Philosophical Magazineнауковий журнал, заснований в 1798 році Річардом Тейлором. Вважається найстарішим у світі науковим періодичним виданням.

Видається в Англії видавництвом Tailor & Fransis. Друкує статті з усіх галузей природознавства.

В Philosophical Magazine друкувалися Фарадей, Джоуль, Томсон, Релей, Резерфорд і багато інших всесвітньо відомих учених. На сторінках цього журналу Резерфорд запропонував планетарну модель атома, а Бор постулював квантування орбіт електронів.

З другої половини 20 століття основною тематикою журналу стала фізика твердого тіла, зокрема пружні властивості матеріалів.