Густина повітря

фізична сутність щільності атмосферних газів

Щільність повітря — фізична величина, показник маси атмосферних газів відносно одиниці їх об'єму (або інакше — густина повітря, чи його питома маса). Щільність повітря прямо пропорційно залежить від атмосферного тиску, і обернено пропорційно — від його температури та вологості: чим більший атмосферний тиск, — тим більша його щільність; чим більша температура повітря та більша його вологість, — тим його щільність менша.

Атмосфера
Густина (щільність) повітря - фізична величина, показник маси атмосферних газів відносно одиниці їх об'єму


Густина повітря
Символи:
Одиниці вимірювання
SI кг / м³
СГС г / см³
Розмірність: L–3 M
скалярна величина

Зазвичай стандартною величиною Щільності повітря на рівні моря, відповідно до Міжнародної стандартної атмосфери, приймається значення 1,2255 кг/м³, що відповідає щільності сухого повітря при 15 °С та тиску 101 330 Па.

Примітки

ред.