STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — наука, технології, інженерія, математика. Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Акронім STEM був запропонований в 2001 році для позначення революційного тренду в освітній та професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США (незалежне агентство при урядові США, що забезпечує фундаментальні дослідження та освіту у всіх галузях науки, окрім медицини).

STEM-підхід є необхідною складовою для задоволення зростаючих потреб суспільства практично в усіх сферах. Наприклад, цей підхід застосовується в медицині, агропромисловому комплексі, енергетиці, робототехніці, ІТ, транспорті, промисловому та цивільному будівництві, тощо.[1][неавторитетне джерело]

STEM-освіта не лише спрямовує увагу на природничо-науковий компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу складову особистості та критичне мислення.

За даними досліджень, залучення 1% населення до STEM-професій, приносить економіці держави ріст ВВП на 50 млрд доларів США.[2]

Розвиток особистості із застосуванням STEM-підходу можливий не лише в навчальних закладах, але й в дошкільному віці з використанням STEM-іграшок. Такі іграшки вчать досліджувати та опановувати закони природи, а також дають уявлення про те, як функціонує наш світ.

STEM у світіРедагувати

Найбільш активно просувають STEM-підхід в освітньому напрямку Сполучені Штати Америки. Програма STEM впроваджується на державному рівні. Такий підхід запроваджено у багатьох провідних університетах США:

До реалізації програми впровадження STEM в освіті також долучилися керівники провідних компаній в галузі IT-технологій і телекомунікацій. Серед меценатів — ТОП-менеджмент таких найвідоміших компаній, як Intel, Xerox, Time Warner та інші. До проекту також залучені: фонд, заснований Біллом і Меліндою Гейтс та Нью-Йоркський фонд, заснований корпорацією Карнегі та ін. В результаті була створена некомерційна організація Change the Equation, що підтримує освіту за STEM-напрямками.

Середня годинна зарплата, яку отримують працівники STEM-сфери у США, становить $37.44; працівники інших сфер у середньому отримують $18.68 на годину.[3]

Багато країн слідом за США підхопили ініціативу розвитку STEM-освіти. Вже сьогодні навчальні заклади Франції, Великої Британії, Австралії, Ізраїлю, Китаю, Сінгапуру пропонують студентам сертифіковані державні освітні програми в науково-технічній сфері та ведуть підготовку STEM-фахівців.

У 2002 році була запущена ініціатива «Перетворення Сінгапуру», націлена на перетворення цього міста-держави на світовий центр креативності, інновацій та дизайну.

До розвитку STEM також залучені В'єтнам, Гонконг, Туреччина, Катар, Канада, Україна та ін.

STEM в УкраїніРедагувати

Для просування сучасних підходів в галузі освіти в Україні було створено Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО).

Згодом, ініціативу підтримали провідні компанії, що працюють на території України: Ericsson, Intel, Melexis, OSTCHEM, Syngenta, НАЕК «Енергоатом». В результаті була створена Коаліція STEM-освіти в Україні та громадська організація «Центр «Розвиток соціальної корпоративної відповідальності», що об'єднує 38 компаній. Коаліція STEM-освіти – це платформа для об’єднання компаній, навчальних закладів, асоціацій, експертних організацій, муніципалітетів та ЗМІ заради підвищення якості STEM-освіти в Україні.

Завдання Коаліції STEM-освіти:

  1. Розробка рекомендацій для МОН України щодо викладання STEM-дисциплін.
  2. Організація профорієнтаційних проектів для молоді.
  3. Навчання вчителів та викладачів інноваційним підходам до викладання STEM-дисциплін.
  4. Створення можливостей для експериментальної та дослідницької роботи у навчальних закладах.
  5. Проведення науково-технічних конкурсів, олімпіад, квестів, хакатонів тощо.
  6. Створення інформаційних майданчиків (сайт, соціальні мережі) для популяризації STEM-освіти.
  7. Налагодження міжнародної співпраці.

В результаті спільної діяльності для школярів Києва та Київської області був організований проект «STEM: професії майбутнього». Проект тривав з грудня 2016 року до квітня 2017 року. У ньому взяли участь близько 400 учнів десятих класів. Завданнями проекту було зацікавити школярів природничими науками, показати різноманітність і взаємопов'язаність різних професій, мотивувати до осмисленого вибору професії, основаному на особистих уподобаннях, а також популяризувати інженерно-технічні професії серед дівчат. Протягом роботи програми учні відвідували заняття з фізики, хімії, біології, в рамках навчальної програми відвідували різні підприємства. На підприємствах відбувалася візуалізація професій і дисциплін, з якими школярі знайомилися під час занять.

Сьогодні STEM-підходи застосовуються в різних школах по всій території України. Над такими ж цілями працює позашкільна STEM-освіта – різноманітні гуртки, олімпіади, діяльність Малої академії наук. Також організовують різноманітні конкурси та заходи: Intel Techno Ukraine, Intel Eco Ukraine, Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».

У наступні роки проект «STEM: професії майбутнього» повинен отримати свій розвиток на території всієї України. Відкрито Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр).

Система вже закріплена на рівні законодавства України, зокрема ректори інститутів післядипломної педагогічної освіти отримали «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік». В цьому документі зазначено, що «головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина».[4]

Впровадження STEM-освіти здійснюється відповідно до освітніх законів України та Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2017 № 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки» тощо.

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

Див. такожРедагувати