність педагога» №6(195), 2020
2021
«Професійні портрети вчителя, викладача, психолога» №1(196), 2021
«Управління змінами в освіті» №2(197), 2021
«Розвиток інформаційної компетентності педагога» №3(198), 2021
«Професійна підготовка майбутнього вчителя» №4(199), 2021
«Освітні новації у контексті реалізації післядипломної освіти» №5(200), 2021
«Підготовка вчителя базової середньої освіти» №6(201), 2021
2022
«Сівітові та вітчизняні освітні тренди» №1(202), 2022
«Тримаємо освітній фронт» №2(203), 2022
«Педагог – носій цінностей суспільства» №3(204), 2022
«Григорій Сковорода: творення Людини! №4(205), 2022
«Новаторський поклик освітян України в умовах воєнного стану» №5(206), 2022
«Новітні підходи до організації навчання в закладах освіти» №6(207), 2022
2023
«Управління закладами дошкільної, основної, вищої освіти» №1(208), 2023
«Неперервна освіта в європейському просторі» №2(209), 2023
«Освіта в умовах воєнного стану: виклики, реалії, стратегії» №3(210), 2023
«Управління інноваційною діяльністю в умовах змін» №4(211), 2023

Конкурси, які започатковані редколегією журналу ред.

Рік видання Конкурси
2000 «Мисткині Полтавщини»
2000–2001 «Дизайн сучасного закладу»
2002–2023 «Авторська збірка поезій школяра»
2002 «Урок ОБЖ»
2004–2007 «Сільська школа»
2005–2016 «Творчий портрет педагога»
2008–2016 «Сучасний навчальний заклад»

Редактори ред.

Редакційна колегія: докт. пед. наук М. Гриньова, 3 канд. пед. наук (Н. Білик, О. Жданова-Неділько, С. Королюк).

Члени редколегії: 13 докт. пед. наук: О. Гнізділова, Т. Іванова, В. Ільченко, Г. Єльникова, М. Лещенко, В. Лозова, А. Самодрин, В. Стрельніков, Л. Кравченко, О. Федій, Л. Хомич, Н. Шиян, В. Шпак; докт. філол. наук М. Степаненко; іноземні науковці: докт. габілітований Г. Мажець, доктор ад'юнкт К. Плечкань; канд. пед. наук В. Зелюк; канд. псих. наук В. Моргун; О. Петренко, директор ТОВ «АСМІ».

Редакційна рада: Н. Барболіна, Н. Білик, М. Гриньова, В. Зелюк (голова), В. Ільченко, І. Момот, О. Петренко, О. Федій.

Відзнаки ред.

 • Грамота Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (1999);
 • Грамота управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2003);
 • Грамота обласної ради Полтавської обласної державної адміністрації (2003);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
 • Почесний диплом Четвертої виставки-презентації Освіта України «Інноваційні технології навчання» (2007);
 • Диплом АПН України за участь у Всеукраїнській виставці «Музейно-педагогічна палітра України» (2009);
 • Почесна грамота та відзнака Полтавської обласної ради (2010).

Інформацію про журнал «Імідж сучасного педагога» включено до видання багатотомної Енциклопедії Сучасної України, том 10 (2011).

Джерела та література ред.

 • Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга) — Полтава: ПОІППО, 2013. — С. 6–11.
 • Білик Н. І. Відродження української преси на Полтавщині 1917—1920 рр. / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. — 2006. — № 1. — С. 12–16.
 • Білик Н. І. Діяльність журналу «Імідж сучасного педагога» у контексті міжнародної співтворчості освітніх закладів післядипломної освіти / Н. І. Білик // Міжнародна діяльність як складова розвитку навчальних закладів системи ППО: матер. Міжн. Інтернет-конф. ДВНЗ УМО НАПН України. — 21.11.2013.
 • Білик Н. І. «Імідж сучасного педагога» — 1999 / Н. І. Білик // Діяльність періодичних видань ПОІППО з розвитку освітнього простору області у 2010—2012 рр. Аналітичні матеріали для вченої ради ПОІППО / Білик Н. І., Кіптілий І. О., Королюк С. В., Пашко Л. Ф. / за ред. С. Ф. Клепка (е-книга) — Полтава: ПОІППО, 2013. — С. 6–11.
 • Білик Н. І. «Імідж сучасного педагога» як інформаційний партнер шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників / Н. І. Білик / Сучасні видавництва вищих навчальних закладів: матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–26 верес. 2014 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечников, Держ. наук. установа «Кн. палата України». — Одеса: ОНУ, 2014. — С. 186—198. — ISBN 978-617-689-091-51
 • Білик Н. І. Краєзнавство на сторінках журналів «Постметодика» та «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик / Антологія краєзнавства Полтавщини: наук.-метод. посіб. / за ред. П. І. Матвієнка; члени редколегії: Н. І. Білик, А. М. Дяченко, В. Н. Жук, О. О. Новак. — Полтава: ПОІППО, 2002. — С. 42–46.
 • Білик Н. І. Моделювання обласних періодичних видань у системі післядипломної освіти вчителів / Н. І. Білик // Післядипломна освіта: проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. — Київ: ЦІППО. — 2000.
 • Білик Н. І. Науково-методичне забезпечення педагога природничих дисциплін Полтавщини через журнал «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матер. Міжн. наук.-практ. конфер. (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. — Полтава, 2014. — С. 29–32.
 • Білик Н. І. Педагогічна преса як засіб співпраці вищих навчальних закладів регіонів / Н. І. Білик // Зб. наук. праць Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Випуск 7 (46). — Серія «Педагогічні науки». — Полтава: Техсервіс, 2005. — 368 с. — С. 207—213.
 • Білик Н. І. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського на сторінках журналу «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Проблеми якості природничої педагогічної освіти: матер. Міжн. наук.-практ. конф. (ХІІІ Каришинські читання). — Полтава, 25–26 травня 2006. — С. 11–12.
 • Білик Н. І. 15-річний ювілей Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 1. — 2 с. обкл. [Архівовано 24 березня 2022 у Wayback Machine.]
 • Білик Н. І. Точка зору редактора часопису «ІМІДЖ» / Н. І. Білик // Імідж сучасного педагога. — 1999. — № 1. — С. 3–4.
 • [[https://web.archive.org/web/20170412224610/http://poippo.pl.ua/files/zvit_POIPPO-2012.pdf Архівовано 12 квітня 2017 у Wayback Machine.] Білик Н. І. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Звіт про роботу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського за 2012 рік / МОНМСУ України, НАПН України, Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського [Електронний ресурс]. — Полтава: РВВ ПОІППО, 2012. — С. 171.]

Посилання ред.