Шкала Гаунсфілда

Шкала Гаунсфілда — кількісна шкала рентгенівської щільності.

ВизначенняРедагувати

Шкала одиниць Гаунсфілда (денситометричних показників, англ. HU) — шкала лінійного послаблення випромінювання по відношенню до дистильованої води, рентгенівська щільність якої була прийнята за 0 HU (при стандартному тиску та температурі). Для матеріалу X з лінійним коефіцієнтом послаблення  , величина HU визначається згідно формули

 

де  та   лінійні коефіцієнти послаблення води та повітря при стандартних умовах. Таким чином, одна одиниця Гаунсфілда відповідає 0,1 % різниці в послабленні випромінювання між водою та повітрям, або приблизно 0,1 % коефіцієнту послаблення води, так як коефіцієнт послаблення повітря практично дорівнює  нулю.

Середні денситометричні показникиРедагувати

Речовина HU
Повітря −1000
Легені −500
Жир від −100 до 50
Вода 0
Спинномозкова рідина 15
Нирки 30
Кров від +30 до +45
М'язи від +10 до +40
Сіра речовина від +37 до +45
Біла речовина від +20 до +30
Печінка від +40 до +60
М'які тканини, контраст від +100 до +300
Кістка від +700 (губчаста речовина) до +3000 (кісткова речовина)

ІсторіяРедагувати

Шкала була запропонована сером Годфрі Ньюболдом Гаунсфілдом, одним із головних інженерів та розробників аксіальної комп'ютерної томографії. КТ-апарати стали першими пристроями, що дозволяють детально візуалізувати анатомію живих істот в тривимірному вигляді. З початку 1990-х років розвиток комп’ютерної технології дозволив розробити програмне забезпечення, що дозволяє проводити 3D-реконструкці. Для порівняння, звичайні рентгенівські зображення дозволяють відображують лише проекційне нашарування складних анатомічних структур, тобто їхню інтегральну рентгенівську тінь.