Яскрáвість — світлова характеристика тіл, які є джерелами світла. Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в одиницю тілесного кута до площі її проєкції в площині, перпендикулярній напряму спостереження. Одиниця вимірювання SI: кд/м2. Існують також інші одиниці вимірювання яскравості — ніт, стильб.

Розрізняють фотомеричну яскравість (англ. luminance) і яскравість, яка сприймається оком людини (англ. luminous intensity).

Фотометрична яскравість визначається, як

,

де F — світловий потік,  — елемент площі поверхні,  — елемент тілесного кута,  — кут між напрямом до спостерігача й нормаллю до поверхні.

Для того, щоб визначити яскравість, яка сприймається оком людини, необхідно врахувати чутливість людського ока до світла різного кольору (див. крива спектральної чутливості ока).

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Борн М., Вольф Э. (1973). Основы оптики. Москва: Наука.