Юн Кан (I ст. до Р.Х.) - вчений і письменник Давнього Китаю.

Вперше в історії людства запропонував умовний поділ історії людства на епохи каменю, міді та заліза .

Пізніше схему тріади віків (камінь, мідь, залізо) запропонував і теоретично обґрунтував 1836 року датський археолог, хранитель колекцій Копенгагенського археологічного музею Х. Томсен.

Джерела та літератураРедагувати

  1. Гайко Г. І., Білецький В. С. Історія гірництва: Підручник з грифом Мінвузу. — Київ-Алчевськ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», видавництво «ЛАДО» ДонДТУ, 2013. — 542 с.