Тетя́на Іва́нівна Яво́рська (6 грудня 1963(19631206)) — доктор економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету.[1]

Яворська Тетяна Іванівна
Народилася 6 грудня 1963(1963-12-06) (59 років)
Бояни, Новоселицький район, Чернівецька область, Українська РСР, СРСР
Місце проживання м. Мелітополь
Країна Україна Україна
Діяльність науковиця
Alma mater ПДАТУ
Галузь освіта і наука, економіка, економіка підприємств, економіка та управління підприємствами
Заклад Таврійський державний агротехнологічний університет
Посада професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор економічних наук[d]

Біографія Редагувати

Яворська Тетяна Іванівна народилася 6 грудня 1963 року в селі Бояни, Новоселицького району Чернівецької області.

Свою трудову діяльність розпочала в Таврійській державній агротехнічній академії у 1994 році на посаді асистента кафедри управління в агропромисловому комплексі, після закінчення аспірантури в інституті аграрної економіки імені О. Г. Шліхтера.

18 листопада 1994 року Тетяні Іванівні рішенням спеціалізованої вченої ради інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 1995 році вона переведена на посаду старшого викладача кафедри аграрного менеджменту, у 1998 році призначена на посаду доцента цієї ж кафедри.

У листопаді 1999 року Тетяна Іванівна переведена на посаду завідувачки кафедри економіки підприємств.

У квітні 2001 року рішенням Атестаційної колегії їй присвоєно вчене звання доцента.

З 2002 року по 2008 рік вона обіймала посаду декана економічного факультету.

У 2008 році Тетяна Іванівна переведена на посаду доцента кафедри економіки підприємств.

З 1 квітня 2009 року по 31 березня 2012 рік Тетяну Іванівну зараховано до докторантури з відривом від виробництва за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», «Економіка сільського господарства і агропромислового комплексу» інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук.

У липні 2012 року її призначено на посаду професора кафедри економіки підприємств.

У листопаді 2012 року Тетяна Іванівна успішно захистила докторську дисертацію. Науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) отримала 1 березня 2013 року.

З 1 липня 2013 року вона призначена на посаду завідувача кафедри економіки підприємств, де працює і сьогодні.

За 19 років праці в університеті Тетяна Іванівна видала до друку монографію та розділи монографій, наукові статті у фахових виданнях більше 70.

Тетяна Іванівна користується великою повагою серед професорсько-викладацького складу та студентів університету.

ЇЇ праця 42 рази відзначалася в наказах ректора по університету.

Знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» III та II ступеня нагороджена у 2004 та 2007 роках. У 2012 році Подяка міністра аграрної політики та продовольства України.

Нагороди Редагувати

Нагороджена трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня» та «Відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня», цінним подарунком Верховної Ради України, Подякою Міністра аграрної політики та продовольства України.

Бібліографія Редагувати

 • Яворська Тетяна Іванівна: біобібліографічний покажчик основ. публ. з 1992 по 2018 роки / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач: Н. В. Шульга. — Мелітополь, 2018. — 28 с. — («Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ»).


Основні публікації Яворської Т. І.:

Монографії, підручники, навчальні посібники

 • Петрига О. М. Економіка аграрного підприємства: навч. посібник / О. М. Петрига, Т. І. Яворська, Ю. О. Прус ; ТДАТУ. — Мелітополь: Люкс, 2016. — 498 с. : ил.
 • Яворська Т. І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: монографія / Т. І. Яворська. — К. : ННЦ ІАЕ, 2012. — 382 с. : рис., табл.
 • Структура і зміст засобів діагностики якості вищої освіти підготовки фахівців з напряму «Економіка підприємства»: навч. посібник: у 2-х ч. / Г. І. Грицаєнко [и др.] ; за ред. Г. І. Грицаєнко ; ТДАТУ. — Мелітополь. — 2008 Ч. 1 : Державна атестація бакалаврів: учебное пособие. — 2008. — 256 с. Ч. 2 : Державна атестація магістрів: учебное пособие. — 2008. — 152 с.

Публікації в наукових фахових виданнях:

 • Яворська Т. І. Дуальна освіта при підготовці фахівців економічного профілю / Т. І. Яворська // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі: зб. науково-методичних праць / ТДАТУ. — Мелітополь, 2018. — Вип. 21. — С. 80-83.
 • Яворська Т. І. Розвиток сільського зеленого туризму в регіоні / Т. І. Яворська // Стратегічі імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р.) / ЗНТУ. — Запоріжжя, 2017. — Т. 1. — С. 425—427.
 • Яворская Т. И. Когнитивное моделирование прибыли малых предприятий / Т. И. Яворская, О. П. Назарова // Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.): присвяченої 85-річчю кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ / ТДАТУ. — Мелітополь, 2017. — С. 193.
 • Яворська Т. І. Малий бізнес в аграрному підприємництві та ососбливості класифікації його суб'єктів / Т. І. Яворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. — Мелітополь: Люкс, 2016. — № 2 (31). — С. 99-104.
 • Яворська Т. І. Удосконалення професійної підготовки фахівців спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Т. І. Яворська // Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі: зб. наук.-метод. праць / ТДАТУ; гол. ред. В. М. Кюрчев. — Мелітополь, 2016. — Вип. 19. — С. 294—299.
 • Яворська Т. І. Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону / Т. І. Яворська, Л. А. Загнітко // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. — 2015. — № 6. — С. 53-59.
 • Яворська Т. І. Місце господарств населення у структурі агропромислового виробництва Запорізької області / Т. І. Яворська // Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика: тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, 28-29 травня 2015 р. / ТДАТУ. — Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2015. — С. 30-33.
 • Яворська Т. І. Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури / Т. І. Яворська, І. Б. Франчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / ТДАТУ. — Мелітополь: Люкс, 2014. — № 3 (27). — С. 48-52.
 • Яворська Т. І. Підвищення якості підготовки фахівців напряму «Економіка підприємства» / Т. І. Яворська // Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір: матеріали міжнародної науково-методичної конференції / ТДАТУ: Люкс, 2014. — С. 164—168.
 • Яворська Т. І. Спеціалізація у формуванні економічної ефективності виробництва молока у фермерських господарствах / Т. І. Яворська // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С. З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — Т. 15, № 2. — С. 450—455.
 • Яворська Т. І. Інституціональні проблеми розвитку малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: зб. наук. праць / ПДАА. — Полтава, 2013. — Вип. 1(6), т. 1. — С. 338—344. — (Економічні науки).
 • Яворська Т. І. Когнітивне моделювання факторів впливу на збільшення прибутку суб'єктів малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Університетські наукові записки== University scientific notes: наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т законодавства ВР України. — Хмельницький, 2012. — Вип. 2. — С. 151—153.
 • Яворська Т. І. Обслуговуючі кооперативи: доцільність створення суб'єктами малого бізнесу в сільському господарстві / Т. І. Яворська // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С. З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2012. — Т. 14, № 1 : ч. 2. — С. 406—411.

Примітки Редагувати

 1. доктор економічних наук, професор Яворська Тетяна Іванівна. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Посилання Редагувати