JIS X 4063 — промисловий стандарт методів введення[en] графічних символів японської мови ком'ютері за допомогою латинки ромадзі.

Короткі відомості ред.

Стандарт JIS X 4063 було затверджено 2000 року. Він використовує формули конвертації латинського шрифту на японські знаки силабічних абеток хіраґана і катакана, які у свою чергу можуть замінюватися на ієрогліфи. Ця формула дозволяє вводити на комп'ютері не лише графічні символи японської, але й символи інших іноземних мов, замінюючи знаки латинки на знаки цих мов.

Повна назва стандарту:

Стандарт JIS X 4063:2000 вимагає від розробників комп'ютерних програм що пов'язані з вводом латинки імплантації наступних формул вводу: обов'язкової та бажаної. Ці формули дозволятимуть конвертувати відповідні знаки чи комбінації знаків латинки на японські символи письма.

Обов'язкова імплементація ред.

a i u e o
ka ki ku ke ko ga gi gu ge go
sa si
shi
su se so za zi
ji
zu ze zo
ta ti
chi
tu
tsu
te to da di du de do
na ni nu ne no
ha hi hu
fu
he ho ba bi bu be bo
pa pi pu pe po
ma mi mu me mo
ya yu yo
ra ri ru re ro
wa wyi wye wo
n
n'
nn
きゃ きゅ きょ ぎゃ ぎゅ ぎょ
kya kyu kyo gya gyu gyo
しゃ しゅ しょ じゃ じゅ じょ
sya
sha
syu
shu
syo
sho
zya
ja
zyu
ju
zyo
jo
ちゃ ちゅ ちょ ぢゃ ぢゅ ぢょ
tya
cha
thy
chu
tyo
cho
dya dyu dyo
にゃ にゅ にょ
nya nyu nyo
ひゃ ひゅ ひょ びゃ びゅ びょ
hya hyu hyo bya byu byo
ぴゃ ぴゅ ぴょ
pya pyu pyo
みゃ みゅ みょ
mya myu myo
りゃ りゅ りょ
rya ryu ryo
しぇ じぇ
sye
she
zye
je
ちぇ
tye
che
つぁ つぇ つぉ
tsa tse tso
てぃ でぃ
thi dhi
でゅ
dhu
ふぁ ふぃ ふぇ ふぉ
fa fi fe fo
xa xi xu xe xo
xka xke
xtu
[1]
xya xyu xyo
xwa
  1. Згромадження приголосних (проте подвійне nn дає символ ん)

Бажана імплементація ред.

いぇ
ye
うぃ うぇ うぉ ゔぁ ゔぃ ゔぇ ゔぉ
whi
wi
whe
we
who va vi vu ve vo
ゔゅ
vyu
くぁ くぃ くぇ くぉ ぐぁ
kwa
qa
kwi
qi
kwe
qe
kwo
qo
gwa
じゃ じゅ じょ
jya jyu jyo
ちゃ ちゅ ちょ
cya cyu cyo
つぃ
tsi
てぃ でぃ
thi
t'i
dhi
d'i
てゅ でゅ
thu
t'yu
d'yu
とぅ どぅ
twu
t'u
dwu
d'u
ふぁ ふぃ ふぇ ふぉ
hwa hwi hwe hwo
ふゅ
fyu
hwyu
xtu
^

Посилання ред.