Ізогамія — це форма статевого процесу, при якому утворюються та зливаються дві однакові за будовою гамети.

Різні форми ізогамії: A) зливаються рухливі клітини; B) зливаються нерухомі клітини; C) кон'югація

Ізогамія притаманна деяким нижчим організмам, зокрема багатьом водоростям. Зустрічається у грегарин і деяких джгутикових.

Див. також

ред.

Джерела

ред.