Відкрити головне меню
Наліпки зі штрих-кодом Code 39
Слово «WIKIPEDIA» закодоване у Code 39

Code 39 (також відомий як «USS Code 39», «Code 3/9», «Code 3 of 9», «USD-3», «Alpha39») — штрих-кодове позначення, яким можна закодувати великі латинські літери (від A по Z), цифри (від 0 до 9) та деяких спеціальних символів таких як знак долара '$'. Штрих-код сам по собі не містить контрольної суми (на противагу, наприклад, Code 128). Цей код може зчитати будь-який зчитувач штрих-коду.

КодуванняРедагувати

Символ *, який згадується нижче, не є правдивим закодованим символом, він є 'символом' початку/кінця для Code 39. Асиметричність бітового представлення символу дозволяє зчитувачам визначати напрямок просканованого штрих-коду. Цей код традиційно збігається із символом * у шрифтах штрих-коду та часто з'являтиметься у представленні, доступному для читання людиною поряд зі штрих-кодом.

Ці таблиці описують специфікацію 3 з 9:

Legend
Format1Format2Опис
WBШирока — Чорна
NbВузька — Чорна
wWШирока — Біла
nwВузька — Біла


Code Details
CharFormat1Format2
*NwNnWnWnN bWbwBwBwb
-NwNnNnWnW bWbwbwBwB
$NwNwNwNnN bWbWbWbwb
%NnNwNwNwN bwbWbWbWb
(space)NwWnNnWnN bWBwbwBwb
.WwNnNnWnN BWbwbwBwb
/NwNwNnNwN bWbWbwbWb
+NwNnNwNwN bWbwbWbWb
0NnNwWnWnN bwbWBwBwb
1WnNwNnNnW BwbWbwbwB
2NnWwNnNnW bwBWbwbwB
3WnWwNnNnN BwBWbwbwb
4NnNwWnNnW bwbWBwbwB
5WnNwWnNnN BwbWBwbwb
6NnWwWnNnN bwBWBwbwb
7NnNwNnWnW bwbWbwBwB
8WnNwNnWnN BwbWbwBwb
9NnWwNnWnN bwBWbwBwb
AWnNnNwNnW BwbwbWbwB
BNnWnNwNnW bwBwbWbwB
CWnWnNwNnN BwBwbWbwb
DNnNnWwNnW bwbwBWbwB
EWnNnWwNnN BwbwBWbwb
FNnWnWwNnN bwBwBWbwb
GNnNnNwWnW bwbwbWBwB
HWnNnNwWnN BwbwbWBwb
INnWnNwWnN bwBwbWBwb
JNnNnWwWnN bwbwBWBwb
KWnNnNnNwW BwbwbwbWB
LNnWnNnNwW bwBwbwbWB
MWnWnNnNwN BwBwbwbWb
NNnNnWnNwW bwbwBwbWB
OWnNnWnNwN BwbwBwbWb
PNnWnWnNwN bwBwBwbWb
QNnNnNnWwW bwbwbwBWB
RWnNnNnWwN BwbwbwBWb
SNnWnNnWwN bwBwbwBWb
TNnNnWnWwN bwbwBwBWb
UWwNnNnNnW BWbwbwbwB
VNwWnNnNnW bWBwbwbwB
WWwWnNnNnN BWBwbwbwb
XNwNnWnNnW bWbwBwbwB
YWwNnWnNnN BWbwBwbwb
ZNwWnWnNnN bWBwBwbwb


Будь ласка, зауважте: In between each character (the start and stop characters included). There is a thin space (shown as w below). For example, if you wanted a Code 39 barcode composed of the letter «A», you would need the following to be encoded: «*A*». [bWbwBwBwb]w[BwbwbWbwB]w[bWbwBwBwb]
The code will not be read without these spaces.

Code 39 mod 43Редагувати

Code 39 is sometimes, though rarely, used with an optional modulo 43 check digit. Using it requires this feature to be enabled in the barcode reader. The code with check digit is referred to as Code 39 mod 43.

Як обрахувати контрольну суму:

 • Взяти значення (від 0 до 42) кожного символу у штрих-коді за виключенням початкового та кінцевого кодів.
 • Просумувати значення.
 • Поділити результат на 43.
 • Це число позначатиме символ контрольної суми, який необхідно доповнити.

Зокрема на мові Visual Basic відповідний вираз буде такий:

Const charSet As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%"
Function Mod43(C39 As String) As String
 For i = 1 To Len(C39)
  total = InStr(charSet, Mid(C39, i, 1)) - 1 + total
 Next i
 Mod43 = C39 & Mid$(charSet, (total Mod 43 + 1), 1)
End Function

а на мові Java так (з перевіркою неправильних символів):

public static final String charSet = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%";
public static char getChecksum(String barCode) throws Exception
{
 int total = 0;
 CharacterIterator it = new StringCharacterIterator(barCode);
 for (char ch = it.current(); ch != CharacterIterator.DONE; ch = it.next())
 {
  int charValue = charSet.indexOf(ch);
  if (charValue == -1)
  {
   // Invalid character.
   throw new Exception("Input String '" +barCode+ "' contains characters that are invalid in a Code39 barcode.");
  }
  total += charValue;
 }
 int checksum = total % 43;
 return charSet.charAt(checksum);
}

Code 39 з повною таблицею ASCIIРедагувати

Code 39 обмежується 44 символами. In Full ASCII Code 39 Symbols 0-9, A-Z, «.» ,and «-» are the same as their representations in Code 39. Lower case letters, additional punctuation characters and control characters are represented by sequences of two characters of Code 39.

Code Details
NrCharacterEncoding    NrCharacterEncoding    NrCharacterEncoding    NrCharacterEncoding
0NUL%U 32[space][space] 64@%V 96`%W
1SOH$A 33!/A 65AA 97a+A
2STX$B 34"/B 66BB 98b+B
3ETX$C 35#/C 67CC 99c+C
4EOT$D 36$/D 68DD 100d+D
5ENQ$E 37%/E 69EE 101e+E
6ACK$F 38&/F 70FF 102f+F
7BEL$G 39'/G 71GG 103g+G
8BS$H 40(/H 72HH 104h+H
9HT$I 41)/I 73II 105i+I
10LF$J 42*/J 74JJ 106j+J
11VT$K 43+/K 75KK 107k+K
12FF$L 44,/L 76LL 108l+L
13CR$M 45-- 77MM 109m+M
14SO$N 46.. 78NN 110n+N
15SI$O 47//O 79OO 111o+O
16DLE$P 4800 80PP 112p+P
17DC1$Q 4911 81QQ 113q+Q
18DC2$R 5022 82RR 114r+R
19DC3$S 5133 83SS 115s+S
20DC4$T 5244 84TT 116t+T
21NAK$U 5355 85UU 117u+U
22SYN$V 5466 86VV 118v+V
23ETB$W 5577 87WW 119w+W
24CAN$X 5688 88XX 120x+X
25EM$Y 5799 89YY 121y+Y
26SUB$Z 58:/Z 90ZZ 122z+Z
27ESC%A 59;%F 91[%K 123{%P
28FS%B 60<%G 92\%L 124|%Q
29GS%C 61=%H 93]%M 125}%R
30RS%D 62>%I 94^%N 126~%S
31US%E 63?%J 95_%O 127DEL%T, %X, %Y, %Z

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати