Юридичний факультет Київського університету Святого Володимира

Це стаття про юридичний факультет, який припинив існування. Про діючий юридичний факультет Київського університету див.  — Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет Київського університету Святого Володимира

Юридичний факультет Київського університету Святого Володимира (фото 1910-х років)

Скорочена назва
Юридичний факультет Київського університету
Основні дані
Засновано 1834
Приналежність Київський університет Святого Володимира
Заклад КНУ імені Тараса Шевченка
Декан Данилович Ігнацій Миколайович (перший декан)
Кількість кафедр 7 (1835), 8 (1842), 13 (1863)
Сфера діяльності Правознавство
Контакти
Адреса місто Київ

Юридичний факультет Київського університету Святого Володимира — освітній та науковий підрозділ Київського університету. Заснований 31 жовтня (12 листопада) 1834 року. Фактично розпочав діяльність (заняття) 1835.

На факультеті навчалися багато правознавців, імена яких згодом були відомі не лише в Російській імперії (І. О. Малиновський, Л. Й. Петражицький, Й. О. Покровський, О. Ф. Кістяківський, М. П. Чубинський, В. В. Карпека та ін.); його також закінчили багато юристів-практиків, необхідність підготовки яких виникла, в тому числі, з метою реалізації судової реформи 1864 року.

Припинив свою діяльність в березні 1920 року у зв'язку з військовою агресією радянської Росії та встановленням радянської влади в Києві.

Наступником та продовжувачем академічних традицій факультету став юридичний факультет Київського (від 1994 — національного) університету імені Тараса Шевченка (утворений/відновлений 1937).

Література

ред.
  • Підопригора О. А. Цивілістична наука в Київському університеті ім. Тараса Шевченка (до 165-річчя університету) // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 2 (17) — С. 107—123.
  • Андрейцев В. І. Юридичний факультет — флагман правничої освіти в Україні // Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Юрид. науки. — 2000. — Вип. 39. — С. 5-12.
  • Андрейцев В. І., Ковальчук Т. Г. Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Юридична енциклопедія: В 6 т. / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Українська енциклопедія, 2004. — Т. 6: Т — Я. — 768 с. — С. 484—485.
  • Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834—1960 рр.): історико-правове дослідження: Монографія. — К.: КНТ, 2008. — 436 с.
  • Гриценко І. С., Короткий В. А. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834—1920. — К.: Либідь, 2009. — 256 с.
  • Ковальчук О. М. Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX — початок XX століття): монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 192 с. — ISBN 978-966-667-385-8
  • Київська школа цивілістики. До 175-річчя Київського національного Університету імені Тараса Шевченка 1834—2009 // За редакцією Р. А. Майданика. — К.: Правова єдність, 2009. — 334 с.
  • Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — 895 с.