tr-0 Bu kullanıcı hiç Türkçe anlamıyor (ya da bir hayli zor anlıyor).