cs-0 Tento uživatel nerozumí česky. Mějte to, prosím, na paměti při zanechávání vzkazů.