Модель-вид-контролер

(Перенаправлено з MVC)

Моде́ль–вигляд–контро́лер (MVC, Модель–представлення–контролер, англ. Model-view-controller) — архітектурний шаблон, який використовується під час проєктування та розробки програмного забезпечення.

Діаграма взаємодії між компонентами шаблону

Цей шаблон передбачає поділ системи на три взаємопов'язані частини: модель даних, вигляд (інтерфейс користувача) та модуль керування. Застосовується для відокремлення даних (моделі) від інтерфейсу користувача (вигляду) так, щоб зміни інтерфейсу користувача мінімально впливали на роботу з даними, а зміни в моделі даних могли здійснюватися без змін інтерфейсу користувача.

Мета шаблону — гнучкий дизайн програмного забезпечення, який повинен полегшувати подальші зміни чи розширення програм, а також надавати можливість повторного використання окремих компонентів програми. Крім того використання цього шаблону у великих системах сприяє впорядкованості їхньої структури і робить їх більш зрозумілими за рахунок зменшення складності.

Опис та функції компонентівРедагувати

У рамках архітектурного шаблону модель–вигляд–контролер (MVC) програма поділяється на три окремі, але взаємопов'язані частини з розподілом функцій між компонентами. Модель (Model) відповідає за зберігання даних та їх структуру. Вигляд (View) відповідальний за представлення цих даних користувачеві, тобто інтерфейс програми. Контролер (Controller) керує компонентами, отримує сигнали у вигляді реакції на дії користувача (зміна положення курсора миші, натискання кнопки, ввід даних в текстове поле) і передає дані у модель.

  • Модель є центральним компонентом шаблону MVC і відображає поведінку застосунку, незалежну від інтерфейсу користувача. Модель стосується прямого керування даними, логікою та правилами застосунку.
  • Вигляд може являти собою будь-яке представлення інформації, одержуване на виході, наприклад графік чи діаграму. Одночасно можуть співіснувати кілька виглядів (представлень) однієї і тієї ж інформації, наприклад гістограма для керівництва компанії й таблиці для бухгалтерії.
  • Контролер одержує вхідні дані й перетворює їх на команди для моделі чи вигляду.

Модель інкапсулює ядро даних і основний функціонал їхньої обробки і не залежить від процесу вводу чи виводу даних.

Вигляд може мати декілька взаємопов'язаних областей, наприклад різні таблиці і поля форм, в яких відображаються дані.

У функції контролера входить відстеження визначених подій, що виникають в результаті дій користувача. Контролер дозволяє структурувати код шляхом групування пов'язаних дій в окремий клас. Наприклад у типовому MVC-проєкті може бути користувацький контролер, що містить групу методів, пов'язаних з управлінням обліковим записом користувача, таких як реєстрація, авторизація, редагування профілю та зміна пароля.

Зареєстровані події транслюються в різні запити, що спрямовуються компонентам моделі або об'єктам, відповідальним за відображення даних. Відокремлення моделі від вигляду даних дозволяє незалежно використовувати різні компоненти для відображення інформації. Таким чином, якщо користувач через контролер внесе зміни до моделі даних, то інформація, подана одним або декількома візуальними компонентами, буде автоматично відкоригована відповідно до змін, що відбулися.

РеалізаціїРедагувати

Концепція MVC вперше застосувалася при проєктуванні мови програмування Smalltalk як модель для інтерфейсу користувача [1][2]. Також в область застосування концепції входить реалізація каркаса документ-вид (Document-View) в рамках бібліотеки MFC[3] для мови Visual C++ [4]. У сучасних технологіях концепція MVC представлена схемою JSP Model 1/2 для динамічної обробки Web-змісту на основі Java Server Pages (JSP)[5].

JavaРедагувати

У мові програмування Java концепція MVC підтримується на рівні стандартних класів-бібліотек. В результаті використання парадигми MVC програміст отримує в своє розпорядження могутню структуру об'єктів-компонентів, функції яких чітко розмежовані, що гарантує надійність і розширюваність системи, що розробляється.

ASP.NETРедагувати

2009 року Microsoft випустив каркас ASP.NET MVC з відкритими кодами.[6]

Objective-cРедагувати

Model-View-Controller Cocoa Core Competencies (iOS Developer Library) iOS MVC pattern

Див. такожРедагувати

ВиноскиРедагувати

  1. LaLonde, W.R. and J.R. Pugh, Inside Smalltalk, Volume II, Prentice-Hall, 1991.
  2. Krasner, G.E. and S.T. Pope, A cookbook for using the Model-View-Controller user interface paradigm in Smalltalk-80, Journal of Object-Oriented Programming, 1(3), pp. 26-49, August/September 1988, SIGS Publications, New York, NY, USA, 1988.
  3. MFC Microsoft Foundation Classes - Бібліотека базових класів Microsoft. Бібліотека класів мови C++, призначена для розробки застосунків для Windows
  4. Kruglinski, D., Inside Visual C++, Microsoft Press, 1995.
  5. JSP (Java Server Pages) - Серверні сторінки Java. Технологія створення динамічних Web-сторінок з використанням Java.
  6. [1]