Відкрити головне меню

P2X-рецептори — підродина Р2-пуринорецепторів (пуринових рецепторів, лігандами яких є АТФ і АДФ) [1]. Ця підродина має як мінімум 7 підкласів.

На відміну від G-білок-сполучених Р2Y-рецепторів, які теж належать до Р2-пуринорецепторів і опосередковують повільні відповіді на зв'язування ліганду, ці рецептори опосередковують швидкі відповіді та є іонотропними рецепторами (тобто ліганд-залежними іонними каналами), які при взаємодії з лігандом відкривають низькоселективний канал для моновалентних іонів (К, Na, Сs), через який також вільно проходять іони Са, причому зростання Са у цитоплазмі може блокувати рух по каналу інших іонів [2].

До підродини належать гени людини P2RX1, P2RX2, P2RX3, P2RX4, P2RX5, P2RX6.

ПриміткиРедагувати

  1. Maria P. Abbracchio. Purinergic signalling in the nervous system: an overviewTrends in Neurosciences Volume 32, Issue 1, January 2009, Pages 19–29
  2. Abbracchio M., Burnstock G. Purinoceptors: Are there families of P2X and P2Y purinoceptors? // Pharmacology & Therapeutics. - 1994. - Vol. 64, Issue 3. - Pages 445–475