HSL (скорочено від англ. Hue, Saturation, Lightness) — колірна модель, в якій будь-який колір визначається трьома характеристиками: кольоровим тоном (англ. Hue), наприклад, синім, червоним, жовтим тощо; насиченістю (англ. Saturation), тобто частиною чистого кольору, без домішки чорної та білої фарб; «світністю» (en; ru) (англ. Lightness), тобто близькістю до білого кольору.

Зображення, розкладене на складові H, S і L

Схожа на колірну модель HSV (HSB) (від англ. Hue, Saturation, Value/Brightness).

Співвідношення з іншими моделями ред.

Конвертація з RGB ред.

 ,  , або, в загальному випадку,  ,

 , де:

  • R, G, B — значення кольору в колірній моделі RGB, значення в діапазоні [0; 1] (R — червоний, G — зелений, B — синій).
  • MAX — максимум з трьох значень (R, G, B)
  • MIN — мінімум з трьох значень (R, G, B)
  • H — тон [0; 360]
  • S — насиченість [0; 1]
  • L — яскравість [0; 1]

Конвертація в RGB ред.

 

 

 (приведення до інтервалу [0,1])

 

 

 

 

  Для кожного кольору  :