Класифікація Флінна
Одиночний
потік
інструкцій

Single Instruction
Множинний
потік
інструкцій

Multiple Instruction
Одиночний
потік
даних

Single Data
SISD MISD
Множинний
потік
даних

Multiple Data
SIMD MIMD

MIMD (англ. multiple instruction, multiple data — множинний потік команд, множинний потік даних) — це елемент класифікації згідно з таксономією Флінна для паралельних процесорів, де є декілька обчислювальних пристроїв обробки команд, кожен з яких працює зі своїм набором команд.

Типологія паралельних (MIMD) архітектур (за доступом до пам'яті) ред.

Усі процесори мають бути об'єднані за допомогою швидкісної локальної мережі, це необхідно для взаємодії між процесорами.

З розподіленою пам'яттю (Distributed memory) ред.

У даній моделі присутні лише процесори і кеш між ними. Кожен процесор у системі має доступ лише до своєї локальної пам'яті. Також окрім обчислення процесор може відсилати і отримувати дані з мережі, саме за допомогою повідомлень і відбувається обмін даними між процесорами. В ідеальній мережі вартість пересилання даних між двома процесорами не залежить від їх розташування у мережі, а залежить лише від довжини повідомлення.

З загальною пам'яттю (True shared memory) ред.

Усі процесори спільно звертаються до загальної пам'яті, як правило, через шину чи ієрархію шин. В ідеалізованої PRAM (Parallel Random Access Machine — паралельна машина з довільним доступом) моделі, яка часто використовується в теоретичних дослідженнях паралельних алгоритмів, будь-який процесор може звертатися до будь-якої комірки пам'яті у той самий час.

Зі спільною віртуальною пам'яттю (Virtual shared memory) ред.

У таких комп'ютерах загальна пам'ять відсутня. Процесор може використовувати як свою локальну пам'ять так і пам'ять інших процесорів, за допомогою «глобальної адреси». У випадку якщо глобальна адреса вказує не на локальну пам'ять, то доступ до пам'яті здійснюється за допомогою повідомлень, з малою затримкою, що пересилаються по мережі.

Посилання ред.